108 ยันต์ ฉบับพิสดาร ของ อ. อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ
ความนิยมของผู้ชม: / 697
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

เรื่อง

หน้า
ยันต์สุริยประภา-ยันต์จันทรประภา 1
ยันต์สุริยประภา-ยันต์จันทรประภา 2
ยันต์สุริยประภา-ยันต์จันทรประภา 3
ยันต์สุริยประภา-ยันต์จันทรประภา 4
ยันต์สุริยประภา-ยันต์จันทรประภา 5
ยันต์ไตรสรณคม 6
ยันต์ค่าควรเมือง (ด้านหน้า) (ด้านหลัง) 7
ยันต์พระจันทร์ผันจักร์ 8
ยันต์ลงตะเกียง 9
ยันต์ธงมหาราชลาภ 10
ยันต์เจริญทรัพย์-ยันต์กำปัง 11
คาถาพระมหาโมคคัลลานะต่อกระดูก 12
ยันต์พระกรุดพระพุทธนิมิตร์ 13
ยันต์พญาไก่เถื่อน-ยันต์พญากาน้ำ 14
ยันต์ตรีนิสิงเห , ยันตืสาลิกาหลงรัง 15
ยันต์เทพรำลึก 16
ยันต์เกษาปิด 17
ยันต์พระอิติปิโส 8 ทิศ 18
ยันต์เกราะแก้ว หน้า-หลัง 19
ยันต์เกราะแก้ว หน้า-หลัง 20
ยันต์เกราะแก้ว หน้า-หลัง 21
ยันต์ตระกรุดโทน 22
ยันต์จัตตุโรถอด 23
ยันต์ปะถะมัง 4 ด้าน 24
ยันต์ปถมัง 4 ด้าน 1 25
ยันต์ปถมัง 4 ด้าน 2 26
ยันต์ปถมัง 4 ด้าน 3 27
ยันต์ปถมัง 4 ด้าน 4 28
ยันต์ตระกรุดเพชร 4 ด้าน 4 ดอก 29
ยันต์พระพุทธคุณ - ธรรมคุณ- สังฆคุณ 30
ยันต์พระพุทธคุณ 31
ยันต์พระเจ้า 16 พระองค์ 32
ยันต์หัวใจปถมัง 33
ยันต์ปิดทวาร 34
นะโมตาบอด- ยันต์ตระกรุดโทน 35
ยันต์พญาหงษ์ทอง 36
ยันต์แม่โพสพ 37
ยันต์มงกุฎ 38
ยันต์ลงผ้าเช็ดหน้า 39
ยันต์มหาอำนาจ 40
ยันต์กลีบบัว - ยันต์มหาระงับ 41
ยันต์ตระกรุดดอกจันท์ ด้านหน้า 42
ยันต์ตระกรุดดอกจันทร์ ด้านหลัง 43
ยันต์ตระกรุดมหาจังงัง หน้า-หลัง 44
ยันต์พระเจ้า 5 พระองค์ 45
ยันต์ธงมหาลาภ-ยันต์ตรีนิสิงเหถอด 46
ยันต์ลงเทียนทอง 47
ยันต์ราชสีห์ 48
ยันต์ตระกรุดคงทน 49
ยันต์ลีลาพระยาราชสีห์ 50
ยันต์รงมหาราช 51
ยันต์พระกรณีย์ 52
ยันต์องค์ศีล 53
ยันต์นวคหะ-ยันต์โภคทรัพย์ 54
ยันต์อาการ 32 55
ยันต์ออกสงคราม 56
ยันต์ตรีสดมภ์ 57
ยันต์สำเภาทอง 58
ยันต์หัวใจตรีเภท 59
ยันต์กันขโมย 60
ยันต์ตราพระอิศวร 61
ยันต์เสือโผน 62
ยันต์สัพพะโกภัทร 63
ยันต์พระอิติปิโส 64
ยันต์นางกวัก 65
ยันต์ตรีเพชร 66
ยันต์นกการเวก 67
ยันต์เทียนพระฉิมพลี 68
ยันต์นกการเวก 69
ยันต์ลงผ้าเช็ดหน้า 70
ยันต์ตระกรุดโทน 71
ยันต์พญานกหัสดิน 72
ยันต์เจริญโภคทรัพย์- ยันต์พระฉิมพลี 73
ยันต์พระสังกระจาย 74
