ตำรา พรหมชาติ
ความนิยมของผู้ชม: / 255
แย่มากดีมาก 

สารบาญ

  หน้า
หลักการทำนายตาม 12 ราศี 1
โหราศาสตร์กับชีวิตประจำวัน 4
เกียรติประวัติพระโหราธิบดี(หนู) 6
ทำนายลักษณะปีเกิดต่างๆ 10
คนเกิดปีชวด 12
ทำนายตามลักษณะวัน 16
ทำนายลักษณะวัน- เดือนในปีชวด 17
คนเกิดปีฉลู 20
ทำนายตามลักษณะวัน 24
ทำนายลักษณะวัน-เดือนในปีฉลู 25
คนเกิดปีขาล 28
ทำนายตามลักษณะวัน 32
ทำนายลักษณะวัน-เดือนในปีขาล 33
คนเกิดปีเถาะ 36
ทำนายตามลักษณะวัน 40
ทำนายลักษณะวัน-เดือนในปีเถาะ 41
คนเกิดปีมะโรง 44
ทำนายตามลักษณะวัน 48
ทำนายลักษณะวัน-เดือนในปีมะโรง 49
คนเกิดปีมะเส็ง 52
ทำนายตามลักษณะวัน 56
ทำนายลักษณะวัน-เดือนในปีมะเส็ง 57
คนเกิดปีมะเมีย 60
ทำนายตามลักษณะวัน 64
ทำนายลักษณะวัน-เดือนในปีมะเมีย 65
คนเกิดปีมะแม 68
ทำนายตามลักษณะวัน 72
ทำนายลักษณะวัน-เดือนในปีมะแม 73
คนเกิดปีวอก 76
ทำนายตามลักษณะวัน 80
ทำนายลักษณะวัน-เดือนในปีวอก 81
คนเกิดปีระกา 84
ทำนายตามลักษณะวัน 88
ทำนายลักษณะวัน-เดือนในปีระกา 89
คนเกิดปีจอ 92
ทำนายตามลักษณะวัน 97
ทำนายลักษณะวัน-เดือนในปีจอ 98
คนเกิดปีกุน 100
ทำนายตามลักษณะวัน 104
ทำนายลักษณะวัน-เดือนในปีกุน 105
พยากรณ์ลักษณะปีต่างๆ(อีกตำราหนึ่ง)  
ท่านผู้เกิดปีชวด 108
ท่านผู้เกิดปีฉลู 109
ท่านผู้เกิดปีขาล 110
ท่านผู้เกิดปีเถาะ 111
ท่านผู้เกิดปีมะโรง 112
ท่านผู้เกิดปีมะเส็ง 113
ท่านผู้เกิดปีมะเมีย 114
ท่านผู้เกิดปีมะแม 115
ท่านผู้เกิดปีวอก 116
ท่านผู้เกิดปีระกา 117
ท่านผู้เกิดปีจอ 118
ท่านผู้เกิดปีกุน 119
สมพงศ์ธาตุของปีต่างๆ 120
พยากรณ์เดือนทั้ง12 เดือน (แบบจันทรคติ) 122
คำพยากรณ์เดือน 5 หรือคนเกิดราศีเมษ 123
คำพยากรณ์เดือน 6 หรือคนเกิดราศีพฤษภ 124
คำพยากรณ์เดือน 7 หรือคนเกิดราศีเมถุน 125
คำพยากรณ์เดือน 8 หรือคนเกิดราศีกรกฎ 126
คำพยากรณ์เดือน 9 หรือคนเกิดราศีสิงห์ 127
คำพยากรณ์เดือน 10 หรือคนเกิดราศีกันย์ 128
คำพยากรณ์เดือน 11 หรือคนเกิดราศีตุลย์ 129
คำพยากรณ์เดือน 12 หรือคนเกิดราศีพฤศจิก 130
คำพยากรณ์เดือน 1 หรือคนเกิดราศีธนู 131
คำพยากรณ์เดือน 2 หรือคนเกิดราศีมังกร 132
คำพยากรณ์เดือน 3 หรือคนเกิดราศีกุมภ์ 133
คำพยากรณ์เดือน 4 หรือคนเกิดราศีมีน 134
พยากรณ์เดือน 12 (อีกตำราหนึ่ง) 135
คำพยากรณ์คนเกิดเดือน 5 136
คำพยากรณ์คนเกิดเดือน 6 137
คำพยากรณ์คนเกิดเดือน 7 138
คำพยากรณ์คนเกิดเดือน 8 139
คำพยากรณ์คนเกิดเดือน 9 140
คำพยากรณ์คนเกิดเดือน 10 141
คำพยากรณ์คนเกิดเดือน 11 142
คำพยากรณ์คนเกิดเดือน 12 143
คำพยากรณ์คนเกิดเดือน 1 144
คำพยากรณ์คนเกิดเดือน 2 145
คำพยากรณ์คนเกิดเดือน 3 146
คำพยากรณ์คนเกิดเดือน 4 147
สมพงศ์เดือนเป็นมิตร-ศัตรู 148
พยากรณ์ลักษณะวันต่างๆ 149
ทำนายลักษณะวันทั้ง 7 (อีกตำราหนึ่ง) 155
วันเป็นมิตร-ศัตรูกัน-สีชุด ประจำวัน 162
