Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow สารเคมีในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ สบู่เด็ก
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
สารเคมีในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ สบู่เด็ก PDF พิมพ์

หน้า 5

สบู่เด็ก (Citric acid)

ชื่อสารเคมี

            Citric acid


สูตรโครงสร้างทางเคมี


            C6H8O7


                                               


ประโยชน์

            ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม การผลิตยา และใช้เป็นสารทำความสะอาด


ความเป็นพิษ


            LD50  =  375 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

            การสัมผัสทางหายใจจะทำให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินหายใจ

            การสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง

            การกลืนกินเข้าไปจะทำให้เกิดความระคายเคืองในทางเดินอาหาร

            การสัมผัสถูกตาจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อตา และอาจทำให้ตาถูกทำลาย

            ไม่มีรายงานการก่อมะเร็งหรือความผิดปกติอื่นๆ


การปฐมพยาบาลเบื้องต้น


            นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่มีสารเคมีทันที ให้ผู้ป่วยอยู่ในบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์

            ถ้าผู้ป่วยหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปในที่มีอากาศบริสุทธิ์

            ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจหรือหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วยและรีบนำส่งแพทย์

            ถ้าผู้ป่วยกลืนกินสารเคมีเข้าไปให้นำส่งพบแพทย์

            การสัมผัสถูกผิวหนัง  ให้ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนสารเคมีออก  จากนั้นให้ฉีดล้างทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากๆ อย่างน้อยเป็นเวลา 15 นาที

            ถ้าสัมผัสถูกตาให้ฉีดล้างตาด้วยน้ำปริมาณมากๆ  เป็นเวลานานอย่างน้อย  15 นาที  แล้วรีบ
นำส่งพบแพทย์


ข้อควรระวัง

          - อย่าให้เข้าตา และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานาน

          - หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดความฟุ้งกระจาย

          - โดยทั่วไปสารเคมีชนิดนี้มีความเสถียร แต่หากเกิดการสลายตัวจะกลายเป็น
คาร์บอนมอนนอกไซด์ที่มีอันตรายการเก็บรักษา


            ควรเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด

            เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง มีการระบายอากาศดี

            การสัมผัสสารเคมีทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาด

            ห้ามทิ้งลงสู่แหล่งน้ำดื่มน้ำใช้    เพราะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ   เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด ด่าง

            ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์หากมีการใช้   และการจัดการกับผลิตภัณฑ์   อย่างเหมาะสม เพราะสารนี้สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 8012726  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!