RmutPhysics.com

ฟิสิกส์ 2 => สนามไฟฟ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 12:48:31 pmหัวข้อ: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 12:48:31 pm
   ทดลองเล่นฮอคกี้  โดยเลือกความยาก  จากระดับ 1  ถึงระดับ 3   คลิกครับ (http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/261/PHET/electric-hockey.jar)


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: siwapat ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 02:21:08 pm
ผมนายศิวภัทร์ รัตนสมบูรณ์ รหัส 115330411024-6 เลขที่ 18 sec. 4 วันที่ 20/11/53 เวลา 2.14 am ที่หอลอกูลแมนชั่น
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: mildfunta ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 05:55:10 pm
นางสาวธัญลักษณ์ มิชัยยา รหัส 1153109030607 เลขที่ 70 sec 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17.50 น. ณ shooter internet cafe'  ในการทดลองเล่นฮอคกี้นี้ ตัวฮอคกี้จะมีประจุเป็นลบ และจะมีการจัดวางตำแหน่งโดยใช้ประจุบวกและประจุลบ โดยประจุที่เหมือนกันจะออกแรงผลักกัน ส่วนประจุที่เหมือนกันจะออกแรงดึงดูดกัน จึงต้องมีการจัดวางตำแหน่งของประจุให้เหมาะสม เพื่อให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของฮอคกี้นั้นสำเร็จ


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Chantana ที่ พฤศจิกายน 21, 2010, 05:05:03 pm
นางสาวฉันทนา  ไกรสินธุ์  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสถิติประยุกต์   sec02  เลขที่ 41  รหัส 115310903002-9  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 21/11/2553  เวลา 17:04   สถานที่ หอใน ตึก3  ทำการทดลองแล้วสรุปได้ว่า ในการทดลองนี้ฮอกกี้จะมีประจุเป็นบวก และจะมีประจุบวกและลบให้เลือกใช้  ในการเล่นเราจึงสามารถเลือกใช้ประจุให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการบังคับฮอกกี้ไปตามทิศทางที่เราต้องการ


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Nueng ที่ พฤศจิกายน 21, 2010, 05:17:40 pm
นางสาวสมฤดี  สอนชอุ่ม รหัส 115110903066-8 sec 02 เลขที่ 16 เข้ามาตอบกะทู้วันที่ 21 พ. ย. 2553 เวลา 17.17 น. ณ หอพักไพลินเพลส
หลังจากได้ทำการทดลอง เล่นฮอคกี้สนามไฟฟ้า แล้ว พบว่าในสนามฮอคกี้ไฟฟ้านั้น ประกอบไปด้วยไฟฟ้าที่มีประจุเป็นบวก  และไฟฟ้าที่มีประจุเป็นลบ
เวลาที่เราทำการทดลอง เราจึงต้องเลือกวางตำแหน่งของประจุไฟฟ้าทั้งสองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกฮอคกี้วิ่งเข้าโกลไปได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: mukkie ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 11:25:18 am
นางสาวปาณิศา ไพรสยม เลขที่67 กลุ่ม2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ เวลา11.21 น. ตอบที่ อาคารวิทยบริการ
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: IIKWANGSTSTII ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 05:42:52 pm
นางสาวกิ่งกาญจน์ แสนคำ รหัส 115310903031-8 เลขที่ 48 sec 2 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาควิชาสถิติประยุกต์ ตอบกระทู้วันที่ 22/11/53 เวลา 17:43 น. ณ shooter cafe  ในการทดลองเล่นฮอคกี้ ฮอคกี้เป็นประจุลบ เราต้องบังคับฮอคกี้โดยใช้ประจุบวกหรือลบที่กำหนดให้เคลื่อนที่เข้าประตูให้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: siripornmuay ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 06:30:49 pm
นางสาวศิริพร สนเผือก นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 64 รหัส 115310903051-6 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 22/11/2553 เวลา   6:27  สถานที่ หอใน  อ่านแล้วสรุปได้ว่า ในการทดลองเล่นฮลอกกี้นั้นจะมีทั้งประจุบวกกับประจุลบให้เลือกให้เลือกประจุที่จะทำให้ลูกฮลอกกี้เข้าประตู้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Bifern ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 10:59:06 pm
นางสาวชลทิพย์  เปาทอง  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 42 รหัส 115310903007-8 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 22/11/2553 เวลา 22.55 สถานที่ บ้านตัวเอง 
ในการเล่นฮอกกี้จะมีประจุเป็นบวก โดยจะมีประจุบวกและลบไว้ให้เลือก เพื่อที่จะหาวิธีพาลูกฮอกกี้หลบสิ่งต่างๆ ตามระดับความยากโดยมีให้เลือก 3 ระดับ ให้ลูกฮอกกี้เข้าประตู จากการทดลองเล่นลูกฮอกกี้มีประจุเป็นบวก จึงควรใช้ประจุลบที่มีให้ในการดูดลูกฮอกกี้ให้เข้าประตู หากใช้ประจุบวกจะเป็นการผลักลูกฮอกกี้ให้ออกห่าง เพราะมีประจุเหมือนกันจะเกิดแรงผลักกัน


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Narumol ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:22:06 am
น.ส.นฤมล  กำลังฟู รหัส 115210417031-9 Sec 2 No.20
การทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Sunti ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 12:44:46 pm
Sunti Civil  นายสันติ  บัวงาม นศ.วิศวกรรมโยธา  รหัส 115330411021-2  Sec 4  เลขที่ 16  ตอบกระทู้วันที่  23/11/53  เวลา 12:45 น.  ณ. หอป้าอ้วน
   ในการทดลองฮอกกี้นั้นจะมีประจุลบ  และประจุบวกให้เลือก   ซึ่งเราดูกันอยู่แล้วว่าประจุต่างกันจะออกแรงดูดกัน  แต่ถ้าประจุเหมือนกันจะออกแรงผลักกัน และเราจะเอกหลักการนี้มาใช้ในการเล่น  คือวางประจุในจุดที่เหมาะสมเพื่อให้ทิศทางการเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราต้องการได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Jantira ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 01:04:19 pm
นางสาวจันทิรา รัตนพันธุ์ สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี sec02 รหัส115310903042-5  เลขที่58 ณBanoffee เวลา13.05น. วันที่ 23/11/2553
สรุป
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้ :)


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Khuarwansiriruk ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 01:09:43 pm
น.ส.เครือวัล ศิริรักษ์ เลขที่ 56 sec 02 รหัส115310903039-1 นศ.คณะโลยี สาขาสถิติประยุกต์ ชั้ยปีที่1 วันที่23/11/2553 เวลา 13.06น. สรุปได้ว่า  ลูกฮอกกี้นั้นมีประจุเป็นบวก หากเราต้องการที่จะเลี้ยงลูกฮอกกี้ให้เข้าโกล์นั้นสามรถเลือใช้ทั้งประจุบวกและลบได้ หากเลือกใช้ประจุบวก มันก็จะผลักกับลูกฮอกกี้แต่หากเลือกใช้ประจุลบมันจะดูดลูกฮอกกี้เข้ามาหา แล้วแต่ผู้เล่นจะเลือกใช้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Biwtiz ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 02:05:46 pm
น.ส. กชพรรณ นาสวาสดิ์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติ sec 02 รหัสนักศึกษา 115310903936-7 เลขที่ 53 ตอบกระทู้วันที่ 23/11/53 เวลา 14.05 น. สถานที่ บ้าน
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน เราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: aecve ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 03:44:26 pm
กระผม  นายปรัชญา   พรมอารักษ์   นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา   เลขที่ 26   sec.  4   
รหัสประจำตัว  115330411032-9
เรียนกับอาจารย์  จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  23  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2553   ที่  หอพัก โฟร์บี แมนชั้น   ห้อง 4602  เวลา. 15.45 น
มีความเห็น   ฮอกกี้สนามไฟฟ้า
      เพื่อให้ลูกฮอกกี้เข้าเส้นชัยได้จะต้องใช้หลักสนามไฟฟ้าเป็นข้าสำคัญคือประจุเหมือนกันจะผลักกันประจุต่างกันจะดูดกันโดยลูกฮอกกี้เป็นประจุบวกเราจึงต้องใช้ประจุบวกอีกตัวเป็นตัวกำหนดทิศทางของการเคลื่อนที่ให้เข้าเส้นชัยและประจุลบเป็นตัวดูดเข้าเส้นชัย


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ดนุพร อ่อนศรี ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 06:14:23 pm
นาย ดนุพร  อ่อนศรี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ sec 02 รหัสนักศึกษา 115040472024-7 เลขที่ 72 ตอบกระทู้วันที่ 23/11/53 เวลา 18.20 น. สถานที่ บ้าน
ในการทดลองเล่นเกมส์ฮอกกี้จะมีประจุบวก และมีประจุลบให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน เราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้ แล้วประคองให้เข้าประตู


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: pool ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 06:22:12 pm
นางสาวดาวประกาย  แก้วเรือง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งทอ รหัส 115210452059-6 SEC 2  เลขที่ 32
เรียนกับ อาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.22 น. ที่หอพัก SP CONDO
มีความเห็นในกระทู้ว่า
     ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และ กำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sarisa ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 06:25:19 pm
นางสาวสาริศา พรายระหาญ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา คณิตศาสตร์ sec 02 เลขที่ 10 รหัส 115110901018-1
ตอบกระทู้วันที่ 23/11/53 เวลา 18.20 น. สถานที่ shooter need
ในการทดลองเล่นเกมส์ฮอกกี้จะมีประจุบวก และมีประจุลบให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน เราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้ แล้วประคองให้เข้าประตู


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: saowapha ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 06:29:04 pm
นางสาวเสาวภา ล่วงพ้น นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาตร์ sec 02 เลขที่ 11 รหัส 115110901082-7
ตอบกะทู้วันที่ 23/11/53 เวลา 18.24 น. ณ shooter need สอนโดย อาจราย์จรัส บุณยธรรมา

หลังจากได้ทำการทดลอง เล่นฮอคกี้สนามไฟฟ้า แล้ว พบว่าในสนามฮอคกี้ไฟฟ้านั้น ประกอบไปด้วยไฟฟ้าที่มีประจุเป็นบวก  และไฟฟ้าที่มีประจุเป็นลบ
เวลาที่เราทำการทดลอง เราจึงต้องเลือกวางตำแหน่งของประจุไฟฟ้าทั้งสองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกฮอคกี้วิ่งเข้าโกลไปได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Nitikanss ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 06:39:58 pm
นางสาวนิติการณ์  รัตนบุรี สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี sec02 รหัส115310903052-4  เลขที่65 สถานที่ Banoffee เวลา18.35น. วันที่ 23/11/2553

ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ดังนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: leonado_davinci ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 06:58:58 pm
Jakrapong  Mensin นายจักรพงศ์ เม่นสิน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา รหัส 115330411015-4 sec 4 เลขที่ 12 ตอบกระทู้วันที่ 23/11/53 เวลา 6.58 pm ที่ห้องสมุด มทร......
     ลูกฮอคกี้มีประจุเป็นประจุลบ(-) เราก็ใช้หลักของการดูดกันและผลักกันของประจุมาใช้คือ ประจุที่เหมือนกันจะออกแรงผลักกัน บวก กับ บวก และ ลบ กับ ลบ ส่วนประจุที่ต่างกันจะออกแรงดูดกัน เหมือนกับแม่เหล็ก เล่นสนุกดี ขอบคุณครับ..........


