RmutPhysics.com

วัสดูศาสตร์ (Material science) => เรืองอื่นๆทางวัสดุศาสตร์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ ตุลาคม 31, 2007, 12:56:16 pmหัวข้อ: หนังสือวัสดุน่ารู้
เริ่มหัวข้อโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ ตุลาคม 31, 2007, 12:56:16 pm
สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อการคมนาคม เพื่อการบันเทิงหรือพักผ่อนหย่อนใจ ต่างสร้างขึ้นมาจากวัสดุทั้งสิ้น การพบเห็น และ ใช้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทุกเมื่อเชื่อวัน ทำให้คนจำนวนไม่มากนักสนใจถึงวัสดุที่นำมาใช้ ทำสิ่งของดังกล่าว และมีคนจำนวนน้อยลงไปอีกที่ทราบว่าเป็นวัสดุอะไร มีคุณสมบัติ อย่างไร? ขึ้นรูปได้อย่างไร? เหตุใดจึงเลือกใช้วัสดุนี้   คลิกครับ (http://www.atom.rmutphysics.com/charud/scibook/Material1/index.html)