นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2538 - 2543 สมบัติ จำปาเงิน เรียบเรียง
ความนิยมของผู้ชม: / 3
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

ปี

ชื่อ

หน้า
2538 ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ โศภณ เซลล์วิทยา 7
2539 ศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ สุระกำพลธร ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 30
2540 ศาสตราจารย์ ดร. ประพนธ์ วิไลรัตน์ ชีวเคมี 50
  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ 73
2541 รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ สุขสำราญ เคมีอินทรีย์ 95
  รองศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข เทคโนโลยีชีวภาพ 113
2542 ศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ชัยคำภา วิทยาภูมิคุ้มกัน 128
2543 ศาสตราจารย์ ดร. จงรักษ์ ผลประเสริฐ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 153
  ศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ เทคโนโลยีพลังงาน 173
  ภาคผนวก 189

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 54321654

Who's Online

ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์