Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow สารเคมีที่สำคัญในชีวิตประจำวัน อื่นๆ
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
สารเคมีที่สำคัญในชีวิตประจำวัน อื่นๆ PDF พิมพ์

หน้า 2

สารฆ่าหนู

          หนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก  ถูกจัดอยู่ในอันดับRodentia ซึ่งมาจากภาษาละติน  คำว่า “ Rodere ” มีความหมายว่า “ to graw ” หรือ แทะ    ดังนั้นจึงจัดหนูเป็นสัตว์ฟันแทะ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการก่อปัญหากับมนุษย์โดยเป็นรังโรคและพาหะนำโรคสำคัญหลาย ชนิด  เช่น  กาฬโรค  โรคฉี่หนู ( Leptospirosis )   เป็นต้น

      การป้องกันและกำจัดหนูมีหลายแนวทางด้วยกัน  หนึ่งในนั้นคือ  การใช้เคมี        สารเคมีที่ใช้ควบคุมหนูหรือเรียกว่า   ( Rodenticides )  จัดวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. 2535   ดังนั้นในการใช้งานจึงควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

สารฆ่าหนู ( Rodenticides ) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ตามระยะเวลาการออกฤทธิ์ คือ

     
สารฆ่าหนูกลุ่มออกฤทธิ์เร็ว เช่น


      - Sodium  Fluoroacetate
      - Zinc  Phosphide ( Zn3P2 )
      - Thallium  Sulphate
      - Alpha  naphthyl  Thiourea ( A N T U )

     
สารฆ่าหนูกลุ่มออกฤทธิ์ช้า


      - Warfarin
      - Coumatetralyl

Zinc Phosphide

สูตรเคมี :  Zn3P2

กลไกการออกฤทธิ์


      เมื่อเข้าสู่ร่างกาย Zinc  phosphide จะทำปฏิกิริยากับน้ำและกรด HCl ในกระเพาะอาหาร  เกิดเป็นก๊าซฟอสฟีน ( Phosphine  gas , PH3 ) ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการพิษ   โดยทำให้เกิดอาการระคายเคืองอย่างรุนแรงในทางเดินอาหารและเป็นพิษต่อเซลล์ ของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย

การเกิดพิษ

      - ค่าความเป็นพิษ Oral  rat  LD 50 เท่ากับ 40 mg/kg
      - ขนาดที่ทำให้ตาย ในผู้ใหญ่ เท่ากับ 1 mg/kg
อาการและอาการแสดงจะพบได้เร็วหลังจากได้รับสารพิษนี้  ที่เด่น คือ ระบบทางเดินอาหาร
      - ระบบทางเดินอาหาร : คลื่นไส้  อาเจียนมาก  ปวดท้อง  อุจจาระร่วง
ระบบหัวใจและหลอดเลือด : หัวใจเต้นเร็วและไม่สม่ำเสมอ  รายที่ได้รับพิษรุนแรงอาจช็อค  หัวใจหยุดเต้นและตายภายใน 24 – 48 ชั่วโมง
      - ระบบการหายใจ : หายใจหอบ  ลมหายใจมีกลิ่นกระเทียม ( garlic  odor )
      -ระบบประสาท : รายที่มีอาการรุนแรง  จะหมดสติและชัก

ประโยชน์

      ใช้กำจัดหนู

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      - ดื่มน้ำสะอาดมากๆ
      - พยายามทำให้อาเจียนออกมา
      - นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดพร้อมทั้งนำเอาฉลากและขวดยาไปให้แพทย์ดูด้วย

การรักษา 

      - ป้องกันการดูดซึม : โดยการล้างท้อง
      - การรักษาแบบปรับประคอง : เป็นการรักษาหลักของสารพิษนี้  ได้แก่  การให้น้ำและเกลือแร่ที่จำเป็น  การรักษาอาการคลื่นไส้  อาเจียน  การรักษาประคับประคองในกรณีที่มี renal , liver, pulmonary และ cardiac  toxicity

