สามก๊ก เล่ม 3
ความนิยมของผู้ชม: / 15
แย่มากดีมาก 

 

สามก๊ก เล่ม 3

สารบัญ

ตอนที่ 61 3
กวนอูถุกตีกระหนาบยับเยิน 3
กวนอูหนี่ไปอยู่เป๊กเสีย 5
ซุนกวนให้ไปเกลี้ยกล่อมกวนอู 7
ซุนกวนจับกวนอูให้ฆ่าเสีย 12
อสุรกายกวนอู 12
ซุนกวนให้เอาศีรษะกวนอูไปให้โจโฉ 16
ตอนที่ 62 21
พระเจ้าเล่าปี่รู้ข่าวกวนอู 22
ประวัติตอนสิ้นชีวิตโจโฉแลหมอฮัวโต๋ 24
โจผีได้รับตำแหน่งแทนโจโฉผู้บิดา 32
โจโฉทำโทษน้องชาย 34
เล่าปี่ทำโทษเล่าฮอง เบ้งตัด 39
เบ้งตัดหนีไปอยู่กับโจผี 39
ตอนที่ 63 43
โจโฉเนรเทศพระเจ้าเหี้ยนเต้จากราชสมบัติ 43
พระเจ้าโจผีย้ายไปอยู่เมืองลกเอี๋ยง 50
ชาวเมืองเสฉวนยกเล่าปี่เป็นพระเจ้าแผ่นดิน 51
พระเจ้าเล่าปี่เตรียมทัพจะไปรบกับซุนกวน 54
เตียวหุยถูกฆ่า 58
อนที่ 64 60
พระเจ้าเล่าปี่ยกทัพไปรบกับซุนกวน 60
ซุนกวนไปขออ้อนน้อมพระเจ้าโจผี 65
ซุนกวนแต่งกองทัพสู้เล่าปี่ 69
เล่าปี่ตีกองทัพซุนกวนแตกโดยลำดับ 71
ซุนกวนขอเป็นไมตรี พระเจ้าเล่าปี่ไม่ยอม 83
ตอนที่ 65 85
ลกซุนอาสาซุนกวนไปต่อสู้พระเจ้าเล่าปี่ 85
พระเจ้าโจผีเตรียมทัพจะตีเมืองกังตั๋ง 91
ลกซุนตีทัพพระเจ้าเล่าปี่แตกยับเยิน 94
พระเจ้าโจผียกทัพไปตีเมืองกังตั๋ง 102
ลกซุนตีทัพพระเจ้าโจผีแตก 103
ตอนที่ 66 104
พระเจ้าเล่าปี่สิ้นพระชนม์ 107
ขงเบ้งยกอาเต๋าขึ้นเป็นพระเจ้าเล่าเสี้ยน 107
พระเจ้าโจผีให้ยกมาตีเมืองเสฉวนห้าทาง 108
ขงเบ้งคิดป้องกันเมืองเสฉวน 110
เตงจี๋ไปเจรจาการเมืองที่เมืองกังตั๋ง 114
พระเจ้าโจผียกไปตีเมืองกังตั๋ง 117
พระเจ้าโจผีแตกทัพ 120
ตอนที่ 67 122
ยงคี จูโพ โกเตง เป็นขบถต่อพระเจ้าเล่าเสี้ยน 122
ขงเบ้งคิดอุบายให้โกเตงฆ่ายงคีแลจูโพ 127
ขงเบ้งรบกับเบ้งเฮ็ก 130
ตอนที่ 68 136
เบ้งเฮ็กเตรียมต่อสู้ขงเบ้งที่ริมแม่น้ำ 136
ทหารขงเบ้งถูกน้ำมีพิษ 137
ขงเบ้งตัดเสบียงเบ้งเฮ็ก 140
สุนาจับเบ้งเฮ็กให้ขงเบ้ง 140
ขงเบ้งปล่อยเบ้งเฮ็กครั้งที่สอง 142
เบ้งเฮ็กฆ่าสุนากับห้วยหลำ 142
เบ้งเฮ็กแต่งน้องชายให้ไปเป็นไส้ศึก 143
ขงเบ้งทำกลอุบายจับเบ้งเฮ็กได้อีก 145
ขงเบ้งปล่อยเบ้งเฮ็กครั้งที่สาม 146
เบ้งเฮ็กคอยต่อสู้ที่ริมแม่น้ำเซียงหยี 146
ขงเบ้งคิดกลอุบายให้เบ้งเฮ็กตีค่าย 148
ขงเบ้งจับเบ้งเฮ็กได้ 150
ขงเบ้งปล่อยเบ้งเฮ็กครั้งที่สี่ 151
