ขนาดของอะตอม
ความนิยมของผู้ชม: / 94
แย่มากดีมาก 

2. รัศมีไอออน

ขนาดของอะตอม 2

 


Mg  :  1s2 2s2 2p6 3s2
160 pm


Mg2+  :  1s2 2s2 2p6
65 pm

รัศมี O2–    =  140  pm

รัศมี Mg2+      =  65  pm

 


O  :  1s2 2s2 2p4
73 pm


O2–  :  1s2 2s2 2p6
140 pm

อะตอมซึ่งมีจำนวนโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอน  เมื่ออะตอมรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาหรือเสียอิเล็กตรอนออกไป  อะตอมจะเปลี่ยนไปเป็นไอออน

การบอกขนาดของไอออนทำได้เช่นเดียวกับการบอกขนาดอะตอม  นั่นคือจะบอกเป็นค่ารัศมีไอออน  ซึ่งพิจารณาจากระยะห่างระหว่างนิวเคลียสของไอออนคู่หนึ่ง ๆ ที่มีแรงยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันในโครงผลึก  ตัวอย่างของรัศมีไอออนของ Mg2+ และ O2–  ในสารประกอบ MgO

เมื่อโลหะทำปฏิกิริยากับอโลหะ  อะตอมของโลหะจะเสียเวเลนซ์อิเล็กตรอนกลายเป็นไอออนบวก  จำนวนอิเล็กตรอนในอะตอมจึงลดลง  ทำให้แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนลดลงด้วย  หรือกล่าวได้ว่าแรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนจะเพิ่มมากขึ้น  จึงมีขนาดเล็กลงกว่าอะตอมเดิม  ส่วนอะตอมของอโลหะส่วนใหญ่จะรับอิเล็กตรอนเกิดเป็นไอออนลบ  เนื่องจากมีการเพิ่มของจำนวนอิเล็กตรอน  จึงทำให้แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อยู่รอบนิวเคลียสมีค่าสูงขึ้น  ขอบเขตของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนจึงขยายออกไปจากเดิม  ไอออนลบจึงมีขนาดใหญ่กว่าอะตอมเดิม

แนวโน้มขนาดไอออนสรุปได้ดังนี้

1.  ขนาดของไอออนของธาตุเดียวกันที่เป็นไอออนบวก

อะตอมที่มีการเสียอิเล็กตรอนไปกลายเป็นไอออนบวก  ถ้าเสียอิเล็กตรอนไปยิ่งมาก  ขนาดของไอออนบวกของอะตอมนั้นยิ่งลดลง  ทั้งนี้เพราะอิเล็กตรอนที่เสียไปทำให้อะตอมมีอิเล็กตรอนเหลือน้อยลง  แต่จำนวนประจุบวกในนิวเคลียสยังคงเดิม  อิเล็กตรอนที่เหลืออยู่จะถูกนิวเคลียสดูดมากยิ่งขึ้น  ขนาดไอออนจึงลดลง  A  >  A+  >  A2+  >  A3+  >  . . .

2.  ขนาดอะตอมกับขนาดของไอออนลบ

อะตอมที่ได้รับอิเล็กตรอนแล้วกลายเป็นไอออนลบ  ทำให้มีอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น  แต่จำนวนโปรตอนเท่าเดิม  ขนาดอะตอมจะใหญ่ขึ้น  X  <  X  <  X2–  <  X3–  <  . . .

3.  ขนาดของไอออนและขนาดของอะตอมที่มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน

เมื่อไอออนมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน  จะต้องพิจารราจำนวนโปรตอนในนิวเคลียส  ถ้ามีโปรตอนมากขึ้น  ขนาดจะยิ่งลดลง  เพราะแรงดึงดูดที่นิวเคลียสมีมาก

4.  ขนาดของไอออนของธาตุในหมู่เดียวกัน

ขนาดจะใหญ่ขึ้นจากบนลงล่าง  นั่นคือข้างบนจะมีขนาดเล็ก  ข้างล่างจะมีขนาดใหญ่  โดยมีเหตุผลเช่นเดียวกับขนาดอะตอม

5.  ขนาดของไอออนของอะตอมในคาบเดียวกัน

. 3Li+
2

4Be2+
2

5B3+
2

6C4–
2 , 8

7N3–
2 , 8

8O2–
2 , 8

9F
2 , 8

ใหญ่        โลหะ         เล็ก

ใหญ่

    อโลหะ    

เล็ก


Views: 34152

Be first to comment this article

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 43603709

Who's Online

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์