วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 CIRCUIT ANALYSIS 2 โดย รศ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
ความนิยมของผู้ชม: / 0
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ


บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
6 เน็ทเวิคฟังก์ชั่น และทฤษฎีเน็ทเวิค  
  6.1 บทนำ 1
  6.2 เน็ทเวิค 2
  6.3 เน็ทเวิคฟังก์ชั่นสำหรับเน็ทเวค 1-ปอร์ทและ 2- ปอร์ท 5
    6.3.1 ไตรวิงพอยท์ฟังก์ชั่น 5
    6.3.2 ทรานสฟอร์ฟังก์ชั่น 8
  6.4 โพลและซีโรของเน็ทเวคฟังก์ชั่น 15
  6.5 การใช้โพลและซีโร 18
    6.5.1 การตอบสนองบังคับ 18
    6.5.2 การตอบสนองธรรมชาติ 22
  6.6 ทฤษฎีเน็ทเวิค 30
    6.6.1 ความเป็นเชิงเส้น 30
    6.6.2 ทฤษฎีการซ้อน 32
    6.6.3 ทฤษฎีการสลับ 40
    6.6.4 เดลต้า-วาย เน็ทเวิค 42
    6.6.5 ความเป็นคู่แฝง 48
  6.7 สรุป 54
     
7 การตอบสนองความถี่ , คอมเพล็กซ์โลกัส และ รีโซแนนซ์  
  7.1 บทนำ 61
  7.2 ส่วนจริง ส่วนจินตะ ขนาดและเฟส 61
  7.3 การตอบสนองความถี่ 64
  7.4 คอมเพล็กซ์โลกัส 71
  7.5 รีโซแนนซ์ 74
    7.5.1 รีโซแนนซ์ขนาน 79
    7.5.2 ค่าคุณภาพหรือคิวแฟกเตอร์ 88
    7.5.1 รีโซแนนซ์อนุกรม 96
    7.5.2 รีโซแนนซ์ของวงจรในทางปฏิบัติ 103
  7.6 สรุป 114
     
8 อินดัคเตอร์ร่วมและหม้อแปลง  
  8.1 บทนำ 120
  8.2 อินดัคเตอร์ร่วม 120
  8.3 พลังงานในวงจรอินดัคแตนซ์ร่วม 132
  8.4 หม้อแปลงแกนอากาศ 139
  8.5 หม้อแปลงอุดมคติ 146
  8.6 สรุป 154
     
9 การวิเคราะห์โดยฟูเรียร์  
  9.1 บทนำ 161
  9.2 การหาอนุกรมฟูเรียร์ 162
  9.3 ประโยชน์ของสมมาตรในการหาอนุกรมฟูเรียร์ 177
  9.4 ประโยชน์ของอนุกรมฟูเรียร์ 189
  9.5 ค่าอาร์เอ็มเอสและกำลัง 196
  9.6 การเขียนอนุกรมฟูเรียร์แบบตรีโกณมิติอีกลักษณะหนึ่ง 197
  9.7 อนุกรมฟูเรียร์แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 199
  9.8 ฟูเรียร์อินทิกรัล 203
  9.9 สรุป 208
     
10 ลาปลาสทรานส์ฟอร์ม  
  10.1 บทนำ 216
  10.2 ลาปลาสทรานส์ฟอร์ม 217
  10.3 คุณสมบัติที่สำคัญของลาปลาสทรานส์ฟอร์ม 222
  10.4 ประโยชน์ของลาปลาสทรานส์ฟอร์ม 238
  10.5 การกระจายสัดส่วน 243
  10.6 ทฤษฎีค่าต้นและทฤษฎีค่าสุดท้าย 254
  10.7 ลาปลาสทรานส์ฟอร์มในการวิเคราะห์วงจร 257
  10.8 สรุป 270
     
11 วงจรหลายเฟส  
  11.1 บทนำ 283
  11.2 ไฟฟ่าระบบหลายเฟส 283
  11.3 ข้อตกลงเรื่องสัญญลักษณ์และเครื่องหมาย 286
  11.4 แหล่งกำเนิดไฟฟ้าสามเฟสสมดุลย์ , เฟสโวลเตจและโวลเตจระหว่างขั้ว 288
  11.5 การต่อโหลดสามเฟสสมดุลย์แบบ Y 292
  11.6 การต่อโหลดสามเฟสสมดุลย์แบบ เดลต้า 301
  11.7 กำลังเฉลี่ย กำลังรีแอคตีฟ และ กำลังเสมือนในระบบสมดุลย์ 309
  11.8 กำลังวัดกำลังเฉลี่ยในระบบสามเฟส 310
  11.9 การวัดพาวเวอร์แฟคเตอร์ในระบบสามเฟสสมดุลย์ 320
  11.10 ระบบไฟฟ้าเฟสเดียวสามสาย 327
  11.11 ระบบบไฟฟ้าสองเฟสสามสาย 333
  11.12 สรุป 336


 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 63093100

Who's Online