Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1287204
ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ลำโพง(Loudspeaker) PDF พิมพ์
   เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานโดยหลักของผลทางมอเตอร์ในการเปลี่ยสัญญาณไฟฟ้าเป็นคลื่นเสียง  ประกอบด้วยขดลวดอยู่ในสนามแม่เหล็กแนวรัศมี ( สนามแม่เหล็กที่ทุกจุดมีทิศเข้าหาจุดศูนย์กลาง )เมื่อกระแสไฟฟ้าแปลี่ยนแปลงจะทำให้ขดลวดซึ่งติดอยู่กับแผ่นกระดาษรูปกรวยเคลื่อนที่เข้าและออก แผ่นกระดาษรูปกรวยทำให้อากาศสั่นเกิดคลื่นเสียงซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มและความถี่ของกระแสไฟฟ้า

แสดงส่วนประกอบของลำโพง

< ก่อนหน้า   ถัดไป >