การแปรผันเกี่ยวเนื่อง PDF พิมพ์
joint variation

เมื่อ x, y และ z แทนปริมาณใด ๆ x แปรผันเกี่ยวเนื่องกับ y และ z แทนด้วยสัญลักษณ์ หมายถึง เมื่อ k เป็นค่าคงตัวและ k # 0  


< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
up
up