Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 3581868
ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
วัตถุทึบแสง PDF พิมพ์
opaque object

    
เป็นวัตถุที่แสงผ่านไม่ได้เลย แสงทั้งหมดจะถูกดูดกลืนไว้หรือสะท้อนกลับ เราจึงไม่สามารถมองผ่านวัตถุชนิดนั้นได้ ตัวอย่างของวัตถุชนิดนี้ ได้แก่ ผนังตึกกระจกเงา

< ก่อนหน้า   ถัดไป >