ยันต์คลาดแคล้วคงทน ด้านหน้า 75
ยันต์คลาดแคล้วคงทน ด้านหลัง 76
ยันต์ตาข่ายเพ็ชร 77
ยันต์มงกุฏพระกรณีย์ 78
ยันต์ไตรโลก 79
ยันต์ผูกหุ่น 80
ยันต์นะโม 81
ยันต์ชุบโต 82
ยันต์ไก่เถื่อน 83
ยันต์ปลาตะเพียนทอง 84
ยันต์กระต่ายสามขา 85
ยันต์องค์พระพุทธเข้า 16 พระองค์ 86
ยันต์องค์พระ 3 องค์ 87
ยันต์สิบสองทิศ 88
ยันต์นพรัตน์ - ยันต์ห่อพระธาตุ 89
ยันต์แหวนพิรอด 90
ยันต์ตระกรุด 5 ดอก 91
ยันต์พนุมาน 92
ยันต์ตระกรุด 7 ดอก 93
ยันต์มหาชัยมงคล 94
ยันต์ธวัชชัย 95
ยันต์ธงไตรรัตน์ 96
ยันต์คงทน 97
ยันต์พระเจ้าสิบชาติ 98
ยันต์พระเจ้า 16 พระองค์ 99
ยันต์ทศเทพ ชั้นหนึ่ง (ด้านซ้าย) 100
ยันต์ทศเทพ ชั้นสอง (ด้านขวา) 101
ยันต์ปถมอักขระ 102
ยันต์ราชสีเผ่น 103
ยันต์แก้วมณีโชติ 104
ยันต์สาริกา 105
ยันต์อิติปิโส ด้านหน้า-ด้านหลัง 106
ยันต์อิติปิโส ด้านหลัง 107
ยันต์พะเนียงแตก 108
ยันต์มหาอุด 109
ยันต์เพดาน หน้า- หลัง 110
ยันต์ธงพระฉิมพลี 111
ยันต์ราชสีโผน 112
ยันต์พระไตรสรณาคมน์ 113
ยันต์ใส่กระถางธูปเรียกคนมาซื้อของ 114
ยันต์ธงพระฉิมพลี 115
ยันต์เทียนมหาลาภ 116
ยันต์ลงผ้าเช็ดหน้า 117
ยันต์พุทโธ 118
ยันต์ตระกรุด 4 ดอก 119
ยันต์หัวใจปถมัง 120
ยันต์พระพรหมสี่หน้า 121
ยันต์รัตนาธิคุณ 122
ยันต์หัวใจอิติปิโส ชั้นยอด ชั้นฐาน 123
ยันต์ลงเครื่อง - ยันต์มหาเพชรหลีก 124
ยันต์พระเจ้า 16 พระองค์ 125
ยันต์พุทธมิตร์ 126
ยันต์หนุมานเชิญธง 127
ยันต์กระบี่พ่าห์ 128
ยันต์พระนวโลกุตตรธรรม 129
ยันต์สุวรรณสิงห์ 130
ยันต์เพชรหลีกมหารูด , ด้านหน้า-ด้านหลัง 131
ยันต์มหารูด 132
ยันต์ตรีนิสิงเหใหญ่ 133
ยันต์องค์ศีล-ยันต์ลงปลาตะเพียน 134
ยันต์แคล้วคลาด 135
ยันต์ฆะเฏสิ 136
ยันต์ธงพระฉิมพลี 137
ยันต์พระคาถาพระพุทธเจ้าเรียกนางภิกขุณี 138
ยันต์เกราะเพชร 139
ยันต์ลงลูกอม 140
ยันต์บารมี 30 ทัศ 141
ยันต์สกลชมภูทวีป 142
ยันต์มหากำบัง 143
ยันต์พระอิติปิโส 8 ทิศ 144
ยันต์คงกระพัน 145
ยันต์ตระกรุดเมตตา 146
ยันต์หัวใจกาสัก- ยันต์มงกุฎพระเจ้า 147
ยันต์มหาอุจ ยันต์ปลาตะเพียน 148
ยันต์ตระกรุด 4 เกลอ 149
ยันต์ปิดปลายเสากันฟ้าผ่า - ยันต์พระเจ้า 150
ยันต์ผูกจิต 151
ยันต์ดอกบัวคู่ 152
ยันต์ไตรจักร ยันต์จตุราอริยะสัจจ์ 4 153
ยันต์ฝนแสนห่า 154
ยันต์คงทน หน้า-หลัง 155
ยันต์มหาราช 156
ยันต์มหาอุด 157
ยันต์เทียนพระฉิมพลี 158
