RmutPhysics.com

ฟิสิกส์ 2 => สนามไฟฟ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ ธันวาคม 12, 2009, 12:00:49 pmหัวข้อ: ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
เริ่มหัวข้อโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ ธันวาคม 12, 2009, 12:00:49 pm
แบบพิมพ์ดีเอ็นเอของครอบครัวหนึ่ง มีพ่อ (F)  แม่ (M)  ลูก 2  คน  (C)  โดยผ่านกระบวนการแยกทางไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
เริ่มหัวข้อโดย: Utchima ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 01:58:49 pm
นางสาวอัจจิมา แขกสะอาด เลขที่ 75 sec 02 รหัส 115110905096-3 สถานที่  บ้าน(ซอยวัชรพล) เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 22/11/53 เวลา 14.00

    Agarose gel electrophoresis เป็นเทคนิคการแยกชิ้น ดี เอ็น เอ ที่มีขนาดแตกต่างกันออกจากกันด้วยสนามไฟฟ้า

กระทำโดยเตรียม agarose gel ที่มีความเข้มข้นที่เหมาะสม หยดสารละลาย ดี เอ็น เอ ลงในช่องบน agarose gel แล้วเปิดสนามไฟฟ้า ดี เอ็น เอ จะวิ่งจากขั้วลบเข้าหาขั้วบวก   เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม ปิดสนามไฟฟ้า แล้วย้อม ดี เอ็น เอ ใน agarose gel ด้วยสี acridine เช่น ethidium bromide แล้วนำไปส่องในแสงอัลตราไวโอเลต ethidium bromide ที่ย้อมติด ดี เอ็น เอ อยู่จะเรืองแสงสีส้ม เป็นแถบ ดี เอ็น เอ ซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า