Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow สารเคมีในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ สบู่เด็ก
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
สารเคมีในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ สบู่เด็ก PDF พิมพ์

หน้า 4

สบู่เด็ก (Glycerin หรือ glycerol)

ชื่อสารเคมี

            Glycerin หรือ glycerol


สูตรโครงสร้างทางเคมี


            C3H5(OH)3

 
                                                                

 

ประโยชน์

            ใช้เป็นตัวถ่ายเทความร้อน ใช้วัดจุดเดือด และใช้ในการผลิตยา


ความเป็นพิษ


            LD50  =  12600 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (หนู)

            การหายใจเข้าไป เนื่องจากไอระเหยมีความดันต่ำการสูดดมไอระเหยที่อุณหภูมิห้อง

            ดมละอองหรือไอของสารเคมีชนิดนี้เข้าไปจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

            การสัมผัสถูกผิวหนังจะระคายเคืองต่อผิวหนัง

            การกลืนหรือกินเข้าไป มีความเป็นพิษต่ำ แต่อาจทำให้คลื่นไส้ ปวดศีรษะ ท้องร่วง

            การสัมผัสถูกตา จะระคายเคืองต่อตา

            การสัมผัสเรื้อรัง อาจเกิดการทำลายไต ทางเดินอาหารและอวัยวะสืบพันธ์ุเพศชาย

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

            ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาสู่บริเวณที่มีอากาศ บริสุทธิ์ ถ้าหายใจผิดปกติให้ผายปอดหรือใช้ออกซิเจนช่วย แล้วรีบนำส่งพบแพทย์

            ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป กระตุ้นให้อาเจียน ห้ามให้สิ่งใดเข้าปากผู้ป่วยที่หมดสติ และรีบส่งพบแพทย์

            ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำและสบู่ปริมาณมาก ๆ อย่างน้อยเป็นเวลานาน 15 นาที ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อนสารเคมีออก ควรทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

             ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ เป็นเวลานานอย่างน้อย 15 นาที ควรกระพริบตาด้วยในระหว่างการล้างตา แล้วรีบนำส่งพบแพทย์

ข้อควรระวัง

          - อย่าฉีดล้างลงท่อระบายน้ำ

          - อย่าสัมผัสกับสารนานเกินไปการเก็บรักษา

            สารเคมีชนิดนี้มีความเสถียรที่สภาวะปกติของการใช้งานและการเก็บ

            ควรหลีกเลี่ยงขจากความร้อน เปลวไฟ แหล่งจุดติดไฟ และสารที่เข้ากันไม่ได้ เช่น สารออกซิไดส์เข้มข้น

            ถ้าเกิดเพลิงสารเคมีชนิดนี้จะสลายตัวให้แก๊สและไอระเหยที่เป็นพิษ (acrolein)

            ควรเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด

            เก็บในบริเวณที่แห้งและเย็น

            เก็บในที่มีการระบายอากาศเพียงพอ

            เก็บให้ห่างจากสารที่เข้ากันไม่ได้

            ห้ามทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ หากรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำจะก่อให้เกิดผลกระทบเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ในระดับต่ำ

            ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และการจัดเก็บผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 8012716  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!