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Jutharat ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 08:12:44 pm
นางสาวจุฑารัตน์  นาวายตน์  sec 02 รหัส 115210417058-2 เลขที่ 22  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 20.10 ณ หอRS
ฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: watcharich ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 08:34:29 pm
นายวัชริส สุจิตกาวงศ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา sec 02 รหัส 115040411037-3 เลขที่ 2 ตอบกระทู้วันที่ 23/11/53 เวลา 20.35 ที่บ้าน
     ในการทดลองเล่นเกมส์ฮอกกี้จะมีประจุบวก และมีประจุลบให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน เราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้ แล้วประคองให้เข้าประตู
     ลูกฮอคกี้มีประจุเป็นประจุลบ(-) เราก็ใช้หลักของการดูดกันและผลักกันของประจุมาใช้คือ ประจุที่เหมือนกันจะออกแรงผลักกัน บวก กับ บวก และ ลบ กับ ลบ ส่วนประจุที่ต่างกันจะออกแรงดูดกัน เหมือนกับแม่เหล็ก


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: opisit ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:35:26 pm
กระผม นาย พิสิทธิ์ สอนเทศ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ sec 17 รหัสประจำตัว 115340441207-0
เรียนกับอาจารย์ ผ.ศ. จรัส บุณยธรรม
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่บ้าน เวลา 21:34
มีความเห็นว่า/มีข้อคิดเห็นว่า/ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ ในการทดลองเราจะเห็นได้ว่าประจุต่างกันจะพลักกัน
แต่ประจุเหมือนกันจะดูดกัน นี่คือ สสารของอะตอมซึ่งมีโปรตรอน และนิวตรอน อยู่รวมกันเรียกว่านิวเคลียส
รอบๆนิวเคลียสเรียกว่าอิเล็คตรอน เราจึงกำหนดเป็นประจุบวก แล้วให้ประจุบวกพลักออกไป ต่อไปให้ประจุลบ
ดึงดูดก็จะเห็นผลที่ว่าทำไมประจุต่างกันจะพลักกัน ประจุเหมือนกันจะดูดกัน


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: aomme ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:42:47 pm
น.ส  ศรัญญา  เพชรแก้ว  เลขที่ 45 sec 02 รหัส 115310903022-7 สาขา สถิติประยุกต์  วัน 23/11/53 เวลา 21.37  สถานที่ บ้านตัวเอง

 - เมื่อนำประจุบวกสีแดง  มาวางใกล้ ๆกับ กับประจุบวกสีดำ  จะเกิดการผลักกันอย่างรวดเร็ว  ซึ่งจะทำให้ประจุบวกสีดำกระเด็นออกไป  แต่ถ้ามาวางห่างๆๆกัน จะทำให้ทั้งสองประจุนี้ ผลักกันอย่างช้า ๆ
 - เมื่อนำประจุลบสีน้ำเงินมาวาง ใกล้ๆ กับประจุบวกสีดำ  จะทำให้ทั้งสองประจุนี้ดูดกัน  ยิ่งว่างใกล้ๆ กันทั้งสองประจุนี้  จะวิ่งเข้าหากันอย่างรวดเร็ว  แต่ถ้าวางห่าง ๆ กัน ทั้งสองประจุจะวิ่งเข้าหากันอย่างช้าๆๆ


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Phatcharee ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 10:27:46 pm
นางสาวพัชรี มากพริ้ม   คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ sec02 เลขที่ 15 รหัส 115110903048-6
ตอบกระทู้วันที่ 23/11/2553 เวลา 22.22น ณ บ้าน
 ;Dในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน เราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sasithorn ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 11:16:34 pm
นางสาว ศศิธร ลิ่มสกุล sec02 รหัส 1153109030102 วันที่ 22/11/53 เลขที่ 43 ณหอใน ในการทกลองฮอกกี้จะมีประจุบวก เเละจะมีประจุลบเเละบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดกัน เราจึงต้องใช้ฮอกกี้ที่มีประจุบวกมาวางไว้เเละเราก็กำหนดทิศทางที่เราต้องการจะให้เคลื่อนที่เราสามารถวางประจุไว้ได้หลายตัว เเละเราต้องวางให้เหมาะสมประคองให้ประจุบวกผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศที่เราต้องการ


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: alicenine ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 11:30:30 am
ผมนาย เลิศศัดิ์ ศัลยวิเศษ รหัส 115210452021-6 เลขที่ 30 sec.2 วิศวกรรมเคมี-สิ่งทอ วันที่ 24/11/53 เวลา 11.30น. ที่ อ.วิทยบริการ

ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kranjana ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 01:11:58 pm
นางสาวกาญจนา แสงวงศ์
รหัส 115210904068-1 Sec 2 เลขที่39 24/11/53 เวลา 13.10 ที่ วิทยบริการ

  การทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Jutamat ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 01:18:25 pm
ดิฉัน น.ส. จุฑามาศ เชื้ออภัย  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  sec.02  เลขที่ 38  รหัสนักศึกษา 115210904056-6    ผู้สอน อาจารย์จรัส  บุญยธรรมา  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24 พ.ย.  2553  ณ หอพักสวัสดิการนักศึกษา มทร.ธัญบุรี    เวลา 13.18 น. 
   สรุปว่า
  ในการทดลองนี้เราจะใช้ประจุบวกและประจุลบ โดยที่ประจุบวกกับลบจะดูดกัน เราจึงต้องใช้ฮอกกี้ที่มีประจุบวกมาวางไว้เเละเราก็กำหนดทิศทางที่เราต้องการจะให้เคลื่อนที่เราสามารถวางประจุไว้ได้หลายตัว เเละเราต้องวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมประคองให้ประจุบวกผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศที่เราต้องการ


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kambio ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 03:31:49 pm
นางสาว นันทวัน  มีชำนาญ  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขา ชีววิทยา  sec. 02  เลขที่  37  รหัส  115210904052-5  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  24  พ.ย.  2553  สถานที่  บ้าน  เวลา  15.31   น.
 
ในการทดลองเล่นฮอคกี้สนามไฟฟ้า  พบว่ามีประจุบวกและประจุลบให้เลือก  ซึ่งประจุบวกจะเกิดการผลักกัน  ส่วนประจุลบจะทำให้เกิดการดูดกัน  เมื่อนำประจุมาใส่เพื่อที่จะพาอีกประจุหนึ่งให้เข้าเส้นชัย  โดยเราต้องเลือกวางที่ตำแหน่งเหมาะสมและกำหนดทิศทาง  แล้วประคองให้ประจุนั้นเคลื่อนที่เข้าเส้นชัย


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Penprapa ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 03:55:00 pm
นางสาวเพ็ญประภา  สุเพียร รหัส 115210904029-3 เลขที่ 34 กลุ่ม 2 วันที่ 24 พย 53 เวลา 15.55 น ณ วิทยะบริการ

จากที่ทำการทดลอง เล่นฮอคกี้สนามไฟฟ้า แล้ว พบว่าในสนามฮอคกี้ไฟฟ้านั้น ประกอบไปด้วยไฟฟ้าที่มีประจุเป็นบวก และลบ
ขณะที่เราทำการทดลอง เราต้องเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกฮอคกี้วิ่งเข้าโกลไปได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sasithorn ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 04:29:26 pm
นางสาว ศศิธร ลิ่มสกุล  sec 02 รหัส 1153109030102 วันที่ 24/11/53 เวลา 16.23 ณ ร้านอุ่นละไม เลขที่ 43 สาขาสถิติประยุกต์ ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวกเเละมีประจุลบโดยเราต้องทำให้ฮอกกี้นำประจุบวกมาวางไว้เพื่อให้เคลื่อนที่ตามทิศทางเพื่อประคองผ่านสิ่งกีดขวางไปยังโก้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sumintra ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 05:49:44 pm
นางสาวสุมินตรา  งามสมบัติ  รหัส 115210452022-4

เลขที่ 31 sec.2 วิศวกรรมเคมี-สิ่งทอ วันที่ 24/11/53 เวลา 17.49 น. ที่หอพัก

มีความเห็นว่า

ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และ กำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: TanGMe ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 06:16:08 pm
นางสาว ภัทรพร ผลอำไพ รหัส 115110417062-6 เลขที่ 6 sec.2 วันที่ 24/11/53 เวลา 18.15น. ที่ หออยู่บ้านแมนชั่น
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: dararat ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 06:33:42 pm
นางสาวดารารัตน์ นิรันต์เรือง รหัส 115210904035-0 ฟิสิกส์ 2 sec 02 เลขที่ 35 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา18:33 น  ณ ห้องพักส่วนตัว ซ.zoom
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน เราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kitima ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 07:22:31 pm
นางสาวกิติมา รัตโนทัย รหัส 115110903001-5 sec 02 เลขที่ 13 เข้ามาตอบกะทู้วันที่ 24 พ. ย. 2553 เวลา 19.22 น. ณ zoom place
หลังจากได้ทำการทดลอง เล่นฮอคกี้สนามไฟฟ้า แล้ว พบว่าในสนามฮอคกี้ไฟฟ้านั้น ประกอบไปด้วยไฟฟ้าที่มีประจุเป็นบวก  และไฟฟ้าที่มีประจุเป็นลบ
เวลาที่เราทำการทดลอง เราจึงต้องเลือกวางตำแหน่งของประจุไฟฟ้าทั้งสองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: shanonfe11 ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 08:04:13 pm
นายชานนท์ ชุมพร นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ sec 02 รหัสนักศึกษา 115210417028-5 เลขที่ 19 ตอบกระทู้วันที่ 24/11/53 เวลา 20.00 น. ณ  หอฟ้าใสแมนชั่น
ในการทดลองเล่นเกมส์ฮอกกี้จะมีประจุบวก และมีประจุลบให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน เราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศ ทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้ แล้วประคองให้เข้าประตู (ด้านที่สามยากมากคับ)