เบ้งเฮ็กไปอาศัยโต้สู้ไต้อ๋อง 151
ตอนที่ 69 153
ขงเบ้งยกกองทัพตามเบ้งเฮ็ก 153
ม้าอ้วนเทพารักษ์ช่วยขงเบ้ง 154
เบ้งเจียดพี่เบ้งเฮ็กช่วยขงเบ้ง 156
เอียวหองจับเบ้งเฮ็กให้ขงเบ้ง 158
ขงเบ้งปล่อยเบ้งเฮ้กครั้งที่ห้า 159
เบ้งเฮ็กกลับไปเมืองงินแข 159
เบ้งเฮ็กเชิญบกลกไต้อ๋องมาช่วย 160
ขงเบ้งตีเมืองสำกั๋ง 160
นางจกหลงภรรยาเบ้งเฮ็กออกรบ 161
บกลกไต้อ๋องไปช่วยเบ้งเฮ็ก 162
บกลกไต้อ๋องออกรบขงเบ้ง 163
ขงเบ้งได้เมืองงินแข 164
เบ้งเฮ็กทำกลอุบายให้จับตัวส่งขงเบ้ง 165
ขงเบ้งปล่อยเบ้งเฮ็กครั้งที่หก 166
เบ้งเฮ็กไปขอกำลังลุดตัดกุดมาช่วย 166
ขงเบ้งคิดอุบายรบลุดตัดกุด 167
ขงเบ้งจับเบ้งเฮ็กได้ครั้งที่เจ็ด 170
เบ้งเฮ็กยอมอ่อนน้อมต่อขงเบ้ง 171
ขงเบ้งยกกองทัพกลับเมืองเสฉวน 172
ตอนที่ 70 175
พระเจ้าโจผีหลงกลฆ่านางเอียนซีมเหสี 175
พระเจ้าโจผีสิ้นพระชนม์ 176
พระเจ้าโจยอยทรงราชย์วุยก๊ก 176
ขงเบ้งทำกลอุบายให้พระเจ้าโจยอยสงสัยสุมาอี้ 178
พระเจ้าโจยอยถอดสุมาอี้ 178
ขงเบ้งยกกองทัพไปตีเมืองวุยก๊กครั้งที่หนึ่ง 180
พระเจ้าโจยอยให้แฮหัวหลิมเป็นแม่ทัพไปรบขงเบ้ง 181
จูล่งรบกับฮันเต๊กแลลูกชายสี่คนที่เมืองลำอั๋น 184
จูล่งเสียกลแฮหัวหลิมล้อม 186
เตียวเปา กวนหิน แก้จูล่งได้กลับมีชัย 186
ขงเบ้งไปถึงเมืองลำอั๋น 187
ขงเบ้งทำกลอุบายจับแฮหัวหลิมได้ 188
ตอนที่ 71 192
จูล่งตีเมืองเทียนซุยแพ้กลเกียงอุย 192
ขงเบ้งยกไปตีเมืองเทียนซุย 194
ขงเบ้งถูกกลเกียงอุย 194
ขงเบ้งคิดอุบายให้เกียงอุยแตกกับเจ้าเมืองเทียนซุย 195
ขงเบ้งได้เกียงอุยมาเป็นพวก 198
เกียงอุยคิดอุบายให้ขงเบ้งได้เมืองเทียนซุย 198
ขงเบ้งยกกองทัพเข้าไปถึงเขากิสาน 200
พระเจ้าโจยอยให้โจจิ๋นเป็นแม่ทัพไปรบขงเบ้ง 201
อองลองรับอาสาเจรจากับขงเบ้ง 201
ขงเบ้งซ้อนกลโจจิ๋น 204
พระเจ้าเตียดลิเกียดเจ้าเมืองเสเกี๋ยงช่วยโจจิ๋น 206
กวนหินเสียทีทหารเมืองเสเกี๋ยน ปีศาจกวนอูมาช่วย 207
ขงเบ้งคิดกลอุบายชนะกองทัพเมืองเสเกี๋ยง 210
ขงเบ้งทำไมตรีกับพระเจ้าเตียดลิเกียด 210
โจจิ๋นเสียค่ายแก่ขงเบ้ง 211
ตอนที่ 72 212
พระเจ้าโจยอยกลับตั้งสุมาอี้เป็นแม่ทัพ 212
เบ้งตัดกลับเข้ากับขงเบ้งรีบตีเมืองลกเอี๋ยง 213
สุมาอี้คิดกลอุบายกำจัดเบ้งตัด 215
พระเจ้าโจยอยยกกองทัพไปเมืองเตียงฮัน 217
