อัพเดทฟิสิกส์ราชมงคล ปีที่ 12 ครั้งที่ 270 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 Print
Thursday, 01 November 2012 09:24

ฟิสิกส์ราชมงคล เดวิด เบลน สู้กระแสไฟฟ้าล้านโวลต์ 3 วัน ดิ่งพสุธาจากขอบอวกาศ และ โนเบลทางวิทยาศาสตร์

สนใจคลิกที่

http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/270/index270.htmคลิกครับ
บรรยายความคิดเห็นผ่านทาง Facebook