ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย ของ อ.ก่องกัญจน์ และ อ.ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์
ความนิยมของผู้ชม: / 30
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

เนื้อเรื่อง

หน้า

หน่วย SI

1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9
เวกเตอร์ 19
แรงและสมดุล 37
จลคณิต 57
การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ 85
แรงและโมเมนตัม 108
งานและพลังงาน 136
การเคลื่อนที่แบบสั่นแกว่ง 159
ระบบอนุภาค 186
พลศาสตร์ของวัตถุแข็งแรง 213
กลศาสตร์เชิงสัมพัทธภาพ 236
กลศาสตร์ต่อเนื่อง 253
กาซอุดมคติ 290
คุณสมบัติเชิงความร้อนของสสาร 310
เทอร์โมไดนามิกส์ 339
ความโน้มถ่วง 363
ดัชนี 388/1
ไฟฟ้าสถิต 389
ชิ้นส่วนวงจรและวงจรกระแสตรง 452
สนามแม่เหล็ก 492
ผลของการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก 534
คุณสมบัติเชิงแม่เหล็กของสสาร 570
กระแสสลับ 589
คลื่น 606
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 628
การสะท้อนและการหักเหของแสง 642
การแทรกสอด 663
การเลี้ยวเบน 683
ทัศนูปกรณ์ 701
การกำธรของคลื่น 718
ปรากฎการณ์ควอนตัม 731
อะตอมและสเปกตรัม 748
อะตอมและสเปกตรัม 748
อะตอมและโมเลกุล 768
นิวเคลียสของอะตอม 792
ฟิสิกส์พลังงานสูง 817
ดัชนี 839 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46636926

Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์