สุมาอี้ยกกองทัพไปรบขงเบ้ง 218
ม้าเจ๊กรับอาสาขงเบ้งไปรักษาตำบลเกเต๋งต่อสู้สุมาอี้ 218
ขงเบ้งเตรียมรบสุมาอี้ 220
ม้าเจ๊กเตรียมการด้วยความประมาท 222
สุมาอี้ได้ตำบลเกเต๋ง 223
ตอนที่ 73 227
สุมาอี้ชิงตีเมืองหลิวเซียได้ก่อนโจจิ๋น 227
สุมาอี้เตรียมตีกองทัพขงเบ้ง 227
ขงเบ้งดีดพิณลวงสุมาอี้ 229
ขงเบ้งล่าทัพไปเมืองฮันต๋ง 230
จูล่งตีกองทัพที่ติดตามขงเบ้ง 231
สุมาอี้ยกกองทัพกลับเมืองเตียงฮัน 232
ขงเบ้งลงโทษม้าเจ๊ก 236
ขงเบ้งให้ลงโทษตัวเอง 237
ตอนที่ 74 239
สุมาอี้อาสาตีเมืองกังตั๋ง 239
พระเจ้าซุนกวนตั้งลกซุนเป็นแม่ทัพสู้สุมาอี้ 239
ลกซุนรบชนะโจฮิว 240
สุมาอี้ล่าทัพกลับเมืองลกเอี๋ยง 243
พระเจ้าซุนกวนชวนให้พระเจ้าเล่าเสี้ยนตีเมืองลกเอี๋ยง 244
จูล่งตาย 244
ขงเบ้งยกกองทัพไปตีวุยก๊กครั้งที่สอง 246
โจจิ๋นรับอาสาเป็นแม่ทัพรบขงเบ้ง 246
ขงเบ้งตีค่ายสกัดทางที่ตำบลตันฉอง 247
เกียงอุยคิดกลอุบายลวงโจจิ๋น 250
ขงเบ้งลอบหลีกทางไปยังเขากิสาน 251
ปีเอียวรับอาสาโจจิ๋นไปรบขงเบ้ง 251
ปีเอียวต้องกลเกียงอุย 252
สุมาอี้คิดกลอุบายตั้งมั่นให้ขงเบ้งหมดเสบียง 253
โจจิ๋นคิดกลอุบายลวงขงเบ้ง 254
ขงเบ้งซ้อนกล 254
ขงเบ้งล่าทัพกลับเมืองฮันต๋ง 256
อุยเอี๋ยนรบชนะอองสง 258
ตอนที่ 75 259
พระเจ้าซุนกวนทำพิธีราชาภิเษก 259
พระเจ้าซุนกวนนัดพระเจ้าเล่าเสี้ยนให้ตีวุยก๊กด้วย 260
ขงเบ้งยกไปตีวุยก๊กครั้งที่สาม 261
ขงเบ้งลอบตีได้ค่ายตันฉอง 261
อุยเอี๋ยนกับเกียงอุยได้ด่านซันกวน 262
พระเจ้าโจยอยตั้งสุมาอี้เป็นแม่ทัพใหญ่ 263
ขงเบ้งได้เมืองปูเต๋าแลเมืองอิมเป๋ง 263
สุมาอี้ให้เตียวคับไปตีค่ายขงเบ้งแต่กลับเสียที 264
สุมาอี้ตั้งมั่นไม่ออกรบขงเบ้ง 265
ขงเบ้งทำกลอุบายถอยทัพ 266
สุมาอี้กับเตียวคับยกตามขงเบ้ง 266
ขงเบ้งคิดกลอุบายรบสุมาอี้ 267
สุมาอี้เสียกลขงเบ้งแตกทัพ 270
ขงเบ้งป่วยต้องเลิกทัพ 270
ตอนที่ 76 272
พระเจ้าโจยอยให้โจจิ๋นกับสุมาอี้ยกกองทัพไปตีจ๊กก๊ก 272
ขงเบ้งขาดการศึก 272
กองทัพโจจิ๋นกับสุมาอี้ติดฝนต้องเลิกทัพ 272
ขงเบ้งยกกองทัพไปตีวุยก๊กครั้งที่สี่ 274
โจจิ๋นไปตั้งรักษาด่านจำก๊ก  สุมาอี้ไปตั้งรักษาด่านกิก๊ก 274
กองทัพตันเซ็กเสียทีสุมาอี้ 276
ขงเบ้งทำกลอุบายตีได้ค่ายโจจิ๋น 277