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: namtan ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 08:11:29 pm
ดิฉัน นางสาวณัชชา ธิติบุญจันทร์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร
sec02 รหัสประจำตัว115210417055-8 เลขที่ 21
เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่หอพักโอนิน เวลา 20.11น.
ความรู้จากเนื้อหาที่ได้คือ การทดลองเล่นฮอกกี้ จะมีประจุบวกและประจุลบให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน เราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: suchart ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 08:26:28 pm
กระผม  นายสุชาติ  สุวรรณวัฒน์   นักศึกษาคณะวิศวกรรมอุตสาหการ  เลขที่ 26   sec.  02   
รหัสประจำตัว  115210441230-7
เรียนกับอาจารย์  จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2553   ที่  หอพัก   เวลา. 20.27 น
มีความเห็น   ฮอกกี้สนามไฟฟ้าเพื่อให้ลูกฮอกกี้เข้าเส้นชัยได้จะต้องใช้หลักสนามไฟฟ้าเป็นข้าสำคัญคือประจุเหมือนกันจะผลักกันประจุต่างกันจะดูดกันโดยลูกฮอกกี้เป็นประจุบวกเราจึงต้องใช้ประจุบวกอีกตัวเป็นตัวกำหนดทิศทางของการเคลื่อนที่ให้เข้าเส้นชัยและประจุลบเป็นตัวดูดเข้าเส้นชัย


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: nutthaporn ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 08:29:12 pm
นางสาวณัฐพร  พิศนุ ID:: 115110903030-4 No. 14 sec 02 เวลา20.29 น. ณ zoom
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้
 
 
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: nutthaporn ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 08:37:26 pm
นางสาวณัฐพร  พิศนุ  sec 02 ID:: 115110903030-4 No. 14 ตอบกระทู้วันที่ 24 พ.ย.53 เวลา 20.37 น. ณ zoom

ในการทดลองเล่นเกมส์ฮอกกี้จะมีประจุบวก และมีประจุลบให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน เราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้  :P


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: toonpccphet ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 09:08:16 pm
นายสุรเชษฐ   ทองโฉม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา สถิติประยุกต์ sec02 เลขที่ 59 รหัส115310903044-1 เข้ามาตอบเมื่อวันที่ 24/11/2553 เวลา   21:05  สถานที่ บ้าน
สรุปได้ว่า ในการทดลองนี้ฮอกกี้จะมีประจุเป็นบวกโดยใช้ประจุบวกและลบในการบังคับทิศทาง และอาศัยการวางแผนในการเล่นเพื่อให้ประจุไปยังจุดมุ่งหมาย


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: satawat ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 09:15:28 pm
นายศตวรรษ รัตนภักดี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการ รหัส 15210441263-8 SEC 2  เลขที่ 29
เรียนกับ อาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 21.15 น. ที่หอพัก
มีความเห็นในกระทู้ว่า
     ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และ กำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Mickey2010 ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 09:25:17 pm
นางสาวปัทมา  วงษ์แก้วฟ้า  เลขที่ 55 sec02 รหัส115310903038-3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาสถิติประยุกต์  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24/11/53 เวลา 21.11น.
จากที่ทำการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก  จะพบว่ามีประจุบวกและลบให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน จะต้องอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Piyarat Mounpao ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 09:41:40 pm
นางสาวปิยะรัตน์ เหมือนเผ่า  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาชีววิทยา   sec02  เลขที่ 36  รหัส 115210904050-9  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24/11/2553  เวลา 21.41   สถานที่ บ้าน 
     ทำการทดลองแล้วสรุปได้ว่า ในการทดลองนี้ฮอกกี้จะมีประจุเป็นบวก และจะมีประจุบวกและลบให้เลือกใช้  ในการเล่นเราจึงสามารถเลือกใช้ประจุให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการบังคับฮอกกี้ไปตามทิศทางที่เราต้องการ


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Thatree Srisawat ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:01:01 pm
นาย ธาตรี ศรัสวัสดิ์ นักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sec02 เลขที่71 รหัส 115310906029-9
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 ที่บ้าน เวลา 21.57น.หลังจากได้ทำการทดลอง เล่นฮอคกี้สนามไฟฟ้า พบว่าในสนามฮอคกี้ไฟฟ้า ประกอบไปด้วยไฟฟ้าที่มีประจุเป็นบวก  และไฟฟ้าที่มีประจุเป็นลบ เวลาที่เราทำการทดลอง เราต้องวางประจุลบ และบวก ให้สมดุลกัน และอยู่ในจุดที่เหมาะสม เพื่อที่จะทำให้ ลูกฮอคกี้เข้าโกลล์


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: shanon_ie ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:03:11 pm
นาย ชานนท์ วรรณพงษ์ เลขที่4 sec 02 ตอบกะทู้เมื่อ 24-11-53 เวลา 21.03 น. ตอบที่ หอพัก ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Chanon_non26 ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 11:19:12 pm
นายชานนท์ พงษ์ไพโรจน์ เลขที่ 56 sec 02 รหัส 115310903029-2 นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ เวลา 23.15 น. วันที่ 24/11/2553 สรุปได้ว่าจากการทดลองพบว่า หากเราต้องเลี้ยงลูกฮอกกี้ ต้องเลือกใช้ประจุที่มีทั้งประจุบวกและลบที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ตามแต่ผู้ทดลอง :o


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ponyotha ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 11:31:37 pm
ผมนายวีรพล  นุ่มน้อย รหัส 115330411014-7 เลขที่ 11 sce 4  วิศวกรรมโยธา วันที่ 24/11/53 เวลา 23.27 pm. หออยู่เจริญแมนชั่น
   การทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้
 
 
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kodchaporn ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 11:55:52 pm
นางสาว กชพร เพ็งคำเส็ง รหัส 115210417059-0 sec 02 เลขที่23  ตอบกระทู้ วันที่ 24/11/53 เวลา 23.55 ที่ บ้าน

สรุปได้ว่า

ในการทดลองเล่นเกมส์ฮอกกี้จะมีประจุบวก และมีประจุลบให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน เราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศ ทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้ แล้วประคองให้เข้าประตูให้ได้โดยห้ามไม่ให้ชนเส้นที่กั้นไว้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: nachaya ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 01:21:15 am
ผมนาย ณชย ประสพเนตร์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ  SEC 4  เลขที่ 49
เรียนกับ อาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 01.21 น. ที่หอพัก วิทย
มีความเห็นในกระทู้ว่า
     ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และ กำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kittisap ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 01:21:23 am
กระผมนายกิตติศัพท์ ถนัดงาน  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 115330441213-9
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   25 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 01.21น
ความคิดเห็นว่า
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: nontapun ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 01:24:40 am
กระผมนายนนทพันธ์ เสนาฤทธิ์  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 115330441217-0
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   25 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 01.25น
ความคิดเห็นว่า
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้
 
 
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: THANAKIT ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 06:41:40 am
  ผม นาย ธนกฤต เฉื่อยฉ่ำ  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.17
รหัส 115340441248-4
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่25 พฤศจิกายน 2553 ที่ บ้าน    เวลา 06.45
 ในการทดลองเล่นเกมส์ฮอกกี้จะมีประจุบวก และมีประจุลบให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน เราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศ ทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้ แล้วประคองให้เข้าประตู
     ลูกฮอคกี้มีประจุเป็นประจุลบ(-) เราก็ใช้หลักของการดูดกันและผลักกันของประจุมาใช้คือ ประจุที่เหมือนกันจะออกแรงผลักกัน บวก กับ บวก และ ลบ กับ ลบ ส่วนประจุที่ต่างกันจะออกแรงดูดกัน เหมือนกับแม่เหล็ก


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Pratanporn ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 07:21:33 am
นายประทานพร พูลแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา สถิติประยุกต์ sec02 เลขที่ 69 รหัส 115310903057-3 วันที่ 25/11/2553 เวลา 07:15 สถานที่ บ้าน
ในเกมฮอกกี้สนามไฟฟ้า จะมีประจุบวกและประจุลบให้เราเลือก เพื่อที่เราจะต้องพาลูกฮอกกี้ที่มีประจุบวกไปทำประตูให้ได้ โดยอาศัยหลักการทางไฟฟ้า ที่ประจุบวกกับประจุลบจะดูดกัน ส่วนประจุบวกกับประจุบวกจะผลักกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำให้ลูกฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทาง แล้วเราต้องประคองลูกฮอกกี้ให้เข้าไปทำประตูให้ได้ โดยผ่านเครื่องกีดกวางที่กำหนดไว้ตามระดับที่เราจะเล่น


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: bobo ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:33:39 am
นางสาวสุนิสา หมอยาดี  เลขที่ 68 sec02 รหัส115310903055-7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาสถิติประยุกต์  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25/11/53 เวลา 10.33น.
 จากที่ทำการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก  จะพบว่ามีประจุบวกและลบให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน จะต้องอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: chaiwat ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:48:17 am
นายชัยวัฒน์ คำพันเกิด นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์เครื่องกล sec.02 รหัสนักศึกษา 115011113029-2 เลขที่ 76 ตอบกระทู้วันที่ 25/11/53 เวลา 10.47 น. สถานที่หอพักโอนิน5
สรุปได้ว่า ในการทดลองเล่นเกมส์ฮอกกี้จะมีประจุบวก และมีประจุลบให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน เราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้ แล้วประคองให้เข้าประตู


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: iinuyashaa ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:52:10 am
นางสาววิภวานี  แสงทอง  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาเคมี   sec  02  รหัส  115210902118-6  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  25/11/2553 ที่บ้าน  เวลา 10:52 น.

