หน่วยวัดความดันบรรยากาศ PDF พิมพ์
atmosphere
อากาศที่ห่อหุ้มโลก ประกอบด้วยออกซิเจน 1 ใน 5 ส่วน ไนโตรเจน 4 ใน 5 ส่วน นอกจากนั้นยังมีแก๊สอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนเล็กน้อย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ อาร์กอน ซีนอน เป็นต้น บรรยากาศมีอยู่สูงขี้นไปประมาณ 1,500 กิโลเมตร ซึ่งจะมีความหนาแน่นของอากาศลดลง  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
up
up