ตะลุยโจทย์ A-NET คณิตศาสตร์ ของ อาจารย์ จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง
ความนิยมของผู้ชม: / 994
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

เนื้อเรื่อง

หน้า

ข้อสอบบทที่ 1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

1
เฉลยข้อสอบบทที่ 1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 9
ข้อสอบบทที่ 2 ระบบจำนวนจริง 31
เฉลยข้อสอบบทที่ 2 ระบบจำนวนจริง 36
ข้อสอบบทที่ 3 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น 55
เฉลยข้อสอบบทที่ 3 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น 59
ข้อสอบบทที่ 4 ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริทซ์ 72
เฉลยข้อสอบบทที่ 4 ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริทซ์ 81
ข้อสอบบทที่ 5 ฟังก์ชัน (สำหรับ A-NET) 110
เฉลยข้อสอบบทที่ 5 ฟังก์ชัน (สำหรับ A-NET) 119
ข้อสอบบทที่ 6 เรขาคณิตวิเคราะห์ 148
เฉลยข้อสอบบทที่ 6 เรขาคณิตวิเคราะห์ 157
ข้อสอบบทที่ 7 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม 195
เฉลยข้อสอบบทที่ 7 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการริทึม 203
ข้อสอบบทที่ 8 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 237
เฉลยข้อสอบบทที่ 8 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 245
ข้อสอบบทที่ 9 เวกเตอร์ในสามมิติ 281
เฉลยข้อสอบบทที่ 9 เวกเตอร์ในสามมิติ 287
ข้อสอบบทที่ 10 จำนวนเชิงซ้อน 318
เฉลยข้อสอบบทที่ 10 จำนวนเชิงซ้อน 324
ข้อสอบบทที่ 11 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 348
เฉลยข้อสอบบทที่ 11 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 355
ข้อสอบบทที่ 12 ความน่าจะเป็น 363
เฉลยข้อสอบบทที่ 12 ความน่าจะเป็น 376
ข้อสอบบทที่ 13 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 432
เฉลยข้อสอบบทที่ 13 การวเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 441
ข้อสอบบทที่ 14 การแจกแจงปกติ 464
เฉลยบทที่ 14 การแจกแจงปกติ 472
ข้อสอบบทที่ 15 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 502
เฉลยข้อสอบบทที่ 15 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 506
ข้อสอบบทที่ 16 กำหนดการเชิงเส้น 515
เฉลยข้อสอบบทที่ 16 กำหนดการเชิงเส้น 519
ข้อสอบบทที่ 17 ลำดับอนันต์  และอนุกรมอนันต์ 532
เฉลยข้อสอบบทที่ 17 ลำดับอนันต์ และอนุกรมอนันต์ 536
แคลคูลัสเบื้องต้น  
ข้อสอบบทที่ 18 ลิมิต และความต่อเนื่อง 545
เฉลยข้อสอบบทที่ 18 ลิมิต  และความต่อเนื่อง 549
ข้อสอบบทที่ 19 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 562
เฉลยข้อสอบบทที่ 19 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 568
ข้อสอบบทที่ 20 การอินทิเกรต 596
เฉลยข้อสอบบทที่ 2 การอินทิเกรค 602

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46636628

Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์