ฮอมอโลกัสโครโมโซม PDF พิมพ์
homologous chromosome
โครโมโซมที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันเป็นคู่ ๆ  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
up
up