สรุปได้ว่า

ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: nuubuoe ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:03:21 am
นางสาวจรีรัตน์ ชะโปรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ sec.2เลขที่57รหัส115310903040-9 ตอบกระทู้วันที่25/11/53 เวลา11.03 ณ วิทยบริการ ;D
จากที่ทำการทดลองฮอกกี้สรุปได้ว่าจะมีประจุบวก  จะพบว่ามีประจุบวกและลบให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน จะต้องอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Tarintip ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:34:55 am
นางสาวธารินทิพย์ วรรณกลาง sec02 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ รหัส1153109030466 เลขที่60 ตอบกระทู้วันที่ 25/11/53 เวลา 11.29 สถานที่ วิทยบริการ
สรุปว่า ในการทดลองจะใช้ประจุบวกกับประจุลบ ทั้ง2 ประจุจะมีแรงดึงดูดกัน จึงใช้ฮอกกี้ที่มีประจุบวกมาวางไว้หลายๆตัว เพื่อให้ประจุบวกไปในทิศทางที่ต้องการ


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Eakachai_ie ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 12:04:20 pm
นายเอกชัย สงวนศักดิ์
รหัส 115040441086-4 Sec 2 เลขที่74 25/11/53 เวลา 12.02 ที่ หอพักมาลีแมนชัน
จะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Sirilak ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 12:15:02 pm
น.ส.สิริลักษณ์ ศัพสุข เลขที่24 Sec 2 รหัส115210417064-0
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และ กำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: KanitaSS ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 01:18:34 pm
นางสาวคณิตา สุดจิตร์ นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ Sec2 รหัส115310903030-0 เลขที่45 ตอบกระทู้วันที่25/11/53 13.20 ที่บาน็อฟฟี่ 1
ตอบ  ฮอกกี้สนามไฟฟ้า จะมีประจุบวกและประจุลบให้เราเลือก เพื่อที่เราจะต้องพาลูกฮอกกี้ที่มีประจุบวกไปทำประตูให้ได้ โดยอาศัยหลักการทางไฟฟ้า ที่ประจุบวกกับประจุลบจะดูดกัน ส่วนประจุบวกกับประจุบวกจะผลักกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำให้ลูกฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทาง แล้วเราต้องประคองลูกฮอกกี้ให้เข้าไปทำประตูให้ได้ โดยผ่านเครื่องกีดกวางที่กำหนดไว้ตามระดับที่เราจะเล่น


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Utchima ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 01:22:10 pm
นางสาวอัจจิมา แขกสะอาด เลขที่ 75 sec.2  รหัสนักศึกษา 115110905096-3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.20 ตอบกระทู้ที่บ้าน ;)

ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และ กำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ittiwat ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 02:35:15 pm
นายอิทธิวัตร  จิตต์มั่นคงกุล  เลขที่ 54 sec 2 รหัส 115310903037-5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ  ตอบกระทู้วันที่ 25/11/53 เวลา 15.16 น.สถานที่ บ้าน
   จากการทดลอง ลูกฮอกกี้  มีประจุเป็นบวก  และมีประจุเป็นบวกและลบ  เป็นอุปกรณ์ช่วยในการพาลูกฮอกกี้ นี้เข้าประตูได้สำเร็จ   ผุ้เล่นต้องเลือกในประจุตามความเหมาะสม ในกานเล่นฮอกกี้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Survivor666 ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 02:36:18 pm
นายสร้างสรรค์ วงศ์ฉลาด sec.2  รหัสนักศึกษา 115110905018-7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.34 ณ หอพักอยู่เจริญ

ประจุบวกกับลบจะดูดกัน ประจุบวกกับบวกจะผลักกัน เราจึงต้องเคลื่อนที่ผานประจุที่วางเอาไว้ ไปยังในทิศทางที่กำหนด


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kodchaporn ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 02:41:24 pm
น.ส. กชพร เพ็งคำเส็ง sec02 เลขที่ 23 รหัส 115210417059-0 สถานที่ ห้องสมุด วันที่ 25/11/53  เวลา 14.40

สรุปได้ว่า

หลังจากได้ทำการทดลอง เล่นฮอคกี้สนามไฟฟ้า แล้ว พบว่าในสนามฮอคกี้ไฟฟ้านั้น ประกอบไปด้วยไฟฟ้าที่มีประจุเป็นบวก  และไฟฟ้าที่มีประจุเป็นลบ เวลาที่เราทำการทดลอง เราจึงต้องเลือกวางตำแหน่งของประจุไฟฟ้าทั้งสองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกฮอคกี้วิ่งเข้าโกลไปได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sarayut sringam ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 03:10:39 pm
กระผมนายศรายุธ สีงาม  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec 4
รหัส 115330441201-4
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   25 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 15.10 น
ความคิดเห็นว่า
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: vutmte50 ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 04:18:05 pm
ผมนายคฑาวุธ ทองเสริม รหัส 115011113005-2 เลขที่ 75 sec.02 วันที่ 25/11/53 เวลา 16.18 น. ที่อาคารวิทยบริการ
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: mongkhonphan ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 04:58:00 pm
นายมงคลพันธ์  แซ่หลี รหัส 115330411039-4 เลขที่ 32 sec. 04 วันที่ 25/11/53 เวลา 16.54 ที่หอลากูน
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้
 
 
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: tanunnunoi ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 05:25:33 pm
กระผมนาย ฐานันดร์ หนูน้อย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Sec.04 รหัสนักศึกษา 115330411050-1
เรียนกับอาจาร์ย จรัส บุณยธรรมา วันที่ 25 พฤศจิกายน พศ.2553  ที่หอพักเจริญสุขแมนชั่น เวลา17.25 น.
ในการทดลองฮอกกี้นั้นจะมีประจุลบ  และประจุบวกให้เลือก   ซึ่งเราดูกันอยู่แล้วว่าประจุต่างกันจะออกแรงดูดกัน  แต่ถ้าประจุเหมือนกันจะออกแรงผลักกัน และเราจะเอกหลักการนี้มาใช้ในการเล่น  คือวางประจุในจุดที่เหมาะสมเพื่อให้ทิศทางการเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราต้องการได้
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Kamphon ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 05:51:40 pm
นายกัมพล  มิ่งฉาย   นักศ฿กษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา  ตอบกระทู้วันที่  25-11-2010  เวลา 17.51 น. ที่วิทยบริการ 
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน
ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้
และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้
โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ronachai ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 05:55:12 pm
นาย รณชัย  รุกขวัฒน์  วิศวกรรมโยธา  sce 4  รหัส  115330411002-2
กะทู้เมือ  25 พ.ย. 2553  เวลา  17.55  ณ หอพัก
หลังจากได้ทำการทดลอง เล่นฮอคกี้สนามไฟฟ้า แล้ว พบว่าในสนามฮอคกี้ไฟฟ้านั้น ประกอบไปด้วยไฟฟ้าที่มีประจุเป็นบวก  และไฟฟ้าที่มีประจุเป็นลบ
เวลาที่เราทำการทดลอง เราจึงต้องเลือกวางตำแหน่งของประจุไฟฟ้าทั้งสองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกฮอคกี้วิ่งเข้าโกลไปได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Pichat Soysamrong ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 05:56:21 pm
กระผม นาย พิเชษฐ์  สร้อยสำโรง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา sec 4 รหัสประจำตัว 115330411003-0 เลขที่ 3
เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พศ. 2553 ที่ เศรษฐบุตร พาวิลเลี่ยน 32/19 ม. 1 ต. คลองหก อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เวลา 05:55:29 pm
มีความเห็นว่า  ประจุ ทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้ เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของ ประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออก นอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: werayut rmutt ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 06:02:48 pm
นายวีรยุทธ บุญใหญ่ รหัส 115330411052-7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา sec.4  เลขที่ 45 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.02 ณ ห้องสมุด มทร.ธ

จากที่ทำการทดลอง เล่นฮอคกี้สนามไฟฟ้า แล้ว พบว่าในสนามฮอคกี้ไฟฟ้านั้น ประกอบไปด้วยไฟฟ้าที่มีประจุเป็นบวก และลบ
ขณะที่เราทำการทดลอง เราต้องเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกฮอคกี้วิ่งเข้าโกลไปได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: civil kang ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 06:18:25 pm
นาย สราวุฒิ  ดีดวงพันธ์ 115330411028-7 sec 4  วิศวกรรมโยธา วันที่  25/11/2553   18:17
  ในการเล่นฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: natthapon ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 06:26:58 pm
นายนัฐพล การคณะวงศ์   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา  ตอบกระทู้วันที่  25-11-2010  เวลา 18.30 น. ที่วิทยบริการ 
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน
ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้
และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้
โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: udomporn ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 07:25:09 pm
นาย อุดมพร พวงสุวรรณ รหัส 115330411025-3 เลขที่ 19 sec 04 เข้ามาตอบวันที่ 25/11/2553 เวลา 19.20น. ณ หอ ลากูล

                 ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกันส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้
โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Suphakorn ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 07:26:07 pm
กระผมนาย สุภากร  หงษ์โต นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ รหัสนักศึกษา 115330441211-3  Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน  เวลา 19.26 น. ที่หอพัก gooddream
มีความคิดเห็นว่า
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และ กำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้

 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Kotchapan ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 07:35:40 pm
นาย คชพันธ์ พงษ์ไพร นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัสนักศึกษา 115330411048-5 เลขที่ 41 Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา วันที่ 25/11/2553 สถานที่ กิตติพงษ์แมนชั่น เวลา 19.35 น.
จากการทดลองทำให้เรา ทราบว่า ประจุที่มีทิศทางไปในทางเดียวกัน หรือ มีประจุเหมือนกันจะผลักดันกันออกไป แต่ประจุที่ต่างกัน หรือ มีทิศทางไปคนละทางกัน จะดูดกัน เช่น ประจุบวกกับประจุบวกจะผลักกัน และประจุลบกับบวก จะดูดกัน


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: rungniran ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 07:46:58 pm
ผมนายรุ่งนิรันดร์ สอนจันทร์ รหัส 115330411005-5 เลขที่ 5 sec. 4 วันที่ 25/11/53 เวลา 19.43am ที่สวนสุทธิพันธ์
ในการทดลองลูกฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก จากนั้นเราทำการวางประจุไว้ในที่ต่างเพื่อในประจุผลังกัน ทำให้ลูกฮอกกี้เข้าโกไป
การทดลองนี้เป็นเรีองที่สนุกมากครับ


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: pollavat ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 07:51:10 pm
กระผมนาย พลวัฒน์ คำกุณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ รหัสนักศึกษา 115330441219-6  Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน  เวลา 19.51 น. ที่หอพัก zoom
       ในการทดลองลูกฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก จากนั้นเราทำการวางประจุไว้ในที่ต่างเพื่อในประจุผลังกัน ทำให้ลูกฮอกกี้เข้าโกไป
การทดลองนี้เป็นเรีองที่สนุกมากครับ