ข้อควรระวัง

      - ก่อนใช้ให้ศึกษาวิธีใช้อย่างละเอียดจากฉลาก
      - อย่าใช้มือสัมผัสผลิตภัณฑ์โดยตรง  ควรสวมถุงมือทุกครั้ง
      - การวางเหยื่อ  ให้วางในที่ที่เด็กและสัตว์เลี้ยงไม่สามารถเข้าถึงได้  และอย่าวางเหยื่อในบริเวณที่ที่มีโอกาสปนเปื้อนกับอาหาร
      - ภายหลังการหยิบจับผลิตภัณฑ์นั้น  ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่

การเก็บรักษา

      - ควรเก็บในที่แห้งและเย็น  ปราศจากแสงแดด
      - เก็บให้ห่างจากมือเด็ก   อาหาร และ สัตว์เลี้ยง

ชื่อการค้า

      Arrex® , Commando® , Denkarin  Grain® , Phosvin ®

Thallium Sulphate

สูตรเคมี :  Tl2SO4

กลไกการออกฤทธิ์

      Thallium  ทำปฏิกิริยากับ Sulfhydryl  group ( -SH group ) ที่ไมโตคอนเดรีย  ซึ่งรบกวนต่อกระบวนการ oxidative  phosphorylation

การเกิดพิษ


      - ขนาดที่ทำให้ตาย ในสัตว์  เท่ากับ  10 – 20 mg/kg
      - ขนาดที่ทำให้เกิดพิษในผู้ใหญ่  เท่ากับ  12 – 15  mg/kg
      - ขนาดที่ทำให้เกิดพิษในเด็ก  เท่ากับ  8 mg/kg

       ในรายที่ได้รับพิษเข้าไปจำนวนมาก  อาการพิษจะปรากฏภายใน 12 – 24 ชั่วโมง  ส่วนรายที่ได้รับพิษวันละเล็กวันละน้อย   อาการผิดปรกติจะสังเกตได้เมื่อภายหลังหลายสัปดาห์
      - ระบบทางเดินอาหาร : ปวดท้องจนดิ้น ( Colicky  pain ) เป็นพักๆ  คลื่นไส้  อาเจียน  ท้องเดิน  อาจมีอุจจาระเป็นเลือด  เยื่อบุช่องปากอักเสบ  น้ำลายออกมากและเหงือกซีด
      - ระบบประสาท : ชาตามปลายมือลายเท้า  ปวดขา  เคลื่อนไหวสะเปะสะปะ  สั่น  หนังตาตก  ประสาทตาอักเสบ  อัมพาตที่ใบหน้า  ชัก  หมดสติและตายภายใน 1-2 วัน
      - ผิวหนัง  ผม  ขน  : ผมจะค่อยๆร่วงจนหมดศีรษะ  สำหรับขนรวมทั้งคิ้วก็มีการร่วงเช่นกัน  ผิวหนังจะหนาขึ้นอาจมีจุดเลือดออก หรือพรายย้ำ

ประโยชน์

      ใช้กำจัดหนู

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น


      - ดื่มน้ำสะอาดมากๆ
      - พยายามทำให้อาเจียนออกมา
      - นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดพร้อมทั้งนำเอาฉลากและขวดยาไปให้แพทย์ดูด้วย

การรักษา

      - การรักษาแบบประคับประคอง : ระวังและรักษาภาวะชักและหมดสติ ส่วนใหญ่มักเกิดจากการสูญเสียสารน้ำหรือเลือดจากระบบทางเดินอาหาร  รวมทั้งระวังภาวะพร่อง Potassium
      - การรักษาที่จำเพาะ : Prussian  blud ( ferric  ferrocyanide ) พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยเร่งการกำจัดสารออกจากร่างกาย  ไม่ว่าผู้ป่วยจะได้รับสารพิษเข้าไปโดยวิธีใดก็ตาม  ขนาดที่ให้คือ 500 mg ทางปากทุก 12 ชั่วโมง  กรณีอาการรุนแรงสามารถเพิ่มขนาดได้ถึง 250 mg/kg/day  ถ้าผู้ป่วยมาพบแพทย์หลังได้รับ Thallium ใหม่ๆ สามารถให้ครั้งแรกได้ 3 g ทางปากทันที

