Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 3584576
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ความดัน (pressure) PDF พิมพ์
คือ ขนาดของแรงที่กระทำบนพื้นที่ ความดันจัดเป็นปริมาณ
สเกลาร์ คำนวณได้จากสูตร

                   ความดัน ( P ) = F/A

             เมื่อ F = ขนาดของแรง
                    A = พื้นที่

          ความดันมีหน่วยเป็น นิวตัน/ตารางเมตร (N/m2) หรือพาสคัล (Pa)
ความดันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความดันที่เกิดจากน้ำหนักวัตถุ และความดันของของเหลวที่บรรจุในภาชนะ
        

         ความดันที่เกิดจากน้ำหนักวัตถุ เช่น      รองเท้าส้นสูงของผู้หญิงทำให้เกิดแรงกดบนพื้นมากกว่ารองเท้าพื้นแบน เพราะน้ำหนักของผู้ที่สวมจะกดลงบนพื้นที่ที่เล็ก ทำให้เกิดแรงกดที่มากกว่ารองเท้าพื้นแบนซึ่งน้ำหนักจะกระจายไปเป็นที่กว้างกว่า ทำให้มีแรงกดน้อยกว่า
          ความดันของของเหลวที่บรรจุในภาชนะ       ความดันของเหลวจะขึ้นอยู่กับระดับความลึกและความหนาแน่น เช่น เมื่อผู้ที่ว่ายน้ำดำน้ำลงไปก้นสระน้ำ ความดันก็คือน้ำหนักของน้ำที่อยู่เหนือผู้ดำน้ำทั้งหมด ยิ่งดำลึกเท่าไรก็ยิ่งมีความดันมากเท่านั้น และหากเปลี่ยนจากน้ำกลายเป็นของเหลวที่มีความหนาแน่นมากกว่า เช่น น้ำทะเล ความดันก็จะเพิ่มมากขึ้น


สรุปได้ว่า
1. ของเหลวชนิดเดียวกัน ที่ความลึกเท่ากันจะมีความดันของของเหลวเท่ากัน
2. ความดันของของเหลวขึ้นอยู่กับความลึกและความหนาแน่น

< ก่อนหน้า   ถัดไป >