ควอนตัมแสงปูทาง “ซูเปอร์คอมพ์-นาฬิกาอะตอม” คว้าโนเบลฟิสิกส์ Print
Tuesday, 16 October 2012 18:10


เซิร์จ ฮารอช เมื่อปี 2009 และ เดวิด เจ.ไวน์แลนด์ ผู้ได้รับรางวัลสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2012 (เวบไซต์โนเบล)
มอบรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ให้แก่ 2 นักวิทยาศาสตร์จากฝรั่งเศสและอเมริกา ผู้ทำวิจัยด้าน “ควอนตัมแสง” โดยได้พัฒนาวิธีควบคุมอนุภาคควอนตัมโดยไม่ทำลายคุณสมบัติเชิงควอนตัมของอนุภาคเหล่านั้น ซึ่งปูทางไปสู่การพัฒนานาฬิกาอะตอมที่มีความแม่นยำสูง รวมถึงช่วยในการพัฒนาซูเปอร์คอมพิวเตอร์คลิกอ่านต่อตรับ


บรรยายความคิดเห็นผ่านทาง Facebook