Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow สารเคมีในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ สบู่เด็ก
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
สารเคมีในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ สบู่เด็ก PDF พิมพ์

หน้า 3

สบู่เด็ก (Glycol หรือ Propylene glycol methyl ether)

ชื่อสารเคมี

            Glycol หรือ propylene glycol methyl ether

 
สูตรโครงสร้างทางเคมี

 
            C4H10O2
                                                 

ประโยชน์

            ใช้ในห้องปฏิบัติการ

 
ความเป็นพิษ

            LD50  =  5660 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (หนู)

            การหายใจเข้าไป  ไอระเหยจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ  จมูก ลำคอ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ง่วงนอน สูญเสียการควบคุม ประสาทส่วนกลางถูกกด

             การสัมผัสถูกผิวหนัง อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง เป็นผื่นแดงและมีอาการเจ็บปวดผ่านผิวหนังได้

             การกลืนกินเข้าไป    จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร   ก่อให้เกิดอาการอาเจียนและท้องร่วง และพบอาการที่คล้ายกับการหายใจเอาไอระเหยเข้าไป

             การสัมผัสถูกตา จะทำให้เกิดการระคายเคือง ผื่นแดงและปวดตา

 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

            ถ้า หายใจเข้าไป  ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปในที่มีอากาศบริสุทธิ์  ถ้าไม่หายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจน นำส่งแพทย์

            ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป  ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมากๆ  ห้ามไม่ให้สิ่งใดเข้าปากผู้ป่วย  รีบนำส่งพบแพทย์

            ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆ   อย่างน้อยเป็นเวลานาน  15  นาที   หากมีอาการระคายเคืองรีบนำส่งพบแพทย์

            ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที หากเกิดอาการระคายเคืองรีบนำส่งพบแพทย์

 
ข้อควรระวัง

          - สารนี้เป็นของเหลวไวไฟ

          - สารดับเพลิงให้ใช้   คาร์บอนไดออกไซด์  ผงเคมีแห้ง  หรือโฟม น้ำจะใช้ในการ
ดับเพลิงไม่ได้ผล

          - ฉีดน้ำเป็นฝอยสามารถใช้ควบคุมหล่อเย็นภาชนะบรรจุที่ถูกเพลิงไหม้

          - สารนี้ว่องไวต่อการเกิดประจุไฟฟ้าสถิตย์

          - ไอระเหยสามารถไหลไปบนพื้นลงสู่แหล่งจุดติดไฟและเกิดไฟย้อนกลับมาได้

          - สารนี้มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติของการใช้และเก็บ

          - ควรหลีกเลี่ยงจากความร้อน เปลวไฟ

          - สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว  คือ  แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์  และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จะเกิดขึ้นเมื่อถูกความร้อน


 
การเก็บรักษา

            เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด

            เก็บในที่แห้งและเย็น มีการระบายอากาศเป็นอย่างดี

            เก็บให้ห่างจากพื้นที่ใด ๆ ที่อาจเกิดอันตรายจากอัคคีภัยอย่างเฉียบพลัน

            เก็บในพื้นที่ปราศจากการสูบบุหรี่

            ภาชนะบรรจุต้องเชื่อมและต่อลงดิน  สำหรับการถ่ายเท  เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟฟ้าสถิตย์

            ภาชนะบรรจุของสารอาจเป็นอันตราย เมื่อเป็นถังเปล่า เนื่องจากมีสารเคมีตกค้างอยู่ เช่น ไอระเหย ของเหลว< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 8012704  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!