โจจิ๋น สุมาอี้ถอยไปตั้งริมแม่น้ำอุยโห 278
โจจิ๋นตาย 280
ขงเบ้งเจรจากับกองทัพสุมาอี้ 280
สุมาอี้เสียทีขงเบ้ง 281
สุมาอี้คิดกลอุบายให้ขงเบ้งต้องเลิกทัพ 282
ขงเบ้งทำกลอุบายให้สุมาอี้ติดตาม 284
ขงเบ้งยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ห้า 285
สุมาอี้ไปตั้งต่อสู้ขงเบ้งที่เมืองเตียงฮัน 286
ขงเบ้งทำกลอุบายเอาเสบียงที่เมืองหลงเส 287
สุมาอี้ตีเมืองโลเสียกลับเสียทีขงเบ้ง 289
ขงเบ้งถูกลวงต้องล่าทัพ 292
เตียวคับอาสาตามตีกองทัพขงเบ้ง 292
เตียวคับถูกกลขงเบ้งตายในที่รบ 293
ตอนที่ 77 296
ขงเบ้งยกกองทัพไปตีวุยก๊กครั้งที่หก 296
สุมาอี้ยกทัพไปต่อขงเบ้งที่ริมแม่น้ำอุยโห 298
ขงเบ้งแลสุมาอี้ต่างคิดตีค่ายกันด้วยกลศึก 298
ขงเบ้งให้ตีค่ายเสียทีสุมาอี้ 299
ขงเบ้งชวนพระเจ้าซุนกวนให้รบกระหนาบ 300
สุมาอี้แต่งไส้ศึกกลับเสียทีขงเบ้ง 301
ขงเบ้งทำโคยนตร์ 305
สุมาอี้ถูกลวงให้ทำโคยนตร์ 306
สุมาอี้แย่งโคยนตร์เสียทีขงเบ้ง 308
พระเจ้าซุนกวนยกกองทัพไปตีวุยก๊ก 309
กองทัพจูกัดกิ๋นเลิกกลับไปเมืองกังตั๋ง 310
ตอนทื่ 78 312
ขงเบ้งเกลี้ยกล่อมราษฏร 312
ขงเบ้งคิดกลอุบายให้สุมาอี้ตีค่าย 312
สุมาอี้ออกตีค่ายเสียทีขงเบ้ง 314
ขงเบ้งมีหน้งสือไปเยาะสุมาอี้ 317
ขงเบ้งดูดาวรู้ว่าจะตาย 319
ขงเบ้งตั้งพิธีต่อชีวิต 320
อุยเอี๋ยนทำโคมเสี่ยงทายดับ 321
ขงเบ้งสั่งการก่อนตาย 321
ขงเบ้งตาย 324
อุยเอี๋ยนกำเริบ 326
ทัพเสฉวนยกกลับ 327
สุมาอี้เลิกทัพกลับลกเอี๋ยง 328
อุยเอี๋ยนเป็นกบฎ 329
อุยเอี๋ยนตาย 334
พระเจ้าเล่าเสี้ยนจัดการศพขงเบ้ง 334
ซุนกวนสาบานว่าจะไม่คิดร้ายต่อเมืองเสฉวน 335
ตอนที่ 79 337
สุมาอี้เป็นมหาอุปราช 337
โจยอยสร้างปราสาทแลเครื่องสำราญต่างๆ 338
โจยอยฆ่ามเหสีเก่า ตั้งมเหสีใหม่ 339
กองซุนเอี๋ยนกำเริบ  สุมาอี้ยกทัพไปปราบ 340
กองซุนเอี๋ยนหนีออกจากเมืองเซียงเป๋ง สุมาอี้จับได้ฆ่าเสีย 345
พระเจ้าโจยอยประชวรเห็นมเหสีเก่าเข้ามาทวงชีวิต 346
พระเจ้าโจยอยสิ้นพระชนม์ 348
โจฮองเสวยราชย์ 348
โจซองอุบายขอให้สุมาอี้รับตำแหน่งอาจารย์ผู้ใหญ่ 349
โจซองว่าราชการทีมหาอุปราชแทนสุมาอี้ 350
สุมาอี้แสร้งทำป่วย 351
โจซองพาพระเจ้าแผ่นดินออกเที่ยวป่า 352
สุมาอี้ปิดประตูเมือง 354
