RmutPhysics.com

ฟิสิกส์ 2 => สนามไฟฟ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ สิงหาคม 01, 2007, 08:48:19 pmหัวข้อ: การสร้างคลื่นไมโครเวฟ
เริ่มหัวข้อโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ สิงหาคม 01, 2007, 08:48:19 pm
     เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ขั้วลบของแมกนีตรอน ก็จะปล่อยอนุภาคไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนออกมา อิเล็กตรอนจะวิ่งเข้าหาทรงกระบอกกลวงซึ่งภายในเซาะเป็นร่องยาวไว้ ทรงกระบอกนี้ล้อมอยู่รอบขั้วลบ และทำหน้าที่เป็นขั้วบวก ขณะเดียวกันสนามแม่เหล็กจากขั้วแม่เหล็ก ประกอบกับลักษณะช่องว่างเป็นร่องยาวจะส่งผลให้เกิดแรงผลักดันอิเล็กตรอนให้วิ่งเป็นวงกลมรอบขั้วลบ เกิดสภาพเหมือนกับมีกระแสไฟฟ้าไหลกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็ว ซึ่งผลที่ได้ก็คือจะเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (เส้นที่มีลักษณะเป็นคลื่น) ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาเท่ากันจากนั้นก้านส่งคลื่นก็จะส่งคลื่นเข้าสู่ท่อนำคลื่นต่อไป (ทิศทางตามลูกศร)  คลิกอ่านต่อครับ (http://www.atom.rmutphysics.com/charud/specialnews/5/microwave/index.htm)


หัวข้อ: Re: การสร้างคลื่นไมโครเวฟ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 06, 2008, 09:46:49 pm
ผมนายสุวัฒน์  หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็กต่อเนื่อง sec 19 รหัส 115130461120-5  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  6 พฤศจิกายน 2551 เวลา  21.47 น. ณ บ้านช้างขุนเทียน

จากคำถามในเนื้อหานี้
ทำไมชามกระเบื้องที่ใส่อาหารในเตาไมโครเวฟ จึงไม่ร้อน

คำตอบ
เพราะคลื่นไมโครเวฟนั้น มีผลต่อโมเลกุลของอาหาร ทำให้อาหารร้อน แต่คลื่นไมโครเวฟ ไม่มีผลต่อชามกระเบื้อง ชามกระเบื้องจึงไม่ร้อน
ชามกระเบื้องยอมให้คลื่นผ่านไปโดยไม่มีการดูดซับคลื่นไว้นั่นเอง นั่นหมายความว่าคลื่นไมโครเวฟนั้น ไม่มีผลต่อชามกระเบื้อง แต่มีผลต่อโมเลกุลของอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่