รูปหลายเหลี่ยมของความถี่ PDF พิมพ์
frequency polygon

รูปหลายเหลี่ยมที่เกิดจาก การลากเส้นตรงโยงระหว่างจุดกึ่งกลางบนแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากที่อยู่ติดกัน ของฮิสโตแกรมของข้อมูลชุดนั้น

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
up
up