สายใยอาหาร PDF พิมพ์

การกินกันในระบบนิเวศวิทยา ที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ทำให้ห่วงโซ่ อาหารในธรรมชาติ มีความซับซ้อนและเกี่ยวโยงกันหลายสาย

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
up
up