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: thabthong ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 07:51:32 pm
นาย รัตชานนท์ ทับทอง  นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ sec 04
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  25 พฤศจิกายน 2553 เวลา  19.50 น. ณ บ้าน
การทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน
ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้
และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้
โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: bear ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 08:28:33 pm
นายอุดม แก้วชู นศ.วิศวกรรมโยธา  รหัส 115330411034-5  Sec 4
   ในการทดลองฮอกกี้นั้นจะมีประจุลบ  และประจุบวกให้เลือก   ซึ่งเราดูกันอยู่แล้วว่าประจุต่างกันจะออกแรงดูดกัน  แต่ถ้าประจุเหมือนกันจะออกแรงผลักกัน และเราจะเอกหลักการนี้มาใช้ในการเล่น  คือวางประจุในจุดที่เหมาะสมเพื่อให้ทิศทางการเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราต้องการได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: potchapon031 ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 08:58:16 pm
นาย ภชพน เกตุวงศ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา หลักสูตร ต่อเนื่อง รหัสนักศึกษา 115330411031-1
53341 CVE เลขที่ 25 sec4 สถานที่ กิตติพงศ์ แมนชั่น
การทดลองนี้เป็นการทดลองการดึงดูดกันและผลักกันของประจุซึ้งลูกบอลเป็นประจุบวก หากจะนำลูกบอลเข้าสู่ประตู จะต้องใช้ประจุที่ต่างกันมาดึงดูดลูกบอลไปหรือ ใช้ประจุที่เหมือนกันมาผลักลูกบอลไป
จากการทดลองจะเห็นได้ชัดว่า เมื่อนำประจุที่ต่างกันมาวางใกล้ๆ ลูกบอล จะดึงดูดกันโดยลูกบอลจะวิ่งรอบประจุลบ  ส่วนถ้านำประจุบวกมาวางใกล้ๆ ลูกบอลจะผลักกันออกห่างอย่างรวดเร็ว


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: PoxyDonZ ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 08:59:51 pm
นาย สุรศักดิ์ ด้วงใจจิตร รหัส 115330411036-0 วิศวกรรมโยธา Sec.04 วันที่ 25 พ.ย.2553 เวลา 09.00 pm. สถานที่ หอโฟร์บี 2

ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: oOGIG...k} ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:13:33 pm
นายชำนาญกิจ  ศิริยานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ sec.04   รหัสประจำตัว115330411004-8
ตอบกระทู้วันที่ 25/11/2553  เวลา 09:12:31 pm สถานที่ หอพัก เศรษฐบุตร

ในการทดลองเล่นฮอคกี้สนามไฟฟ้า  พบว่ามีประจุบวกและประจุลบให้เลือก  ซึ่งประจุบวกจะเกิดการผลักกัน  ส่วนประจุลบจะทำให้เกิดการดูดกัน  เมื่อนำประจุมาใส่เพื่อที่จะพาอีกประจุหนึ่งให้เข้าเส้นชัย  โดยเราต้องเลือกวางที่ตำแหน่งเหมาะสมและกำหนดทิศทาง  แล้วประคองให้ประจุนั้นเคลื่อนที่เข้าเส้นชัย


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: pitak ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:17:36 pm
นายพิทักษ์ นงนวล  รหัส 115330411018-8 sec 04 เลขที่ 15 ตอบกระทู้ที่ สวนสุทธิพันธ์ วันที่ 25/11/2553 เวลา 21.17 น. สรุปได้ว่าในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน เราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Thaweesak ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:31:59 pm
นาย ทวีศักดิ์ ธนทรัพย์ทวี รหัส 115330411008-9 วิศวกรรมโยธา Sec.04 วันที่ 25 พ.ย.2553 เวลา 21.32pm. สถานที่ หอมาลีแมนชั่น
ในการทดลองฮอกกี้นั้นจะมีประจุลบ  และประจุบวกให้เลือก   ซึ่งเราดูกันอยู่แล้วว่าประจุต่างกันจะออกแรงดูดกัน  แต่ถ้าประจุเหมือนกันจะออกแรงผลักกัน และเราจะเอกหลักการนี้มาใช้ในการเล่น  คือวางประจุในจุดที่เหมาะสมเพื่อให้ทิศทางการเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราต้องการได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Nhamtoey ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:42:55 pm
นาสาวเรวดี จันท้าว  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รหัส115330411006-3 เลขที่ 6 sec 04 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 21.42 น.
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: titikron ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:46:15 pm
นาย ฐิติกร แก้วประชา รหัส 115330411022-0 วิศวกรรมโยธา Sec.04 วันที่ 25 พ.ย. 2553 เวลา 09.46 pm สถานที่ หอโฟร์บี 2


หลังจากได้ทำการทดลอง เล่นฮอคกี้สนามไฟฟ้า แล้ว พบว่าในสนามฮอคกี้ไฟฟ้านั้น ประกอบไปด้วยไฟฟ้าที่มีประจุเป็นบวก  และไฟฟ้าที่มีประจุเป็นลบ
เวลาที่เราทำการทดลอง เราจึงต้องเลือกวางตำแหน่งของประจุไฟฟ้าทั้งสองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกฮอคกี้วิ่งเข้าโกลไปได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.Tinnakorn ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:50:58 pm
นาย ทินกร สุพรรณสืบ  sec 4 รหัสประจำตัว 115330411049-3
25/11/53 เวลา 9.50 Pm

ความรู้จากเนื้อหาที่ได้คือ การทดลองเล่นฮอกกี้ จะมีประจุบวกและประจุลบให้เลือก
โดยประจุบวกกับลบจะดูดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน
 เราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวาง
ไว้และกำหนดทิศทางที่เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว
เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: suppachok ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:54:02 pm
นาย ศุภโชค เปรมกิจ รหัส 115330411051-9 เลขที่ 44 Sec.04 วิศวกรรมโยธา เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา วันที่ 25 พย. 53 เวลา 21.53น.
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Nattawut ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:26:03 pm
นายณัฐวุฒิ ชูพินิจ   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา  ตอบกระทู้วันที่  25 พย. 2553  เวลา 22.26 น. ที่ร้านเน็ต 
     ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน
ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉะนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้
และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้
โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kangsachit ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:37:56 pm
กระผมนายวุฒิพงษ์  สุขะ รหัส 115330411029-5 เลขที่ 23 sec.04 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 25/11/53 เวลา 22:38 น. หอพัก FourB5     ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้
 
 
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kangsachit ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:59:20 pm
นายกังสชิต จิโน นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา
sec4 รหัสประจำตัว115330411017-0 เลขที่ 14
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25/11/53  หอมาลีแมนชั่น เวลา 22.59 น.
  ความรู้จากเนื้อหาที่ได้คือ การทดลองเล่นฮอกกี้ จะมีประจุบวกและประจุลบให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน เราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้
 
 
 
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: somkid-3212 ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:59:48 pm
สวัสดีครับผมนาย สมคิด  กุลสุวรรณ รหัส 115330411033-7 CVE 53341
วาว...ว่าจะเล่นจบนะนิเอาซะหนื่อยเลยครับ สนุก ๆ ดีครับแล้วก็ได้ความรู้จากการทดลองจริงครับต้องอย่างนี้สิเรียนไปจะได้ไม่ลืม
บาย ๆ ครับผม ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ratthasart ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:11:03 pm
ผมนายรัฐศาสตร์  ไชยโส   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 115330441218-8
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา  ตอบกระทู้วันที่  25 พย. 2553  เวลา 23.12 น. สถานที่ ห้องพัก
     ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน
ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉะนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้
และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้
โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: tum moment ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:12:41 pm
นายกิติศักดิ์ รัตนมณี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 53341CVE  sec.4 รหัสประจำตัว 115330411027-9
เรียนกับอาจาร์ย จรัส บุณยธรรมา วันที่ 25 พฤศจิกายน พศ.2553  ที่หอพักมณีโชติ เวลา 23.12 น.
     ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Thamanoon ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:15:07 pm
กระผมนายธรรมนูญ  พุทธวงษ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Sec.04 รหัสนักศึกษา 115330411009-7
เรียนกับอาจาร์ย จรัส บุณยธรรมา วันที่ 25 พฤศจิกายน พศ.2553  ที่บ้านเช่า ซอยอีสเทิร์น เวลา 23.14 น.
มีความคิดเห็นว่า ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุลบ  และประจุบวกให้เลือก   ซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าประจุต่างกันจะออกแรงดูดกัน  แต่ถ้าประจุเหมือนกันจะออกแรงผลักกัน และเราได้เอาหลักการนี้มาใช้ในการเล่น  คือการที่เราวางประจุในจุดที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ทิศทางการเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราต้องการ


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: pichet ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:23:12 pm
นาย พิเชษฐ์  จันทร์โสภา    คณะวิศวกรรมโยธา
รหัส 115330411044-4  เลขที่ 37    sec 4   
ตอบกระทู้วันที่ 25 พ.ย. 2553   เวลา  11.23pm          ที่หอบ้านดวงพร
             มีความเห็นว่า/มีข้อคิดเห็นว่า/ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ ในการทดลองเราจะเห็นได้ว่าประจุต่างกันจะพลักกัน
แต่ประจุเหมือนกันจะดูดกัน นี่คือ สสารของอะตอมซึ่งมีโปรตรอน และนิวตรอน อยู่รวมกันเรียกว่านิวเคลียส
รอบๆนิวเคลียสเรียกว่าอิเล็คตรอน เราจึงกำหนดเป็นประจุบวก แล้วให้ประจุบวกพลักออกไป ต่อไปให้ประจุลบ
ดึงดูดก็จะเห็นผลที่ว่าทำไมประจุต่างกันจะพลักกัน ประจุเหมือนกันจะดูดกัน


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: crowfinky ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:58:40 pm
นาย สุริยะ ชีวันพิศาลนุกูล      นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา   ตอบกระทู้วันที่  25-11-2010  เวลา 00.02 น. ที่วิทยบริการ
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน
ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้
และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว
เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้
โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม
 ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้
 
