ปฏิกิริยาออกซิเดชัน PDF พิมพ์
oxidation reaction
ปฏิกิริยาที่ไอออน อะตอมหรือโมเลกุลของสารมีการเสียอิเล็กตรอนหรือมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
up
up