RmutPhysics.com

ฟิสิกส์ 1 => เสียง => ข้อความที่เริ่มโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ สิงหาคม 01, 2007, 02:40:56 pmหัวข้อ: การทดลองเสมือนเรื่อง ปรากฎการณ์ Doppler
เริ่มหัวข้อโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ สิงหาคม 01, 2007, 02:40:56 pm
   ในห้องทดลองนี้  ประกอบด้วยเด็กซนผู้หนึ่ง  กับกระดิ่งอีกอันหนึ่ง  ให้เด็กเป็นผู้สังเกต  ส่วนกระดิ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียง   ทั้งคู่เคลื่อนที่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน  แหล่งกำเนิดเสียงมีความถี่  fs  และความถี่ที่ผู้สังเกตได้ยินเป็น  fo  คลิกครับ (http://www.atom.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/Explore/Dopplereffect/Dopplereffectthai1.htm)