RmutPhysics.com

ฟิสิกส์ 1 => การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ => ข้อความที่เริ่มโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ มิถุนายน 11, 2007, 03:19:37 pmหัวข้อ: การทดลองเรื่องความเร่งคงที่
เริ่มหัวข้อโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ มิถุนายน 11, 2007, 03:19:37 pm

     การทดลองนี้ เราจะให้เด็กวิ่งอยู่ในห้องการทดลองเสมือน   โดยเวกเตอร์แสดงทิศทางความเร็ว v    และความเร่ง a  จะปรากฎอยู่เหนือศีรษะของเด็กผู้ชาย   คุณลองอธิบายด้วยตนเองว่า  ความเร็วและความเร่งที่แสดงอยู่นี้เป็นความเร่งขณะใดขณะหนึ่ง ที่ไม่ใช่ความเร่งเฉลี่ย ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ?

     ขณะที่ทำการทดลองก่อนที่จะกดปุ่ม Run  ให้กดปุ่ม Reset  ก่อน เพื่อให้ห้องทดลองปรับเข้าสู่ค่าเริ่มต้นที่คุณกำหนดไว้แต่แรก    และถ้าต้องการกลับเข้าสู่ค่าเริ่มต้นที่เครื่องกำหนด  ให้กดปุ่ม Refresh   บน tool  bar  ของอินเตอร์เน็ตเอกเพอร์เรอร์  คลิกค่ะ (http://www.atom.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/Explore/ConstantA/ConstantA1.htm)