ปฏิกิริยาคายความร้อน PDF พิมพ์
exothermic reaction

ปฏิกิริยาที่ผลิตภัณฑ์มีพลังงานสูงกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีพลังงานเท่าเดิมระบบจึงคายพลังงานความร้อนส่วนเกินออกสู่สิ่งแวดล้อม

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
up
up