สุมาอี้มีหนังสือส่งออกไปถวายพระเจ้าแผ่นดินขอให้ถอดโจซอง 355
โจซองส่งตราประจำตำแหน่งเข้าไปให้สุมาอี้ แล้วตามเข้าไปในเมือง 358
พระเจ้าแผ่นดินกลับเข้าเมือง 358
สุมาอี้ชำระพวกที่คิดการเป็นกบฎ 359
ตอนที่ 80 362
สุมาอี้เป็นมหาอุปราชตามเดิม 362
แฮหัวป๋าหนีไปสามิภักดิ์อยู่กับพระเจ้าเล่าเสี้ยน 362
เกียงอุยกับแฮหัวป๋าอาสาไปตีวุยก๊กไม่สำเร็จ 363
สุมาอี้ตาย 367
ซุนกวนตาย 368
ซุนเหลียงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน 368
สุมาสูให้สุมาเจียวเสียทีถอยกลับ 369
จูกัดเก๊กยกตามจะตีเมืองวุยก๊ก นัดให้เสฉวนยกทัพมาช่วย 370
จูกัดเก๊กตีด่านไม่ได้ก็ล่าทัพกลับกังตั๋ง 374
จูกัดเก๊กถูกล่อเข้าไปฆ่าในพระราชวัง 376
เกียงอุยยกทัพเสฉวนจะไปช่วยจูกัดเก๊ก 377
เกียงอุยชวนทัพเมืองเกี๋ยงมาช่วย 377
สุมาสูให้สุมาเจียวกับชิจิดยกออกรบ 378
เกียงอุยทำอุบายตีสุมาเจียวแตกล้อมไว้ 379
กวยหวยเจ้าเมืองเองจิ๋วทำอุบายจับเจ้าเมืองเกี๋ยงได้ 382
ตอนที่ 81 385
โจฮองทำร้ายสุมาสู 385
โจมอเสวยราชสมบัติ 389
บู๊ขิวเขียมกับบุนขิมยกทัพมาจะกำจัดสุมาสู 389
สุมาสูยกทัพออกต่อสู้ 391
บู๊ขิวเขียมล่าไปอยู่เมืองฮางเสีย 391
บุนขิมสู้ไม่ได้สมัครไปอยู่กังตั๋ง 395
สุมาสูตาย 396
สุมาเจียวเป็นอุปราช 396
เกียงอุยยกทัพเสฉวนจะไปตีเมืองวุยก๊ก 397
เกียงอุยถอยทัพกลับเมืองเสฉวน 400
เกียงอุยยกไปจะตีเมืองวุยก๊กอีก 401
เกียงอุยเสียทีถอยทัพกลับ 404
ตอนที่ 82 406
สุมาเจียวคิดการกำเริบ 406
สุมาเจียวไปเกลี้ยกล่อมจูกัดเอี๋ยนเจ้าเมืองห้วยหลำ 406
จูกัดเอี๋ยนยกไปรบสุมาเจียว 407
ซุนหลิมยกทัพกังตั๋งไปสมทบกับจูกัดเอี๋ยน 408
จูกัดเอี๋ยนตาย 413
ตอนที่ 83 416
เกียงอุยได้ข่าวจูกัดเอี๋ยนรบกับสุมาเจียว 416
ซุนเหลี่ยงเจ้าแผ่นดินกังตั๋งคิดฆ่าซุนหลิม 420
ซุนหลิมรู้อุบายจึงยกทหารเข้าวังถอดซุนเหลียง 421
ซุนฮิวใช้อุบายฆ่าซุนหลิม 422
ซุนฮิวทำไมตรีกับพระเจ้าเล่าเสี้ยน 424
เกียงอุยไปตีเมืองลกเอี๋ยง 426
เกียงอุยตั้งรบกับเตงงายที่เขากิสาน 426
เตงงายเสียทีจึงแต่งคนไปให้สินบนแก่ขันที ให้ยุพระเจ้าเล่าเสี้ยน 430
ตอนที่ 84 432
สุมาเจียวคิดทำร้ายโจมอ 432
โจมอจะฆ่าสุมาเจียว 434
ทหารสุมาเจียวฆ่าโจมอตาย 435
โจฮวนขึ้นครองราชสมบัติ 436
เกียงอุยยกไปจะตีเมืองลกเอี๋ยง 437