สมพงศ์แต่งงาน-สัมพงศ์ปีเกิด 163
ลักษณะสมพงศ์ที่ดี 164
ข้อควรคิดในการหาสมพงศ์-สมพงศ์มหาสมบัติ 166
สมพงศ์นาคคู่ 173
พระบูชาประจำวันเกิด 175
ตำนานพระปางต่างๆ 176
กำเนิดวัน-เดือน-ปีต่างๆ 185
กำเนิดทั้ง 12 เดือน 186
กำเนิดปีทั้ง 12 188
ตำราเศษพระจอมเกล้าฯ 190
มหาสมพงศ์ 192
ตำรามหาฤกษ์ 193
กาฬปักษ์ 196
ฤกษ์เดินทาง 198
ทิศผีหลวง 198
ทิศเทพเจ้า-ทิศหลาวเหล็ก-ยามอุบากอง(พม่าแหกคุก) 199
ฤกษ์วันขึ้นเตียงเรียงหมอน 206
ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี 207
วันลอย วันฟู วันจม 208
วันมหาสงกรานต์ 210
เกณฑ์พิรุณศาสตร์ 216
เกณฑ์น้ำมาก-น้อย-เกณฑ์ธาราธิคุณ-เกณฑ์ธัญญาหาร 216
นาคให้น้ำ-เกณฑ์วันต่างๆ 217
วันธงชัย-วันอธิบดี-วันอุบาทว์-วันโลกาวินาศ 218
สุริยคติ-ศักราชต่างๆ 219
การคำนวณหาเลขศักราช-การหาปีที่ตั้งศักราช 220
ตำราปลูกเรือนใหม่ 221
ปลูกเรือนตามปี-ลักษณะเสาเรือน 221
ปลูกเรือนตามเดือน 222
ปลูกสถานที่ตามเดือน 223
ปลูกเรือนตามวัน-พาดบันไดขึ้นเรือนใหม่-ขึ้นบ้านใหม่ 224
ปกิณกมงคล 225
นุ่งผ้าใหม่-สระหัวใหม่ 225
ตัดผมใหม่-ตัดเล็บ-ทาน้ำมัน 226
ตำรับทำนายฝัน 108 ข้อ 227
ตำรับองคชาตชาย 232
ตำรับโยนีศาสตร์ 234
หลักเกณฑ์การตั้งชื่อ 236
ความหมายของมหาทักษา 237
พระคาถามหาอาคม 247
หลักการพยากรณ์แบบเลข 7 ตัว 264
ฐานของวันทั้ง 7 264
ฐานของเดือนต่างๆ 265
ฐานของปีต่างๆ 268
วิธีตั้งเลขประจำฐาน 269
วิธีตั้งเลขทั้ง 3 ฐาน 270
วิธีหาเลขกำลังพระประจำชะตา 272
ดูอัตตะ เลขฐานที่ 1 (วัน) 273
ดูหินะ , ดูธนัง 274
ดูปิตา , ดูมัชฌิมา 276
ดูตนุเลขฐานที่ 2 (เดือน) ดูกฎุมภะ , ดูสุหัชชะ 277
ดูพันธุ , ดูปุตตะ 278
ดูหริ , ดูปัตนิ 279
ดูมรณะเลขฐานที่ 3 (ปี) , ดูสุภะ, ดูกัมมะ 280
ดูลาภะ , ดูพยายะ 281
ดูทาสี , ดูทาสา 282
ทำนายเลขที่เป็นปาก , ใจ , ที่นั่ง 283
เกณฑ์เลขสัมพันธ์-ทำนายอัตตะ 286
ทำนายหินะ 287
ทำนายธะนัง 289
ทำนายปิตา-มาตา 292
ทำนายโภคา 294
ทำนายมัชฌิมา 297
ทำนายตะนุ 301
ทำนายกฎุมภะ 303
ทำนายสุหัชชะ 305
ทำนายพันธุ 306
ทำนายปุตตะ 308
ทำนายหริ 309
ทำนายปัตนิ 310
ยามอัฏฐกาล 313
วิธีเรียงยามกลางคืน 317
การวางเลขลัคนาในแบบเลข 7 ตัว 320
วิธีผูกเดือนแบบเลข 7 ตัว 326
วิธีพยากรณ์แบบเลข 7 ตัว 330
ดาวเคราะห์กุมลัคนา 337
การพยากรณ์ลัคนาจรและแทรก 339
เวลาจำเพาะของดาวเคราะห์ทั้ง 9 342
วิธีดูสมพงศ์ในดวงชะตา 344
การพยากรณ์ของฐานผลลัพธ์ 346
วิธีตั้งเลขทำนาย 5 ฐาน 349
วิธีตั้งเลขพยากรณ์ 5 ฐาน , หลักการทำนาย 352
วิธีแปลงฐานทำนายออกเป็น 9 ฐาน 354
การพยากรณ์พระเคราะห์โคจร 358
สกุลเลข 366
วิธีทำเลข 7 ตัว 368
มหาทักษาว่าด้วยกำลังเทวดาเสวยอายุ 371
คำพยากรณ์พระเคราะห์เสวยอายุ 376
วิธีบูชาเทวดาและสะเดาะพระเคราะห์-บูชาพระอาทิตย์ 391
บูชาพระจันทร์ 392
บูชาพระอังคาร 393
บูชาพระพุธ 395
บูชาพระเสาร์ 396