 
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: assadawut ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 12:02:27 am
ผมนาย อัษฎาวุฒิ  ลำพา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ  SEC 4 
เรียนกับ อาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 00.02 น. ที่วิทยบริการ
มีความเห็นในกระทู้ว่าษฎาวุฒิ  ลำพา
   ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และ กำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: pongpat ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 12:09:54 am
ผมนาย พงษ์พัฒน์  น้อยโพธิ์   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ  SEC 4 
เรียนกับ อาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 00.10 น. ที่หอพัก วิทย
มีความเห็นในกระทู้ว่า
  ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และ กำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้
 
 
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: alongkorn hunbuathong ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 12:14:22 am
นายอลงกรณ์ หุ่นบัวทอง สาขาวิศวกรรมโยธา Sec.04 รหัสนักศึกษา 115330411026-1 เลขที่ 20 วันที่ 26 พฤศจิกายน พศ.2553  ที่บ้านบางชันวิลล่า เวลา 00.14 น.
 เรื่องในการทดลองฮอกกี้นั้นก็จะมีประจุลบ  และประจุบวกให้เลือก   ซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าประจุต่างกันจะออกแรงดึงดูดกัน  แต่ถ้าประจุเหมือนกันจะออกแรงผลักกัน และเราได้เอาหลักการนี้มาใช้ในการเล่นได้  คือการที่เราวางประจุในจุดที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ทิศทางการเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราต้องการ


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sangtawee ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 12:14:54 am
นายแสงทวี พรมบุตร นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา   sec.04 เลขที่ 23 รหัส 115330411035-2 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 26/11/2553 เวลา 0:15 น. สถานที่ หอพักFourB5
 อ่านแล้วสรุปได้ว่า ในการทดลองเล่นฮลอกกี้นั้นจะมีทั้งประจุบวกกับประจุลบให้เลือกให้เลือกประจุที่จะทำให้ลูกฮลอกกี้เข้าประตู้ได้
 
  
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Pathomphong ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 12:22:10 am
นายปฐมพงศ์  พูนปก 115330411043-6 sec.04 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เรียนกับอาจารย์ ผ.ศ. จรัส บุณยธรรม
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่หอลากูน  เวลา 00.21น.
มีความเห็นว่า/มีข้อคิดเห็นว่า/ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ ในการทดลองเราจะเห็นได้ว่าประจุต่างกันจะพลักกัน
แต่ประจุเหมือนกันจะดูดกัน นี่คือ สสารของอะตอมซึ่งมีโปรตรอน และนิวตรอน อยู่รวมกันเรียกว่านิวเคลียส
รอบๆนิวเคลียสเรียกว่าอิเล็คตรอน เราจึงกำหนดเป็นประจุบวก แล้วให้ประจุบวกพลักออกไป ต่อไปให้ประจุลบ
ดึงดูดก็จะเห็นผลที่ว่าทำไมประจุต่างกันจะพลักกัน ประจุเหมือนกันจะดูดกัน
 
 
 
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: mypomz ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 01:16:45 am
นายนพรัตน์  โตอิ่ม    คณะวิศวกรรมโยธา
รหัส 115330411040-2  เลขที่ 33    sec 4   
ตอบกระทู้วันที่ 26 พ.ย. 2553   เวลา  1.16           ที่หอโฟร์บี5


ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้
 
 
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: chinnapot ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 01:59:02 am
นายชินพจน์  เดชเกษรินทร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาอุตสาหการ(สมทบ)  รหัส115340441238-5  เลขที่29  sec17 วันที่26/11/53  เวลา1:58 ณ ทรัพย์ถาวรอพาร์ทเม้นท์

ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Meena ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 02:05:57 am
นายพสิษฐ์ แดงอาสา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา รหัส 115330411011-3 sec 4 


หลังจากได้ทำการทดลอง เล่นฮอคกี้สนามไฟฟ้า แล้ว พบว่าในสนามฮอคกี้ไฟฟ้านั้น ประกอบไปด้วยไฟฟ้าที่มีประจุเป็นบวก  และไฟฟ้าที่มีประจุเป็นลบ
เวลาที่เราทำการทดลอง เราจึงต้องเลือกวางตำแหน่งของประจุไฟฟ้าทั้งสองให้อยู่ในระดับ


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: aek cve rmutt ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 02:43:04 am
นาย เอกชัย เสียงล้ำ  รหัส 115330411046-9 sec 4 เลขที่ 39วันที่ 26/ 11/53เวลา 2.44
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้
 
 
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: LeeOa IE'53 SEC.17 ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 09:58:24 am
กระผม นาย สุธี  มีอำมาตย์ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาตร์ สาขา อุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) SEC.17 รหัสประจำตัว 115340441205-4
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 เวลา 09:58 น.  สถานที่บ้านพักที่วังน้อย
มีความเห็นว่า

 8) เล่นฮอคกี้สนามไฟฟ้า แล้ว พบว่าในสนามฮอคกี้ไฟฟ้านั้น ประกอบไปด้วยไฟฟ้าที่มีประจุเป็นบวก  และไฟฟ้าที่มีประจุเป็นลบ
เวลาที่เราทำการทดลอง เราจึงต้องเลือกวางตำแหน่งของประจุไฟฟ้าทั้งสองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกฮอคกี้วิ่งเข้าโกลไปได้  :o


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ศราวุธ พูลทรัพย์ ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 07:31:20 pm
นายศราวุธ พูลทรัพย์ 115330411042-8 sec.04 เลขที่ 35 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตอบกระทู้ที่หอลากูล วันที่  26/11/2553 เวลา 19.31น. เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
  ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน
ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉะนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้
และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้
โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: hatorikung_nutt ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 10:46:19 pm
   นายพงษ์ศักดิ์  เลิศศรี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441209-6
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ จรัส บุณยธรรมา   ตอบกระทู้วันที่26/11/53 เวลา22.46 ณ หอพักวงษ์จินดา

 ในการทดลองเล่นฮอกกี้สนามไฟฟ้า จะมีประจุบวก และมีประจุลบให้เลือก โดยนำประจุที่กำหนดให้วางในตำแหน่งใดก็ได้ที่จะทำให้เข้าสู่ประตูได้ สำหรับประจุบวกกับลบจะทำหน้าที่ดูดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะทำหน้าที่ออกแรงจะผลักกัน เพราะฉนั้นเราจึงต้องทำลูกให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่  โดยอาศัยการวางประจุแต่ละชนิดที่เหมาะสมเพื่อ ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyun ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 11:19:35 pm
นายชัยยันต์ นุยืนรัมย์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ(สมทบ) ID:115340441215-3 Sec 17 วันที่ 26/11/53 เวลา 23:19 สถานที่ ห้องพักนวนคร
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้รอบๆโดที่มีอยู่ระหว่างกลางเพื่อกำหนดทิศทางในการเคลื่อนที่ให้ผ่านสิ่งกีดขวาง


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: narongdach ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 02:11:05 am
นายณรงค์เดช เพ็งแจ่ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาอุตสาหการ-การจัดการ(สมทบ)  รหัส115340441220-3  เลขที่25  sec17 วันที่27/11/53  เวลา02:09  ตอบกระทู้ที่อพาร์ทเม้นท์เอกภาคย์ เมืองเอก
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน
ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้
และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้
โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ ;D


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: somphoch ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 05:11:23 pm
นายสมโภชน์ จิกกรีนัย รหัส115340441247-6 sec.17 เลขที่34 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ ที่หอ วันที่  27/11/2553 เวลา 17.10น. เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก  และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน
ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉะนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้
และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้
โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: bankclash032 ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 05:59:12 pm
นาย สุริยพงศ์  ทองคำ  นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - การจัดการ (สมทบ)sec 17  รหัสประจำตัว  115340441221-1  เลขที่  24
เรียนกับอาจารย์     จรัส บุณยธรรมา               
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  27          เดือน         11                  พศ     2553                   ที่ หอประสงค์ก้าวหน้า     เวลา 18.00
ความรุ้จากเนื้อหาที่ได้  คือ   จากการทดลองจะเห็นได้ว่สนามแม่เหล็กมีประจุยวกกับประจุบวกจะออกแรงผลักกัน
เมื่อทำการทดลองประจุบวกที่อยุ่ตรงกลางจะถูกแรงผลักจากประจุบวกที่อยุ่รอบข้างทำไห้มีแนวการเดินไปข้างหน้า
และข้างหน้าจะมีประจุลบชึ่งทำหน้าที่ดึงประจุบวกเข้าหา  และเมื่อมีแรงผลักแรงดึงมีการกระทำต่อกันจึงทำไห้เราสามารถ
บังคับทิศทางได้ตามต้องการ


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: rungarun ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 07:46:18 pm
นายรุ่งอรุณ แย้มประดิษฐ์   คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหการ-การจัดการ รหัส1153404412468 เลขที่36 เวลา19.46 น. ตอบที่ หอโอนิน5
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: rungsan ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 09:51:10 pm
นาย รังสรรค์ พัธกาล 115340441243-5 sec 17 เลขที่32 วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ วันที่ 27/11/53 เวลา 21.50น. สถานที่หอพักโอนิน
ในการเล่นฮอกกี้จะมีประจุเป็นบวก โดยจะมีประจุบวกและลบไว้ให้เลือก เพื่อที่จะหาวิธีพาลูกฮอกกี้หลบสิ่งต่างๆ ตามระดับความยากโดยมีให้เลือก 3 ระดับ ให้ลูกฮอกกี้เข้าประตู จากการทดลองเล่นลูกฮอกกี้มีประจุเป็นบวก จึงควรใช้ประจุลบที่มีให้ในการดูดลูกฮอกกี้ให้เข้าประตู หากใช้ประจุบวกจะเป็นการผลักลูกฮอกกี้ให้ออกห่าง เพราะมีประจุเหมือนกันจะเกิดแรงผลักกัน 
 
 
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: attakron006@hotmail.com ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 10:01:11 pm
นาย อรรถกร จิตรชื่น  นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - การจัดการ (สมทบ)sec 17  รหัสประจำตัว  115340441217-9  เลขที่  22
เรียนกับอาจารย์     จรัส บุณยธรรมา               
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  27 เดือน11 พศ     2553 ที่ บ้านฟ้ารังสิต    เวลา 22.01
ในการทดลองเล่นเกมฮอคกี้สนามไฟฟ้านั้น โดยจะมีประจุบวกกับประจุลบให้เลือก ซึ่งถ้าเราเอาประจุบวกกับลบจะมีกรดูดกัน แต่ถ้าเอาบวกกับบวกมานั้นจะดูดกัน ฉะนั้นเราต้องนําประจุบวกหรือลบมาวางขึ้นอยู่กับเรา เพื่อที่จะบังคับลูกบอล เพื่อประคองลูกบอล ให้ผ่านสิ่งกีดขวางนั้น เพื่อเข้าช่องที่ชนะ


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: chatchai ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 10:10:08 pm
นาย ฉัตรชัย  กล่อมเกลี้ยง    คณะ วิศวกรรมศาสตร์  สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ – การจัดการ  เลขที่ 28  รหัส   115340441232-8 sec17  วันที่ 27 เดือน 11 พ.ศ. 2533  ทำที่  หอ โฟร์บี2   เวลา 22.10น.

ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และ
กำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม
ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้
 
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: tongchai ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 10:16:35 pm
ผมนาย ธงชัย ฉิมสุด นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) sec 17 รหัส 115340441240-1  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  27 พฤศจิกายน 2553 เวลา    ณ หอพักโพธิ์ทอง  เวลา 22.15 น

        ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก  และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน
ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉะนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่
และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sompol w. 53444 INE ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 10:40:56 pm
 :)กระผม นายสมพล วงศ์ไชย คณะ วิศวกรรมอุตสาหการ sec 17 รหัสนักศึกษา 115340441208-8
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
เข้าตอบกระทู้วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 ที่ จันทร์เพ็ญอพาร์ทเมนท์ เวลา 22:40
จะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: jackmaco ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 12:10:25 am
นายธีรพงษ์ ม้วนทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441211-2
ตอบกระทู้วันที่ 27/11/53  เวลา 00:10 น. สถานที่ หอพัก Rohm  (นวนคร)

สรุป :  การทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้
 
 
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Prachija ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 12:14:36 am
กระผม นาย ประชิด จันทร์พลงาม นักศึกษาคณะ วิศวกรรมโยธา sec 17 รหัสประจำตัว 115340411110-2
เรียนกับอาจารย์  จรัส  บุญยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25 เดือน  พฤศจิกายน พศ 2553 ที่  บ้านพัก  เวลา 24.14 น.
ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ 
ในการเล่นฮอกกี้จะมีประจุเป็นบวก โดยจะมีประจุบวกและลบไว้ให้เลือก เพื่อที่จะหาวิธีพาลูกฮอกกี้หลบสิ่งต่างๆ ตามระดับความยากโดยมีให้เลือก 3 ระดับ ให้ลูกฮอกกี้เข้าประตู จากการทดลองเล่นลูกฮอกกี้มีประจุเป็นบวก จึงควรใช้ประจุลบที่มีให้ในการดูดลูกฮอกกี้ให้เข้าประตู หากใช้ประจุบวกจะเป็นการผลักลูกฮอกกี้ให้ออกห่าง เพราะมีประจุเหมือนกันจะเกิดแรงผลักกัน


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sathian757 ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 01:32:09 am
นายเสถียร ปานามะเส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441203-9
ตอบกระทู้วันที่ 28/11/53  เวลา 01:32น. สถานที่ หอพัก นวนคร
     
    ในการเล่นฮอกกี้ลูกฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุบวก ประจุลบให้เลือก ถ้าเอาประจุบวกออกมาพอมาเจอลูกฮอกกี้เป็นบวกก็จะผลักกันออก แต่เมื่อเอาลูกฮอกกี้เป็นลบออกมา พอมาเจอลูกฮอกกี้เป็นเป็นบวกก็จะดูดกัน


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sutin ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 09:17:17 am
นาย สุทิน ศรีวิลัย รหัส115340441222-9 sec 17 เลขที่ 25 สถานที่ เจเอสออโตเวิร์ค วันที่ 29/11/2553 เวลา 9:17 น.
จากการทดลองจะเห็นได้ว่าสนามแม่เหล็กที่มีประจุบวก กับประจุบวกจะออกแรงผลักกัน
เมื่อทำการทดลองประจุบวกที่อยู่ตรงกลางจะถูกแรงผลักจากประจุบวกที่อยู่รอบข้าง
ทำให้มีแนวการเดินที่สามารถบังคับทิศทางได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Kitiwat ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 06:49:54 pm
นายกิติวัฒน์ ศรประสิทธิ์  เลขที่ 24 รหัส 115330411030-3 วิศวกรรมโยธา sec 4


ในการทดลองเล่นฮอคกี้นี้ ตัวฮอคกี้จะมีประจุเป็นลบ และจะมีการจัดวางตำแหน่งโดยใช้ประจุบวกและประจุลบ โดยประจุที่เหมือนกันจะออกแรงผลักกัน ส่วนประจุที่เหมือนกันจะออกแรงดึงดูดกัน จึงต้องมีการจัดวางตำแหน่งของประจุให้เหมาะสม เพื่อให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของฮอคกี้นั้นสำเร็จ


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: watcharich ที่ ธันวาคม 01, 2010, 07:26:40 pm
ผมนายวัชริศ สุจินตกาวงศ์  นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา   เลขที่ 2   sec. 02   
รหัสประจำตัว  115040411037-3
เรียนกับอาจารย์  จรัส บุณยธรรมา
     เข้ามาตอบกระทู้วันที่  1  ธ.ค.53   ที่บ้าน  เวลา. 19.25 น
มีความเห็น   ฮอกกี้สนามไฟฟ้า
      เพื่อให้ลูกฮอกกี้เข้าเส้นชัยได้จะต้องใช้หลักสนามไฟฟ้าเป็นข้าสำคัญคือประจุเหมือนกันจะผลักกันประจุต่างกันจะดูดกันโดยลูกฮอกกี้เป็นประจุบวกเราจึงต้องใช้ประจุบวกอีกตัวเป็นตัวกำหนดทิศทางของการเคลื่อนที่ให้เข้าเส้นชัยและประจุลบเป็นตัวดูดเข้าเส้นชัย


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: tanongsak wachacama ที่ ธันวาคม 02, 2010, 08:37:32 am
กระผมนายทนงศักดิ์ เวชกามานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัส115330411016-2 เลขที่13 กลุ่ม53341cve sec04 อาจารย์ผู้สอน จรัส บุณยธรรมา
ได้เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 2/12/2553 เวลา 08.37 น. ที่ spcondo
จากการทำการทดลอง ในการที่จะทำให้ประจุนั้นสามารถเข้าประตูได้นั้นต้องอาศัยการวางประจุบวกหรือลบในบริเวณที่เหมาะสมเพื่อทำการบังคับทิศทางของลูกฮอกกี้ให้ไปในทิศทางที่ต้องการ โดยในการทดลองนั้นมีระดับความยากง่ายอยู่ สามระดับซึ่งในแต่ละระดับนั้นจะมีสิ่งกีดขวางเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆๆ จึงต้องมีการใช้ประจุมากขึ้นเพื่อบังคับทิศทางของลูกฮอกกี้นั้นให้เข้าสู่ประตูได้สำเร็จ โดยแรงที่ใช้ในการบังคับนั้นเป็นแรงกระทำของประจุไฟฟ้าซึง มีทั้งแรงดึงดูดและแรงผลักก็ขึ้นอยู่กับว่าประจุที่วางไว้นั้นใช่ประจุเดียวกันกับลูกฮอกกี้หรือป่าว


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sarayut53145 ที่ ธันวาคม 07, 2010, 07:45:30 pm
ผม นาย สรายุทธ ราชนิยม วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ TCE53145 ครับ ตอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2552 ครับ

จะ มีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และ กำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: apple ที่ ธันวาคม 08, 2010, 10:15:46 am
นางสาว ธาริตา มาคล้าย รหัส 115310452020-6 sec 18 นักศึกษาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ ตอบเวลา 10.12 น. ที่ ห้อง 1710
จากการทดลองจะเห็นได้ว่าสนามแม่เหล็กที่มีประจุบวก กับประจุบวกจะออกแรงผลักกัน
เมื่อทำการทดลองประจุบวกที่อยู่ตรงกลางจะถูกแรงผลักจากประจุบวกที่อยู่รอบข้าง
ทำให้มีแนวการเดินที่สามารถบังคับทิศทางได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: apple ที่ ธันวาคม 08, 2010, 10:22:08 am
นางสาว ธาริตา มาคล้าย รหัส 115310452020-6 sec 18 นักศึกษาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ ตอบเวลา 10.20 น. ที่ ห้อง 1710 วันที่ 8/12/53
จากการทดลองจะเห็นได้ว่าสนามแม่เหล็กที่มีประจุบวก กับประจุบวกจะออกแรงผลักกัน
เมื่อทำการทดลองประจุบวกที่อยู่ตรงกลางจะถูกแรงผลักจากประจุบวกที่อยู่รอบข้าง
ทำให้มีแนวการเดินที่สามารถบังคับทิศทางได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: supicha ที่ ธันวาคม 08, 2010, 10:49:12 am
นางสาวสุพิชฌาย์  รอดเรื่อง  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชา เคมีสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ  sec18  รหัส 115310452045-3 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 8/12/2553 เวลา 10.49 สถานที่ ตึกวิทยาศาสตร์ ห้อง 1710 
ในการเล่นฮอกกี้จะมีประจุเป็นบวก โดยจะมีประจุบวกและลบไว้ให้เลือก เพื่อที่จะหาวิธีพาลูกฮอกกี้หลบสิ่งต่างๆ ตามระดับความยากโดยมีให้เลือก 3 ระดับ ให้ลูกฮอกกี้เข้าประตู จากการทดลองเล่นลูกฮอกกี้มีประจุเป็นบวก จึงควรใช้ประจุลบที่มีให้ในการดูดลูกฮอกกี้ให้เข้าประตู หากใช้ประจุบวกจะเป็นการผลักลูกฮอกกี้ให้ออกห่าง เพราะมีประจุเหมือนกันจะเกิดแรงผลักกัน


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: panika ที่ ธันวาคม 08, 2010, 10:53:11 am
นางสาวภาณิกา  สุขมา  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ sec 18 ตอบกระทู้เวลา11.03 น. ตอบที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น7
        ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: xsplaygame ที่ ธันวาคม 08, 2010, 10:58:39 am
นาย กฤษณวัฒน์ ชัยรัตน์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เคทีสิ่งทอ sec18  รหัส 115310452023-0 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 08/12/2553  เวลา 11:04   สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์  ทำการทดลองแล้วสรุปได้ว่า ในการทดลองนี้ฮอกกี้จะมีประจุเป็นบวก และจะมีประจุบวกและลบให้เลือกใช้  ในการเล่นเราจึงสามารถเลือกใช้ประจุให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการบังคับฮอกกี้ไปตามทิศทางที่เราต้องการ


