Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4104556
ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
มวลลดทอน PDF พิมพ์
 reduced mass
 
   
มวลของหนึ่งอนุภาคที่มีค่าเท่ากับมวลของระบบที่ประกอบด้วยอนุภาคที่เคลื่อนที่สัมพัทธ์กัน ภายใต้อันตรกิริยา (interaction) ระหว่างกันเท่านั้น เช่น เมื่อเราพูดถึงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนของนิวเคลียส เราอาจสมมติให้เป็นระบบหนึ่งที่มีหนึ่งอนุภาคซึ่งมีมวลเท่ากับมวลลดทอนของระบบอิเล็กตรอน-นิวเคลียส และเคลื่อนที่ภายใต้แรงระหว่างอิเล็กตรอนและนิวเคลียสนั้น

< ก่อนหน้า   ถัดไป >