ข้อควรระวัง


      - ก่อนใช้ให้ศึกษาวิธีใช้อย่างละเอียดจากฉลาก
      - อย่าใช้มือสัมผัสผลิตภัณฑ์โดยตรง  ควรสวมถุงมือทุกครั้ง
      - การวางเหยื่อ  ให้วางในที่ที่เด็กและสัตว์เลี้ยงไม่สามารถเข้าถึงได้  และอย่าวางเหยื่อในบริเวณที่ที่มีโอกาสปนเปื้อนกับอาหาร
      - ภายหลังการหยิบจับผลิตภัณฑ์นั้น  ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่

การเก็บรักษา

      - ควรเก็บในที่แห้งและเย็น  ปราศจากแสงแดด
      - เก็บให้ห่างจากมือเด็ก   อาหาร และ สัตว์เลี้ยง

ชื่อการค้า

      Zelio®

Warfarin

สูตรโครงสร้างทางเคมี

                                                     


สูตรเคมี :
  C19H16O4

กลไกการออกฤทธิ์

      ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคาระห์โปรทรอมบิน ซึ่งเป็นปัจจัยการแข็งตัวของเลือด  เป็นผลให้เลือดไม่แข็งตัว  ร่วมกับฤทธิ์ต่อหลอดเลือด  เกิดการขยายตัวและมีเลือดคั่งทั่วไป  ที่หลอดเลือดฝอยมีความเปราะเพิ่มขึ้น  เป็นผลให้เลือดออกได้ง่ยตามอวัยวะภายใน ซึ่งสาเหตุของการตายในที่สุด

การเกิดพิษ

      - ค่าความเป็นพิษ Acute  Oral LD 50 ในหนูที่ได้รับติดต่อกัน 4-5 วัน เท่ากับ 1 mg/kg/day
      - ขนาดที่ทำให้ตายในมนุษย์  เท่ากับ 1-2  mg/kg/day ติดต่อกัน 5-6 วันเทียบเป็นปริมาณจะเท่ากับต้องกินวันละ 1 ปอนด์ ( ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาด  มี warfarin อยู่ร้อยละ 0.025 , ใน 1 ปอนด์ มี warfarin 100 mg )

       การกินสารพิษชนิดนี้ทั้งโดยการจงใจกินเพื่อฆ่าตัวตาย หรืออุบัติเหตุ  ถ้าผู้ป่วยได้รับเพียงครั้งเดียวจะไม่เป็นอันตราย  ยกเว้นในรายที่ได้รับเข้าไปจำนวนมากหรือได้รับสารพิษติดต่อกันหลายวัน
       สำหรับอาการพิษ  จะมีอาการอ่อนเพลีย  ผิวหนังซีด  เลือดออกได้ผิวหนัง  เลือดกำเดาออก  อาจมีเลือดปนในปัสสาวะและอุจจาระ  หลอดเลือดในสมองแตก อาการดังกล่าวจะพบได้ใน 3-4 วัน

ประโยชน์

      ใช้กำจัดหนู

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      - ดื่มน้ำสะอาดมากๆ
      - พยายามทำให้อาเจียนออกมา
      - นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดพร้อมทั้งนำเอาฉลากและขวดยาไปให้แพทย์ดูด้วย

การรักษา

      - ป้องกันการดูดซึม : ทำได้โดยการล้างท้อง หรือ การทำให้อาเจียน รวมทั้งการให้ Activated  Charcoal
      - การรักษาแบบประคับประคอง : ให้สารน้ำหรือเลือดทดแทนในกรณีที่มีเลือดออกจำนวนมาก  หลีกเลี่ยงการให้ยา หรือ สารที่ทำให้เกิดเลือดออกได้ง่าย  รวมทั้งยาหรือสารที่มีอันตรปฏิกิริยา( drug  interaction ) กับ warfarin
      - ยาแก้พิษ : ให้ Vitamin K1 ( phytonadione ) ขนาด 10 mg ทางหลอดเลือดดำ และให้ซ้ำทุก 6 ชั่วโมง จนกระทั่งค่า Prothrombin  time เป็นปกติ  ในกรณีที่เลือดออกมากอาจต้องให้ Fresh  frozen  plasma ร่วมด้วย เพื่อแก้ไขภาวะ coagulopathy