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kung ที่ ธันวาคม 08, 2010, 11:01:14 am
นางสาว สุวิมล บุราคร นักศึกษาคณะวิศวกรรมสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ sec 18 (รหัส 115310452012-3)
ตอบกระทู้วันที่ 08/12/53 เวลา 10.56
     ในการทดลองเล่นเกมส์ฮอกกี้จะมีประจุบวก และมีประจุลบให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน เราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้ แล้วประคองให้เข้าประตู
     ลูกฮอคกี้มีประจุเป็นประจุลบ(-) เราก็ใช้หลักของการดูดกันและผลักกันของประจุมาใช้คือ ประจุที่เหมือนกันจะออกแรงผลักกัน บวก กับ บวก และ ลบ กับ ลบ ส่วนประจุที่ต่างกันจะออกแรงดูดกัน เหมือนกับแม่เหล็ก
 
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Thidarat wanphen ที่ ธันวาคม 08, 2010, 11:04:14 am
นางสาวธิดารัตน์  วันเพ็ญ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งทอ รหัส 115310452007-3 SEC 18
เรียนกับ อาจารย์ชนกนันท์
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 11.10 น. ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกวิทยาศาสตร์ ชั้น 7
มีความเห็นในกระทู้ว่า
     ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และ กำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้
 
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: duangruedee ที่ ธันวาคม 08, 2010, 11:05:40 am
นางสาวดวงฤดี  ศรีแสง  รหัส115310452008-1 sec.18 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ-เอกเคมีสิ่งทอ  ที่หอ วันที่ 5/12/53 เวลา 17.10น.
 
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก  และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน
ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉะนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้
และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้
โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: miew ที่ ธันวาคม 08, 2010, 11:13:29 am
น.ส.ณัฐธินี  เชื้อไทย  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ ชั้นปีที่  รหัสนักศึกษา 115310452032-1  sec 18 ตอบกระทู้เวลา 11.27 น. วันที่ 8/12/53 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 7
      สรุปได้ว่า ลูกฮอกกี้นั้นมีประจุเป็นบวก หากเราต้องการที่จะเลี้ยงลูกฮอกกี้ให้เข้าโกล์นั้นสามรถเลือใช้ทั้งประจุบวกและลบได้ หากเลือกใช้ประจุบวก มันก็จะผลักกับลูกฮอกกี้แต่หากเลือกใช้ประจุลบมันจะดูดลูกฮอกกี้เข้ามาหา แล้วแต่ผู้เล่นจะเลือกใช้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: MAY ที่ ธันวาคม 08, 2010, 11:26:23 am
น.ส.พรทิพย์ พลเทพ   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ  sec 18                                  รหัสนักศึกษา 115310452016-4 ตอบกระทู้วันที่ 8/12/53 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น7
  ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน เราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Picharat ที่ ธันวาคม 08, 2010, 11:47:52 am
นางสาวพิชารัฐ  สละมัจฉา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เคมีสิ่งทอ - เคมีสิ่งทอ sec 18  รหัส 115310452015-6
ตอบกระทู้วันที่ 08/12/53 เวลา 11.45 น. สถานที่ ตึกวิทย์
ในการทดลองเล่นเกมส์ฮอกกี้จะมีประจุบวก และมีประจุลบให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน เราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้ แล้วประคองให้เข้าประตู


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ีUsa Somponjit ที่ ธันวาคม 08, 2010, 11:55:18 am
นางสาวอุสา  สมพรจิตร เลขที่12 กลุ่ม18 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ เวลา11.51 น. ตอบที่ 1710
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Juthatip ที่ ธันวาคม 08, 2010, 03:11:38 pm
นางสาว จุฑาทิพย์ อ่อนหวาน นักศึกษาคณะวิศวกรรมสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ sec 18 (รหัส 115310452041-2)
ตอบกระทู้วันที่ 08/12/53 เวลา 15.10
     ในการทดลองเล่นเกมส์ฮอกกี้จะมีประจุบวก และมีประจุลบให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน เราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้ แล้วประคองให้เข้าประตู
     ลูกฮอคกี้มีประจุเป็นประจุลบ(-) เราก็ใช้หลักของการดูดกันและผลักกันของประจุมาใช้คือ ประจุที่เหมือนกันจะออกแรงผลักกัน บวก กับ บวก และ ลบ กับ ลบ ส่วนประจุที่ต่างกันจะออกแรงดูดกัน เหมือนกับแม่เหล็ก


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Watcharakon ที่ ธันวาคม 08, 2010, 03:22:26 pm
นาย วัชรากร ฤกษ์โอภาษ รหัสนักศึกษา 115310452031-3 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ sec 18 ตอบกระทู้เวลา15.20 น. ตอบที่ หอพัก AP แมนชั่น
        ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: potsawee20544 ที่ ธันวาคม 08, 2010, 03:28:43 pm
นาย พศวีร์ พรอินทร์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งทอ รหัส 115310452021-4 SEC 18
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 15.30 น. ที่ หอพัก AP แมนชั่น
มีความเห็นในกระทู้ว่า
     ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และ กำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: chatree sarika ที่ ธันวาคม 08, 2010, 07:56:09 pm
นายชาตรี  สาริกา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งทอ-การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ รหัส 115310452233-5 SEC 18
เรียนกับ อาจารย์ชนกนันท์
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 19.55 น. ที่หอใน ตึก5 ชั้น 2 ห้อง5216
มีความเห็นในกระทู้ว่า
     ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และ กำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: siwawat chunmanee ที่ ธันวาคม 08, 2010, 07:56:42 pm
นาย สิวะวัฒน์ จันทร์มณี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งทอ-การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ รหัส 115310452218-6 SEC 18
เรียนกับ อาจารย์ชนกนันท์
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 19.55 น. ที่หอพัก AP แมนชั่น
มีความเห็นในกระทู้ว่า
     ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และ กำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sirilakCVE2 ที่ ธันวาคม 09, 2010, 11:33:53 am
นางสาวศิริลักษณ์ ถนอมพิชัย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Sec 17  เลขที่ 11 รหัส 115340411118-5 อาจารย์ผู้สอน อ.จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 9/12/2553  เวลา11.34 น. สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จ.สระบุรี
 ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉะนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: aimz ที่ ธันวาคม 10, 2010, 06:33:45 pm
นางสาว สุภวรรณ เดชปรีดาผล รหัส 115110903068-4 sec.02  No.17

วันที่ 10 12 53
ในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน
 ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว
เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม
 ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้
น๊ะค่ะ....


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Monthon ที่ ธันวาคม 11, 2010, 06:00:09 pm
กระผม นายมณฑล รินชุมภู นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาตร์ สาขา อุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) SEC.17 รหัสประจำตัว 115340441206-2 เลขที่ 16 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พศ.2553 เวลา 18:00 น.  สถานที่  บ้านพักที่วังน้อย 

จะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Kitti_CVE2 ที่ ธันวาคม 12, 2010, 12:35:16 am
 ???นาย กิตติ จิตนันทกุล นักศึกษาคณะ วิศวกรรมโยธา sec 17 เลขที่ 8 รหัสประจำตัว 115340411113-6
เรียนกับอาจารย์  จรัส  บุญยธรรมา
 ตอบเมื่อวันที่ 12/12/53 เวลา 00.30 น. ณ.ที่บ้าน

 ;Dในการทดลองฮอกกี้จะมีประจุบวก และจะมีประจุลบและบวกให้เลือก โดยประจุบวกกับลบจะดูดดกัน ส่วนประจุบวกกับบวกจะผลักกัน ฉนั้นเราจึงต้องทำให้ฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทางที่ เราต้องการจะให้เคลื่อนที่ และยังสามารถวางประจุได้หลายตัว เพื่อที่จะให้ประจุบวกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยอาศัยการวางประจุบวกที่เหมาะสม ประคองให้ประจุบวกเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังทิศทางที่เรากำหนดไว้ได้ :'(


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: m_japakiya ที่ ธันวาคม 12, 2010, 02:40:54 am
นายมูฮำหมัดนาวี จะปะกียา เลขที่ 2 Sec 17 รหัส115340411104-5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 กระทู้วันที่ 12/12/53 เวลา 02.39  บ้านจรัญสนิทวงศ์ 
 โดยอาศัยหลักการทางไฟฟ้า ที่ประจุบวกกับประจุลบจะดูดกัน ส่วนประจุบวกกับประจุบวกจะผลักกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำให้ลูกฮอกกี้ประจุบวกเคลื่อนที่โดยใช้ประจุบวกมาวางไว้และกำหนดทิศทาง 
 
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sarayut ที่ ธันวาคม 12, 2010, 10:04:18 am
นายศรายุทธ  เที่ยงแท้ นศ.วิศวกรรมโยธา  รหัส 115330411001-4Sec 4  เลขที่ 1  ตอบกระทู้วันที่  12/12/53  เวลา 10:03 น.  ณ. หอพัก
      ในการทดลองฮอกกี้นั้นจะมีประจุลบ  และประจุบวกให้เลือก   ซึ่งเราดูกันอยู่แล้วว่าประจุต่างกันจะออกแรงดูดกัน  แต่ถ้าประจุเหมือนกันจะออกแรงผลักกัน และเราจะเอกหลักการนี้มาใช้ในการเล่น  คือวางประจุในจุดที่เหมาะสมเพื่อให้ทิศทางการเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราต้องการได้
 
 
 


หัวข้อ: Re: เล่น ฮอคกี้สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sodiss ที่ ธันวาคม 15, 2010, 09:09:45 pm
นายธรรมนันท์   เหมือนทิพย์  รหัส115210441248-9 sec.02 เลขที่ 27 วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ วันที่ 15/12/53 เวลา 21.09. น.
ที่ หอบ้านดวงพร
         สรุปได้ว่า  หลังจากได้ทำการทดลอง เล่นฮอคกี้สนามไฟฟ้า แล้ว พบว่าในสนามฮอคกี้ไฟฟ้านั้น ประกอบไปด้วยไฟฟ้าที่มีประจุเป็นบวก  และไฟฟ้าที่มีประจุเป็นลบ   เวลาที่เราทำการทดลอง เราจึงต้องเลือกวางตำแหน่งของประจุไฟฟ้าทั้งสองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกฮอคกี้วิ่งเข้าโกลไปได้