RmutPhysics.com

ฟิสิกส์ 2 => ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ สิงหาคม 01, 2007, 09:30:01 pmหัวข้อ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ตัวเก็บประจุ (อ.วัชระ)
เริ่มหัวข้อโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ สิงหาคม 01, 2007, 09:30:01 pm
  - ความจุไฟฟ้า   
  - ตัวเก็บประจุรูปทรงต่าง ๆ   
  - การต่อตัวเก็บประจุ   
  - พลังงานศักย์ทางไฟฟ้าที่ตัวเก็บประจุ   
  - ตัวเก็บประจุที่มีสารไดอิเล็กตริก   
  - แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
คลิกครับ (http://www.atom.rmutphysics.com/physics2/Physics2_Web/Unit1/c1_11.htm)