Warning: session_start() [function.session-start]: open(c:\PHP\sessiontmp\sess_b4612c0d9b6f5b09f4ca3bf43406beb0, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in C:\www\science-glossary\index.php on line 24
ศัพท์วิทยาศาสตร์ราชมงคล - กฎการอนุรักษ์ พลังงาน
 
กฎการอนุรักษ์ พลังงาน PDF พิมพ์
law of conservation of energy
กฎเกี่ยวกับพลังงานซึ่งกล่าวว่าผลรวมของพลังงานทั้งหมดภายในระบบปิดมีค่าคงตัว หมายความว่า พลังงานจะไม่เกิดขึ้นใหม่หรือสูญหายไป แต่อาจจะเปลี่ยนจากพลังงานรูปหนึ่งเป็นพลังงานอีกรูปหนึ่งได้
  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
up
up

Warning: Unknown: open(c:\PHP\sessiontmp\sess_b4612c0d9b6f5b09f4ca3bf43406beb0, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (c:\PHP\sessiontmp) in Unknown on line 0