ข้อควรระวัง

      - ก่อนใช้ให้ศึกษาวิธีใช้อย่างละเอียดจากฉลาก
      - อย่าใช้มือสัมผัสผลิตภัณฑ์โดยตรง  ควรสวมถุงมือทุกครั้ง
      - การวางเหยื่อ  ให้วางในที่ที่เด็กและสัตว์เลี้ยงไม่สามารถเข้าถึงได้  และอย่าวางเหยื่อในบริเวณที่ที่มีโอกาสปนเปื้อนกับอาหาร
      - ภายหลังการหยิบจับผลิตภัณฑ์นั้น  ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่

การเก็บรักษา     

      - ควรเก็บในที่แห้งและเย็น  ปราศจากแสงแดด
      - เก็บให้ห่างจากมือเด็ก   อาหาร และ สัตว์เลี้ยง

ชื่อการค้า

      ARS®

Coumatetralyl

สูตรโครงสร้างทางเคมี :

                                        


สูตรเคมี :
C19H16O3

กลไกการออกฤทธิ์

      ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคาระห์โปรทรอมบิน ซึ่งเป็นปัจจัยการแข็งตัวของเลือด  เป็นผลให้เลือดไม่แข็งตัว  ร่วมกับฤทธิ์ต่อหลอดเลือด  เกิดการขยายตัวและมีเลือดคั่งทั่วไป  ที่หลอดเลือดฝอยมีความเปราะเพิ่มขึ้น  เป็นผลให้เลือดออกได้ง่ยตามอวัยวะภายใน ซึ่งสาเหตุของการตายในที่สุด

การเกิดพิษ

      - ค่าความเป็นพิษ Oral   rat  LD 50 เท่ากับ 16.5 mg/kg
      - ค่าความเป็นพิษ Dermal  rat  LD 50 เท่ากับ 25-30 mg/kg

       การกินสารพิษชนิดนี้ทั้งโดยการจงใจกินเพื่อฆ่าตัวตาย หรืออุบัติเหตุ  ถ้าผู้ป่วยได้รับเพียงครั้งเดียวจะไม่เป็นอันตราย ยกเว้นในรายที่ได้รับเข้าไปจำนวนมากหรือได้รับสารพิษติดต่อกันหลายวัน
       สำหรับอาการพิษ  จะมีอาการอ่อนเพลีย  ผิวหนังซีด  เลือดออกได้ผิวหนัง  เลือดกำเดาออก  อาจมีเลือดปนในปัสสาวะและอุจจาระ  หลอดเลือดในสมองแตก    
              
ประโยชน์


      ใช้กำจัดหนู

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      - ดื่มน้ำสะอาดมากๆ
      - พยายามทำให้อาเจียนออกมา
      - นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดพร้อมทั้งนำเอาฉลากและขวดยาไปให้แพทย์ดูด้วย

การรักษา

      - ป้องกันการดูดซึม : ทำได้โดยการล้างท้อง หรือ การทำให้อาเจียน รวมทั้งการให้ Activated  Charcoal
      - การรักษาแบบประคับประคอง : ให้สารน้ำหรือเลือดทดแทนในกรณีที่มีเลือดออกจำนวนมาก  หลีกเลี่ยงการให้ยา หรือ สารที่ทำให้เกิดเลือดออกได้ง่าย 
      - ยาแก้พิษ : ให้ Vitamin K1 ( phytonadione )

 ข้อควรระวัง

      - ก่อนใช้ให้ศึกษาวิธีใช้อย่างละเอียดจากฉลาก
      - อย่าใช้มือสัมผัสผลิตภัณฑ์โดยตรง  ควรสวมถุงมือทุกครั้ง
      - การวางเหยื่อ  ให้วางในที่ที่เด็กและสัตว์เลี้ยงไม่สามารถเข้าถึงได้  และอย่าวางเหยื่อในบริเวณที่ที่มีโอกาสปนเปื้อนกับอาหาร
      - ภายหลังการหยิบจับผลิตภัณฑ์นั้น  ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่

การเก็บรักษา

      - ควรเก็บในที่แห้งและเย็น  ปราศจากแสงแดด
      - เก็บให้ห่างจากมือเด็ก   อาหาร และ สัตว์เลี้ยง

ชื่อการค้า

      Racumin®< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 9914206  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!