บูชาพระพฤหัสบดี 397
บูชาพระราหู 399
บูชาพระศุกร์ 400
บูชาพระเกตุ 401
วิธีบูชาพระเคราะห์อีกนัยหนึ่ง 403
คำพยากรณ์เทวดาเสวยอายุตามวัน 409
เกิดวันอาทิตย์ 409
เกิดวันจันทร์ 412
เกิดวันอังคาร 415
เกิดวันพุธ 418
เกิดวันพุธกลางคืน 421
เกิดวันพฤหัสบดี 425
เกิดวันศุกร์ 428
เกิดวันเสาร์ 432
ปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณบ้าน ,  สังเกตคนมาดูยาม 435
ดูคนไข้ว่าตายหรืออยู่ , ดูเด้กเกิดเป็นหรือตาย 436
ดูลูกในท้องเป็นหญิงหรือชาย ,  ทำนายคนมานั่งดูหมอ 437
หนูร้อง 438
สัตว์วิ่งผ่านหน้าเมื่อเดินทาง 439
จิ้งจกและคนจาม 440
ดิถีฤกษ์ห้ามกระทำพิธีมงคล , ศิริ 8 ประการ 441
สวัสดิรักษา 443
ตำราดูช้างผัวเมีย 446
ตำราดูสุนัข 447
ดูโชคลาภร้าย-ดีประจำปี 448
ดูโชครายเดือนว่าดีหรือร้าย 449
ยามสามตา 451
แมงมุมตีอก , หนูกัดผ้า 455
ตำราสัตว์ตก 457
กระเหม่น (เขม่น) 461
ตำรับทำนายฝัน (อีกตำราหนึ่ง) 465
ทำนายฝันปัตเถวน 16 ข้อ 468
โหราศาสตร์เกี่ยวกับการเกษตรกรรม 474
ต้นไม้ที่ห้ามปลูกภายในบริเวณบ้าน , ตำราทำไร่นาแบบโหราศาสตร์มอญ 475
ตำราปลูกต้นไม้ 476
ตำราปลูกบ้านเรือนอย่างพิสดาร 477
ลักษณะที่ดินที่ห้ามปลูกเรือน 485
พุทธมงคล 38 ประการ 487
คาถาพระชินบัญชร 490
ไหว้ 5 ครั้ง 493
วิธีรักษาสิริ 8 ประการ 495
เทวดาเสวยอายุหรือกำลังพระเคราะห์ 498
ฤกษ์เดินเรือ 508
ลักษณะปี-วันสวมแหวนเป็นมงคล 510
อภิไทโพธิอุบาทว์ 512
อุบาทว์ต่างๆ 526
ยามพระราม 528
ฉัตรสามชั้น 545
ตำราห่วง 553
ดูฟ้าร้อง , ฟังฟ้าร้อง 559
จันอังคราส 560
อุปราคา 561
เกณฑ์พิรุณศาสตร์ , ปีนี้น้ำมากหรือน้อย 565
ทำนา 566
แรกนา 567
พิธีจัดตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ 569
เครื่องสังเวยพระเจ้ากรุงพาลีบูชา 570
ฤกษ์ยกศาลพระภูมิเจ้าที่ 573
คำประกาศสังเวยพระภูมิ 576
ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ 578
ตำรับนรลักษณ์ศาสตร์ 599
หลักการทำนายแบบฐานเลข 12 ตัว 627
ตำรับทำนายลักษณะตามพระคัมภีร์ไตรเพท (พราหมณ์) 632
วิธีดู "อัญมณี"ของแท้หรือของเทียม 638
การเปรียบเทียบชื่อปีภาคเหนือ อีสาน กับภาคกลางของไทย 639
แก้วนพรัตน์ (แก้ว 9 ประการ) 641
ลักษณะสีของแก้ว 9 ประการ 642
ตำรับทำนายไฝ-ปาน 644
ตำรับบาทศาสตร์ 657
ตำราดูลายมือ (สังเขป) 666
ลักษณะฝ่ามือต่างๆ 671
ลักษณะนิ้วมือ 673
วิจารณ์นิ้วทั้ง 5 675
วิจารณ์เล็บ 676
ลักษณะเส้นสำคัญ 677
สมพงศ์นาคชู้ 687
ตำราดูลักษณะแมวมงคล 690
คชลักษณศาสตร์ 693
สกุณลักษณศาสตร์ 696
ตำราโอเรกุรัม 701

 

(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8)
(9) (10) (11) (12)
(13) (14) (15) (16)
 
(17) (18) (19)  

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 63049689

Who's Online

ขณะนี้มี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์