ซิงกูลาร์เมทิรกซ์, เมทริกซ์เอกฐาน PDF พิมพ์
singular matrix

เมตริกซ์จัตุรัส A ใด ๆ ที่ det (A) มีค่าเป็นศูนย์หรือเมตริกซ์ที่ไม่มีอินเวอร์ส

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
up
up