เตงงายทำอุบายหลอกเกียงอุย 437
เกียงอุยซ้อนกลเตงงาย 438
เตงงายเสียที 440
เกียงอุยยกไปตีเมืองเตียวเจี๋ยง 441
เกียงอุยล้อมค่ายเขากิสาน 443
ตอนที่ 85 445
ฮุยโฮขันทียุพระเจ้าเล่าเสี้ยน 445
เกียงอุยทูลกล่าวโทษฮุยโฮขันที 445
พระเจ้าเล่าเสี้ยนไม่เชื่อ 446
เกียงอุยทูลลาไปตั้งอยู่ตำบลหลงเส 448
สุมาเจียวให้เตงงายกับจงโฮยไปตีเสฉวน 449
พระเจ้าเล่าเสี้ยนปรึกษาขันทีเรื่องข่าวศึก 452
เกียงอุยยกมารบ 456
เกียงอุยไปตั้งอยู่ที่ด่านเกียมโก๊ะ 459
เตงงายแยกไปตีเสฉวน 462
ตอนที่ 86 466
เตงงายได้เมืองอิวกั๋งแลเมืองปวยเสีย 466
พระเจ้าเล่าเสี้ยนได้ข่าวศึกปรึกษาขันที 467
จูกัดกัดเจี๋ยมบุตรขงเบ้งอาสา 468
ทหารเตงงายเห็นรูปขงเบ้งขี่เกวียนมาก็แตกหนี 468
จูกัดเจี๋ยมตายกลางสนามรบ 470
เตงงายได้เมืองกิมก๊ก 471
พระเจ้าเล่าเสี้ยนอ่อนโน้มต่อข้าศึก 472
เตงงายยกเข้าเสฉวน 474
เกียงอุยทราบข่าวพระเจ้าเล่าเสี้ยนยกบ้านให้เตงงาย 474
เกียงอุยคิดอุบายจะเอาเมืองคืน 476
เตงงายรู้ว่าเกียงอุยไปอ่อนน้อมต่อจงโฮยก็หมางใจ 476
เตงงายบอกไปยังสุมาเจียวว่าขอยกไปตีกังตั๋ง 476
สุมาเจียวระแวงเตงงาย 477
เกียงฮุยแนะจงโฮยว่าเตงงายคิดกบฎ 478
โจฮวนสั่งให้จงโฮยคิดกำจัดเตงงาย 479
โจฮวนกับสุมาเจียวยกทัพจากเมืองวุยก๊ก 480
จงโฮยจับเตงงายได้ในเวลาไม่รู้ตัว 480
จงโฮยเข้าเสฉวน 481
จงโฮยมีใจกำเริบ 481
เกียงอุยยุจงโฮยแลให้อุบาย 482
จงโฮยคิดการกำเริบ 483
จงโฮยตาย 486
เกียงอุยฆ่าตัวตาย 486
เตงงายตาย 487
ตอนที่ 87 488
สุมาเจียวพาพระเจ้าเล่าเสี้ยนไปเมืองวุยก๊ก 488
สุมาเจียวเลื่อนเป็นจีนอ๋อง 490
สุมาเจียวตาย 490
สุมาเอี๋ยนเป็นจีนอ๋องแทนบิดา 491
สุมาเอี๋ยน(จีนอ๋อง)ถือดาบเข้าไปขู่เจ้าแผ่นดิน 491
โจฮวนมอบราชสมบัติให้สุมาเอี๋ยน 492
สุมาเอี๋ยนเป็นพระเจ้าจีนอ๋องครองแผ่นดิน 493
ซุนฮิวตาย 493
ซุนโฮหลานซุนกวนขึ้นครองราชสามบัติเมืองกังตั๋ง 493
สุมาเอี๋ยนให้ไปตีเมืองกังตั๋ง 495
กังตั๋งทัพรับ 498
ขึงโซ่ขวางแม่น้ำแลปักขวากเหล็กใต้น้ำ 498
วิธีถอดขวากเหล็กแลตัดโซ่ขวางแม่น้ำ 499
ซุนโฮนบนอบข้าศึก 500

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 63016390

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์