RmutPhysics.com

วัสดูศาสตร์ (Material science) => การแข็งตัวของโลหะ ความไม่สมบูรณ์ของผลึก => ข้อความที่เริ่มโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ พฤศจิกายน 23, 2007, 12:37:45 pmหัวข้อ: แผ่นใสเรื่อง การเย็นตัวของโลหะและระบบโลหะผสม
เริ่มหัวข้อโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ พฤศจิกายน 23, 2007, 12:37:45 pm
 นิยามของโลหะผสม ชนิดของโลหะผสม การละลายเข้าเป็นเนื้อเดียว  ตัวอย่างของโลหะผสมอลูมิเนียม   โครงสร้างจุลภาค  การเกิดนิวเคลียส   การเจริญเติบโตของผลึก  Undercooling  โครงสร้าง Dendrite   การเย็นตัวของโลหะบริสุทธิ์  Grain refining  อัตราการเย็นตัว    จำนวน  44 แผ่น คลิกค่ะ  (http://www.atom.rmutphysics.com/charud/transparency/12/material-science/chap8.files/frame.htm)