ยันต์ตรีเนตร  ยันต์คงทน 159
ยันต์สัมพุทเธ 160
ยันต์นางกวัก 161
ยันต์ธงพระฉิมพลี 162
ยันต์พะยายนต์ 163
ยันต์ตระกรุดลงถม หน้า-หลัง 164
ยันต์จรเข้ 165
ยันต์ดอกบัว 166
ยันต์ธงมหานิยม 167
ยันต์มงกุฎแก้ว 168
ยันต์หัวใจกรณีย์ 169
ยันต์มหาละลวย 170
ยันต์พระปฏิโมกข์ 171
ยันต์มหาอำนาจ 172
ยันต์พระอิติปิโสไตรจักร 173
ยันต์ดวงประทีป 174
ยันต์ดวงประทีป 175
ยันต์ไตรรัตน์ 176
ยันต์มหาอุด 177
ยันต์มหาอำนาจ 178
ยันต์อริยสัจจ์โสฬสมงคล 179
ยันต์เต่าทอง 180
ยันต์ตรีโกณ 181
ยันต์ 4 ยอด 182
ยันต์จักรพรรตราธิราช 183
ยันต์พระภวัมบดี 184
ยันต์พระชายธง 185
ยันต์พระเจ้า 5 พระองค์ ยันต์เทวากานิ 186
ยันต์มหาอำนาจ 187
ยันต์มหาจังงัง 188
ยันต์นกกคุ้ม 189
ยันต์ลงบุหรี่ ยันต์อริยสัจจ์ 190
ยันต์ตระกรุดพระพุทธนิมิตร 191
ยันต์มหานิคม (ด้านหน้า) (ด้านหลัง) 192
ยันต์ประเจียดเปล่งรัศมี 193
ยันต์บรรจุด้ามพระแสง 194
ยันต์มหาระงับ 195
ยันต์มหารำลึก มหารำจวน 196
ยันต์มหารำลึก  มหารำจวน 197
ยันต์จัตตุโร 198
ยันต์จัตตุโร 199
ยันต์ตระกรุดเพ็ญวันเสาร์ ด้านหน้า ด้านหลัง 200
ยันต์พญานกคุ้ม 201
ยันต์จักรวาฬฟ้าครอบ 202
ยันต์ขอดฟ้าโฟกหัว 203
ยันต์ลงหน้าหน้าผากเสือ 204
ยันต์ลงหน้าหน้าผากเสือ 205
ยันต์ตระกรุดพระนเรศร์ ฯ ด้านหน้า ด้านหลัง 206
ยันต์ตระกรุดพระเนเรศร์ ฯ 207
ยันต์หนุมานเชิญธง ด้านหน้า 208
ยันต์หนุมานเชิญธง ด้านหลัง 209
ยันต์บัวแก้ว บัวขวัญ 210
ยันต์มหาอุด 211
ยันต์ทศทิศ ยันต์มงคลรัตน์ 212
ยันต์ลงตระกรุด 213
ยันต์พระกรณี ด้านหน้า-ด้านหลัง 214
ยันต์พิศมร 3 ดอก 215
ยันต์บันจุปลายไม้ 216
ยันต์พระยาช้าง 217
ยันต์จังงัง 218
ยันต์ราชสีห์เผ่น 219
ยันต์กำเนิดลงใบรัก 220
ยันต์กำเนิดลงใบรัก 221
ยันต์ตระกรุดคู่ชีวิต-ด้านหน้า 222
ยันต์ตระกรุดคู่ชีวิต-ด้านหลัง 223
ยันต์ธงมหาลาภ 224
ยันต์พญาเต่าเรือนใหญ่ 225
ยันต์พระยานกคุ้ม ยันต์พญานาคลงแหวน 226
ยันต์ลงปลาตะเพียนเงิน-ตะเพียนทอง 227
ยันต์ลงใบรักซ้อน 228
ยันต์พระพุทธจักร์ 229
ยันต์ยะโตหัง 230
ยันต์หัวใจเสฏฐัน-ยันต์ไตรจักร 231
ยันต์กันฟ้ากันไฟ 232
ยันต์ยอดพระไตรปิฎก 233
ยันต์กรงทอง 234
ยันต์พระเนาวหรคุณ 235
ยันต์มหาอุด 236
ยันต์พาหุง 237
ยันต์พระฉิมพลีใหญ่ 238
ยันต์พระฉิมพลีใหญ่ 239
ยันต์คดเกี้ยว 240
ยันต์ปิดเรือนกันไฟ 241
