RmutPhysics.com

หมวดหมู่ทั่วไป => แนะนำสมาชิก => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ มกราคม 29, 2009, 09:56:05 pmหัวข้อ: ผู้ดูแลระบบ แนะนำตัว
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ มกราคม 29, 2009, 09:56:05 pm
ผม นายสุวัฒน์   หนูคีรี นักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มทร.ธัญบุรี หลักสูตรต่อเนื่อง
วันเกิด 9 ธันวาคม 2530 เวลา 12.55 น. ที่โรงพยาบาลสระบุรี

ภูมิลำเนา

บ้านเลขที่ 53/3 หมู่ 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหินกองวิทยาคม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันจบการศึกษาแล้ว

ติดต่อสอบถาม 089-1241073