วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ PDF พิมพ์
 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ไข่ออกมาวางบนใบไม้ ใช้เวลา                                                ประมาณ 10 วัน ฟักออกเป็นตัวหนอน อีกประมาณ                                                3 สัปดาห์ เป็นดักแด้ อีก 2-3 สัปดาห์กลายเป็นผีเสื้อ
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
up
up