ยันต์ป้องกันการกระทำ-ยันต์โพธิสัตว์ ยันต์สักอยู่คง- ยันต์ลงฝ่ามือ 242
ยันต์สักกลางหลังอยู่คงทน 243
ยันต์ลงกระดาษปิดจั่วเรือน 244
ยันต์ลงหัวหมอน 245
ยันต์ลงกระดาษปลายเสาร์ 246
ยันต์กันนกคุ้มตัวผู้ 247
ยันต์ลงฝาตลับ-ลงก้นตลับสีผึ้ง 248
ยันต์ลงกระดาษปิดเพดาน 249
ยันต์มหาละลวย หน้า-หลัง 250
ยันต์ลงประตูบ้าน  กันสารพัดสัตรู 251
ยันต์ลงสาริกาลิ้นทอง 252
ยันต์ลงชายผ้าผู้หญิง 253
ยันต์ปะถะมังพินทุกกังชาตัง 254
ยันต์เสือฟุบ 255
ยันต์กำแพงจักรวาฬ 256
ยันต์ผัวเมียดีกัน 257
ยันต์ลงตระกรุดคาดเอว 258
ยันต์วินัยปิฎก 259
ยันต์เขียนใส่ฝาเรือน กันสารพัดสัตรู 260
ยันต์ลงตลับขี้ผึ้ง 261
ยันต์ลงบุหรี่พ่นควัน 262
ยันต์ลงตลับขี้ผึ้งสีปาก 263
ยันต์ผูกมือกันภัย 264
ยันต์กันเมียมีชู้ 265
ยันต์เขียนใส่รูปผู้หญิง 266
ยันต์ลงผ้าเช็ดหน้า  ด้านหน้า 267
ยันต์ลงผ้าเช็ดหน้า ด้านหลัง 268
ยันต์เขียนใส่ที่นอนเมียรักเราแล 269
ยันต์กันโจรลักของ 270
ยันต์น่าพิสมรกันสารพัด 271
ยันต์กันผี  ยันต์ลงตระกรุดผูกมือเด็กกันผี 272
ยันต์ลงใส่ตลับสีผึ้ง  สีปากเป็นเสน่ห์ 273
ยันต์ปิดน่าต่างกันขโมย 274
ยันต์ลงหมอนเมียรักมิรู้ลืม 275
ยันต์ทำตระกรุดกันพลาย 276
ยันต์คงกระพันชาตรี 277
ยันต์ลงผ้าเช็ดหน้าขุนนาง 278
ยันต์ลงกันไข้ดีนักแล 279
ยันต์นกคุ้มตัวเมีย 280
ยันต์ผูกมือไข้หายสารพัด 281
ยันต์ลงตระกรุด ตระกั่ว เงิน ทอง 282
ยันต์ลงตระกั่วใส่อ่างน้ำ 283
ยันต์ผ้านตรีนิสิงเห 284
ยันต์ตัวผู้เมียลงใบตอง 285
ยันต์เขียนใส่ใบพลู  ผู้หญิงรักเราแล 286
ยันต์ลงผ้าประเจียดผู้หญิงรักเราแล 287
ยันต์นี้เสกด้วยอิติปิโส 108 ดีแล 288
ยันต์ตระกรุด 4 ดอก หน้า - หลัง 289
ยันต์สาริการลิ้นทองตระกรุด 4 ดอก 290
ยันต์โสฬสมหามงคล 291
ยันต์ลงประถางธูป 292
ยันต์ตรีนิสิงเห ยันต์สาริกาหน้า- หลัง 293
ยันต์พระไตรลักษณ์ ด้านหน้า ด้านหลัง 294
ยันต์อริยสัจจ์ 295
ยันต์ลงเครื่อง 296
ยันต์ดอกไม้สวรรค์ 297
ยันต์มหาจักรพรรดิตราธิราช 298
ยันต์จัตตุโร บังเกิดทรัพย์ 299
ยันต์มหานิยม ด้านหน้า - ด้านหลัง 300
ยันต์โภคทรัพย์ 301
ยันต์กระบี่ยุทธ 302
ยันต์ท้าวเวสสุวัณ 303
ยันต์ธงสามชาย 304

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46636498

Who's Online

ขณะนี้มี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์