Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow สารเคมีในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ สบู่เด็ก
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
สารเคมีในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ สบู่เด็ก PDF พิมพ์

หน้า 2

สบู่เด็ก (Menthol)

ชื่อสารเคมี

            Menthol


สูตรโครงสร้างทางเคมี


            C10H20O
                                                           

 ประโยชน์

            ใช้ในการผลิตน้ำมันเปปเปอร์มินต์

ความเป็นพิษ

            ไม่มีรายงานค่า LD50

            การหายใจเข้าไปเพียงเล็กน้อย   เนื่องจากการพ่นหรือการกวนผสม  น่าจะทำให้เกิดอันตราย และหากหายใจเขาไปในปริมาณมาก อาจเป็นอันตรายได้ เกิดการระคายเคืองในทางเดินหายใจ

            การสัมผัสถูกผิวหนัง  จะก่อให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย  ถ้ามีการสัมผัสซ้ำจะทำให้ผิวหนังแห้ง อาจมีอาการผื่นแดง แผลไหม้ ผิวหนังแห้ง และเป็นรอยแตก แผลพุพอง สารเคมีชนิดนี้อาจซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกายได้

            การกลืนหรือกินเข้าไปในปริมาณเล็กน้อย จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย  แต่ถ้าในปริมาณมากจะเป็นอันตรายได้

            การสัมผัสถูกตาจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อตาเล็กน้อย  เกิดอาการปวดแสบ  และตาแดง

            การสัมผัสสารนี้ผ่านการหายใจ  การกลืนหรือกินเข้าไป  การสัมผัสถูกผิวหนัง  จะมีผลระคายเคืองจมูก คอ ทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

            ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ผายปอด

            ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย แล้วนำส่งพบแพทย์

            ถ้ากลืนหรือกินสารนี้ ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำหรือนม 2 แก้ว แล้วรีบนำส่งพบแพทย์

            ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง   ให้ฉีดล้างผิวหนังทันที   ด้วยน้ำปริมาณมาก   เป็นเวลานานอย่างน้อย
15 นาที

            ควรซักทำความสะอาดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนสารเคมีออกไปก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

            ถ้าสัมผัสถูกตาจะเกิดอาการระคายเคือง    ให้ฉีดล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก   และเป็นเวลานาน และควรเปิดเปลือกตาไว้ระยะหนึ่ง ถ้าอาการไม่ทุเลาให้นำส่งพบแพทย์

            ควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงอาการต่างๆ      ที่เกิดขึ้น     ก่อนทำการรักษา      เพราะสารเคมีอาจกระจายเข้าสู่อวัยวะต่างๆ  เช่น ปอด


ข้อควรระวัง


          - ป้องกันไม่ให้สารเคมีรั่วไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ และแหล่งน้ำ

          - ห้ามทิ้งลงแหล่งน้ำ หรือดิน

          - ทำความสะอาดบริเวณที่สารเคมีเปรอะเปื้อนการเก็บรักษา


            สารเคมีชนิดนี้มีความเสถียร

            สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว คือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และ
คาร์บอนมอนนอกไซด์

            ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารออกซิไดส์อย่างแรง

            เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด

            เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง

            เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ

 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 8012682  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!