ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ของ รศ. ก่องกัญจน์ และ รศ. ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
1 กฎของคูลอมบ์ 1
2 สนามไฟฟ้า 13
3 ศักย์ 24
4 ความจุไฟฟ้าและคุณสมบัติของไดอิเลคตริก 38
4 กระแสและความต้านทาน 49
5 แรงเคลื่อนไฟฟ้า งาน และกำลังในวงจรไฟฟ้า 56
6 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง และ เครื่องวัดไฟฟ้า 64
7 สนามแม่เหล็ก 89
8 แรงแม่เหล็กบนตัวนำที่มีกระแส 102
9 สนามแม่เหล็กของกระแสไฟฟ้า 109
10 สนามแม่เหล็กของกระแสไฟฟ้า 109
11 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 116
12 การเหนี่ยวนำ 124
13 คุณสมบัติของสสารในทางแม่เหล็ก 133
14 กระแสสลับ 144
15 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 153
  แบบฝึกหัดทบทวน 160

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46977076

Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์