สารประกอบโคเวเลนต์ PDF พิมพ์
covalent compound
สารประกอบที่อะตอมในโมเลกุลยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ เช่น CO2 , N2 เป็นต้น  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
up
up