นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2525 -2530 สมบัติ จำปาเงิน เรียบเรียง
ความนิยมของผู้ชม: / 0
แย่มากดีมาก 

 

 

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

พ.ศ.  2525 -2530

สมบัติ  จำปาเงิน  เรียบเรียง

สารบัญ

2525  ศาสตราจารย์  ดร. วิรุฬห์ สายคณิต   ฟิสิกส์   7

2526  ศาสตราจารย์  นายแพทย์  ประเวศ  วะสี   พันธุศาสตร์  28

2527  ศาสตราจารย์  ดร. ม.ร.ว.  พุฒิพงศ์  วรวุฒิ  ชีววิทยา  60

          ศาสตราจารย์  ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงค์  ชีวเคมี  91

2528  ศาสตราจารย์  ดร. สกล  พันธุ์ยิ้ม   ชีวเคมี   111

2529  ศาสตราจารย  ดร.  ยอดหทัย  เทพธรานนท์   เคมี  133

2530  ศาสตราจารย์  ดร. สุทัศน์  ยกส้าน  ฟิสิกส์ทฤษฎี  149

 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46977091

Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์