การแปรผกผัน PDF พิมพ์
inverse variation

เมื่อ x และ y แทนปริมาณใด ๆ y แปรผกผันกับ x เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ หมายถึง เมื่อ k เป็นค่าคงตัวและ k # 0  

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
up
up