อินฟีเรียเวนาคาวา PDF พิมพ์
inferior vena cava
หลอดเลือดใหญ่ที่นำเลือดจากส่วนล่างของลำตัวตั้งแต่ส่วนอกลงไปเข้าสู่หัวใจทางห้องเอเตรียมขวา  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
up
up