เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบใหม่ วิชา วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
ความนิยมของผู้ชม: / 62
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

แสงอาทิตย์และพลังงาน

9
แสงอาทิตย์-พลังงานสะอาด 9
อิทธิพลของแสงอาทิตย์ต่อสิ่งแวดล้อม 10
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 11
แสงอาทิตย์มีผลต่อปฏิกิริยาเคมีอย่างไร 12
โครงสร้างอะตอม 18
แหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆ 21
แบบฝึกหัดท้ายบท 22
เฉลย 26
โลกแห่งแสงสี 29
ธรรมชาติของแสงอาทิตย์ 29
แสงเดินทางผ่านวัตถุโปร่งใส 30
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของแสง 31
ปรากฏการณ์แสงโพลาไรซ์ 33
ทัศนอุปกรณ์ 33
เครื่องเลเซอร์ 36
การผสมแสงสี 37
แสงสีกับการเห็นสีของวัตถุ 37
นัยต์ตาและการมองเห็น 39
บทบาทและผลกระทบของแสงสีต่อมนุษย์ 43
แบบฝึกหัดท้ายบท 44
เฉลย 48
สีสรรพ์ 51
ประเภทของวัตถุ 51
สีของวัตถุทึบแสง 51
สีของวัตถุโปร่งใสและวัตถุโปร่งแสง 52
การดูดกลืนแสงของวัตถุสีต่างๆ 53
สี 54
การผสมสี 54
ฟิล์มสี 56
การใช้สี 58
สีผสมอาหาร 59
สีเคลือบผิว 60
สีย้อม 62
บทบาทของสีในชีวิตประจำวัน 63
แบบฝึกหัดท้ายบท 65
เฉลย 69
ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก 72
แหล่งพลังงานไฟฟ้า 72
การผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับชุมชน 75
การส่งพลังงานไฟฟ้า 77
วงจรไฟฟ้าภายในบ้าน 79
เครื่องใช้ไฟฟ้า 82
การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 84
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า 85
แบบฝึกหัดท้ายบท 86
เฉลย 90
รังสีที่เรามองไม่เห็น 94
รังสี : คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 94
รังสีอัลตราไวโอเลต 95
รังสีเอกซ์ 96
รังสีแกมมา 97
รังสีอินฟราเรด 99
คลื่นวิทยุ 100
การส่งภาพไปกับคลื่นวิทยุ 101
ไมโครเวฟ 102
การสื่อสารโทรคมนาคมของไทย 103
แบบฝึกหัดท้ายบท 105
เฉลย 109
โลกและดวงดาว 113
โลก-ดาวเคราะห์บ้านของเรา 113
ดวงจันทร์-บริวารของโลก 117
ดาวเคราะห์-เพื่อนบ้านของเรา 120
ดวงอาทิตย์-ผู้ให้กำเนิดพลังงานแก่ชีวิต 123
ดาวฤกษ์-ดวงดาวที่อยู่ไกลแสนไกล 125
ดาวหาง-ดวงดาวที่น่าติดตาม 126
ดาราจักรทางช้างเผือกและเอกภพ 127
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศ 128
แบบฝึกหัดท้ายบท 129
เฉลย 134
สารสังเคราะห์ 138
มารู้จักสารสังเคราะห์กันเถิด 138
พอลิเมอร์-สารโมเลกุลยักษ์ 139
พลาสติก-สารสารพัดประโยชน์ 140
เส้นใย 149
เส้นใยสังเคราะห์ 151
สารซักล้าง-ผู้พิชิตความสกปรก 154
บทบาทของสารสังเคราะห์ในปัจจุบัน 158
แบบฝึกหัดท้ายบท 159
เฉลย 162
เสียงในชีวิตประจำวัน 165
เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร 165
เสียงเดินทางมาสู่หูได้อย่างไร 165
ธรรมชาติของเสียง 166
สมบัติและปรากฏการณ์บางอย่างของเสียง 169
เสียงดนตรี 173
การส่งเสียงระยะไกลและการบันทึกเสียง 175
เสียงพูด 179
การรับเสียง 180
แบบฝึกหัดท้ายบท 184
เฉลย 188
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม 191
ทรัพยากรธรรมชาติ 191
อุตสาหกรรม 191
ดิน 195
แร่ 199
ป่าไม้ 205
น้ำ 207
แบบฝึกหัดท้ายบท 208
เฉลย 212
กินดีอยู่ดี 216
คุณค่าของอาหาร 216
คุณภาพและสัดส่วนของอาหาร 223
การเปลี่ยนแปลงของอาหาร 224
การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร 225
สารปรุงแต่งอาหาร 228
สารพิษในอาหาร 229
ประชากรและการขาดแคลนอาหาร 230
แบบฝึกหัดท้ายบท 231
เฉลย 235
ยากับชีวิต 238
ความยืนยาวของสิ่งมีชีวิต 238
โรคและสาเหตุของการเป็นโรค 238
ยาช่วยชีวิต 243
เราควรใช้ยาอย่างไร 244
ยาสมุนไพร-ยาจากธรรมชาติ 247
ยาปฏิชีวนะ-ยาจากจุลินทรีย์ 249
ยาที่ได้จากการสังเคราะหื 251
ยาสามัญประจำบ้าน 253
การใช้วัตถุมีพิษในการปราบปรามพาหะโรคและศัตรูพืช 254
ความก้าวหน้าในการวินิจฉัยและรักษาโรค 256
อะไหล่ยืดชีวิต 258
แบบฝึกหัดท้ายบท 260
เฉลย 264
ร่างกายของเรา 267
การจัดระบบในร่างกาย 267
ระบบห่อหุ้มร่างกาย 269
ระบบโครงกระดูก 272
ระบบกล้ามเนื้อ 275
ระบบประสาท 277
ระบบต่อมไร้ท่อ 279
พลังงานในร่างกาย 280
แบบฝึกหัดท้ายบท 281
เฉลย 285
ชีวิตและวิวัฒนาการ 288
กำเนิดสิ่งมีชีวิต 288
วิวัฒนาการ 289
แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 295
การปรับตัว 297
การเกิดสปีชีส์ใหม่ 298
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 299
สิ่งแวดล้อมกับมนุษยื 302
แบบฝึกหัดท้ายบท 304
เฉลย 308
มรดกทางพันธุกรรม 311
อะไรทำให้สิ่งมีชีวิตคล้ายคลึงหรือแตกต่างกัน 311
เมนเดล บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ 315
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
1. ลักษณะ 318
การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมในคน 319
ความผิดปกติของโครโมโซม 326
การเกิดพันธุ์ใหม่ 327
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตอย่างไร 328
ประโยชน์ของความรู้ทางพันธุศาสตร์ 328
แบบฝึกหัดท้ายบท 329
เฉลย 333
แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ระบบใหม่ ชุดที่ 1 336
เฉลย 360
แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ระบบใหม่ ชุดที่ 2 378
เฉลย 406

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46636819

Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์