การได้เปรียบเชิงกล PDF พิมพ์
 mechanical advantage
อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักที่ยกได้โดยเครื่องกลกับแรงที่กระทำต่อเครื่องกล การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎีหาได้จากกรณีเครื่องกลไม่มีความเสียดทาน  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
up
up