WEENA PHYSICS Wave Energy Electromagnetism Nucleus Atom
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
1 คลื่น  
  การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค 5
  ลักษณะต่างๆของคลื่น 16
  คุณสมบัติของคลื่น 20
  คลื่นนิ่ง 25
  การแทรกสอดเนื่องจากแหล่งกำเนิดสองแห่ง 26
  เฟสดีเลย์ 32
2 เสียง  
  ลักษณะของคลื่นเสียง 35
  คุณสมบัติของคลื่นเสียง 39
  คลื่นนิ่ง 44
  การเกิดบีท 45
  การได้ยินเสียงประกอบด้วยอะไรบ้าง 46
  ปรากฎการณ์ดอปเปลอร์ 50
  คลื่นกระแทกหรือโซนิคบูม 54
  กำทอน 56
3 แสง  
  อัตราเร็วของแสง 77
  การเลี้ยวเบนของแสง 79
  การแทรกสอดของแสง 82
  การแทรกสอดของแสงเมื่อผ่านแผ่นฟิล์มบางๆ 86
  เกรตติง 90
  สี 94
  การผสมตัวสี 96
  การสะท้อนของแสงบนวัตถุผิวเรียบ 99
  การหักเหของแสง 106
  การกระจายของแสง 112
  รุ้ง 113
  การหักเหของแสงเมื่อเดินทางผ่านเลนส์บาง 118
  โพลาไรซ์เซชั่นของแสง 124
4 ความร้อนและทฤษฎีจลน์  
  ธรรมชาติของความร้อน 137
  ทฤษฎีจลน์ 144
  แบบจำลองของก๊าซ 144
  สมบัติของก๊าซที่ได้จากการทดลอง 144
  คุณสมบัติของก๊าซจากทฤษฎีจลน์ 146
  การกระจายของความเร็วของโมเลกุล 148
  การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน 150
5 ไฟฟ้าสถิต  
  วัตถุแสดงอำนาจไฟฟ้าสถิตได้อย่างไร 161
  วิธีการทำให้วัตถุตัวนำมีประจุไฟฟ้าอิสระ 163
  อุปกรณ์ตรวจประจุไฟฟ้า 166
  สนามไฟฟ้า 167
  เส้นแรงไฟฟ้า 168
  ศักดาไฟฟ้าและพลังงานศักย์ไฟฟ้า 178
  ความจุไฟฟ้า 184
  เครื่องควบแน่น 184
  ฉากไฟฟ้าสถิต 187
6 ไฟฟ้ากระแส  
  แหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า 203
  การเคลื่อนที่ของประจุในตัวกลางชนิดต่างๆ 204
  คุณสมบัติของสารต่อการนำไฟฟ้า 205
  กฎของโอห์ม 206
  การต่อความต้านทานและการหาความต้านทานรวม 208
  หลักการแก้โจทย์หาความต้านทานรวม 213
  แรงเคลื่อนไฟฟ้า 216
7 แม่เหล็กไฟฟ้า  
  สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลในตัวนำ 243
  การเกิดอำนาจแม่เหล็กภายในสสาร 244
  การจำแนกสสารตามคุณสมบัติที่ปรากฎอยู่ภายในสนามแม่เหล็ก 245
  สมบัติแม่เหล็ก 247
  ทิศของสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า 248
  แรงกระทำต่ออนุภาคไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก 249
  แรงกระทำต่อตัวนำที่มีกระแสในสนามแม่เหล็ก 252
  มอเตอร์กระแสตรง 254
  กัลวานอมิเตอร์ 255
  แอมป์มิเตอร์ 256
  โวลต์มิเตอร์ 257
  โอห์มมิเตอร์ 257
  มัลติมิเตอร์ 258
  การเกิดกระแสเหนี่ยวนำ 258
  กระแสเหนี่ยวนำบนลวดตัวนำเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก 261
  การผลิตพลังงานไฟฟ้า 262
  ไฟฟ้าสามเฟส 265
  หม้อแปลง 267
  กระแสไหลวน 268
8 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
  ทฤษฎีของแมกซ์เวลล์เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 283
  การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 285
  สเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 287
9 อะตอมและอิเลคตรอน  
  ทฤษฎีอะตอมของดาลตัน 293
  มวลอะตอม 294
  อิเลคตรอนและรังสีแคโทด 295
  การทดลองหา q/m  ของทอมสัน 296
  การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน 298
  ปรากฏการณ์โฟโตอิเลคตริก 300
  ความต่างศักย์หยุดยั้ง 303
  รังสีเอกซ์ 305
  สเปคตรัม 308
10 โครงสร้างอะตอม  
  แบบจำลองของทอมสัน 319
  การทดลองของรัทเธอร์ฟอร์ด 320
  โครงสร้างอะตอมของไฮโดรเจนตามทฤษฎีของบอร์ 321
  การทดลองของเฮิร์ทซและฟรังค์ 329
  ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีบอร์ 331
  ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค 331
  การทดลองเพื่อยืนยันสมบัติของคลื่นของอิเลคตรอน 333
  ความยาวคลื่นของเดอบรอยล์และวงโคจรของบอร์ 334
  กลศาสตร์ควอนตัม หรือ กลศาสตร์ของคลื่น 337
  หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก 339
  ของแข็งที่ 0 K 342
  โครงสร้างของอะตอมตามแนวความคิดแบบกลศาสตร์ควอนตัม 343
  เลขควอนตัม 345
  ลำดับชั้นพลังงานและอิเลคตรอนในอะตอม 350
11 กัมมันตภาพรังสี  
  ประวัติการค้นคว้าเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี 363
  กัมมันตภาพรังสีกับการเปลี่ยนแปลงนิวเคลียส 368
  การคำนวณเกี่ยวกับกัมมันตรังสี 369
  สภาพสมดุล 374
12 นิวเคลียส  
  สมมติฐานโปรตรอน - อิเลคตรอน 387
  การค้นพบนิวตรอน 389
  สมมติฐานโปรตรอน - นิวตรอน 391
  ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับนิวเคลียส 392
  หลักการทำงานของแมสสเปคโตกราฟ 396
  การคำนวณหาพลังงานที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ 397
  แรงนิวเคลียร์ 399

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46636579

Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์