ฟิสิกส์ทั่วไป  โดย อ.สุชาติ สุภาพ
ความนิยมของผู้ชม: / 16
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า

1 เวกเตอร์ และการเคลื่อนที่ 1
 

1.1  เวกเตอร์ตำแหน่ง

1

 

1.2 การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ 15
  1.3 การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ 27
  1.4 การตกอย่างเสรี 35
  1.5 การเคลื่อนที่ในระนาบ 2 มิติ 38
  1.6 การเคลื่อนที่วิถีโค้ง 40
  1.7 ความเร็วสัมพัทธ์ 44
2 กฎการเคลื่อนที่ 53
  2.1 กฎของนิวตัน 53
  2.2 แรงเสียดทาน 66
  2.3 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม 73
  2.4 กฎความโน้มถ่วงสากลของนิวตัน 80
3 งาน-พลังงาน และโมเมนตัม 89
  3.1 งาน 90
  3.2 งาน-พลังงาน 98
  3.3 กำลังงาน 104
  3.4 การดลและโมเมนตัม 106
  3.5 กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 108
  3.6 การชน 116
4 การหมุนและการเคลื่อนที่แบบคาบ 129
  4.1 การกระจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุม 130
  4.2 การหมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงตัว 133
  4.3 แรงบิด 144
  4.4 งาน กำลังงาน และพลังงานของการหมุน 149
  4.5 การเคลื่อนที่แบบคาบ  หรือการเคลื่อนที่แบบสั่น 153
  4.6 การแกว่งที่ใช้แรงเสริม 170
5 กลศาสตร์ของไหล 173
  5.1 ของไหล 173
  5.2 ความดันในของไหล 174
  5.3 กฎของพาสคาล 178
  5.4 แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมีดีส 185
  5.5 ความตึงผิว 188
  5.6 การเคลื่อนที่ของของไหล 192
  5.7 สมการของแบร์นูลลี 197
6 ความร้อน และ อุณหพลศาสตร์ 209
  6.1 ความร้อน และการถ่ายโอนความร้อน 209
  6.2 ปริมาณความร้อน 218
  6.3 สมการสภาวะของแก๊สอุดมคติ 226
  6.4 แผนภาพ P-V , P-T  และจุดไตรภาค 232
  6.5 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 237
  6.6 กฎข้อที่สองอุณหพลศาสตร์ และ เครื่องจักรคาร์โนต์ 240
7 คลื่น และเสียง 246
  7.1 คลื่น 246
  7.2 คณิตศาสตร์ของคลื่น 250
  7.3 คลื่นเสียง 254
  7.4 การกำทอน 276
  7.5 บีตส์ 278
  7.6 ปรากฎการณ์ดอปเปลอร์ 279
8 ไฟฟ้าสถิต 292
  8.1 ประจุไฟฟ้า และ กฎของคูลอมบ์ 311
  8.2 สนามไฟฟ้า 315
  8.3 กฎของเกาส์ 325
  8.4 ศักย์ไฟฟ้า 326
  8.5 ตัวเก็บประจุไฟฟ้าและไดอิเล็กตริก 337
  8.6 การต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้า 346
9 กระแสไฟฟ้า 350
  9.1 ความต้านทานไฟฟ้าและกฎของโอห์ม 355
  9.2 กำลังไฟฟ้า และพลังงาน 365
  9.3 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า และกฎของเคอร์ชอฟฟ์ 373
  9.4 วงจร RC 377
10 สนามแม่เหล็ก 384
  10.1 แรงแม่เหล็ก บนประจุไฟฟ้าที่กำลังเคลื่อนที่ 386
  10.2 แรงแม่เหล็กบนตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า 389
  10.3 กฎของฟาราเดย์ 394
  10.4 ความเหนี่ยวนำของขดลวด 399
  10.5 วงจรอนุกรม RL 403
11 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 409
  11.1 หลอดสุญญากาศ 409
  11.2 สารกึ่งตัวนำ 413
  11.3 พาหะนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำที่เกิดจากการเจือสารอื่น 419
  11.4 ไดโอดแบบรอยต่อ P-N 422
  11.5 ทรานซิสเตอร์ 428
  11.6 วงจรรวม 429
12 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแสง 432
  12.1 สมการแมกซ์เวลล์ 436
  12.2 การสะท้อนและการหักเหของแสง 439
  12.3 การแทรกสอดของแสง 449
  12.4 การเลี้ยวเบนของแสง 453
  12.5 กำลังแยกของสลิต และรูวงกลม 456
  12.6 การโพลาไรซ์ของแสง 459
13 ฟิสิกส์อะตอม 468
  13.1 แบบจำลองอะตอม 468
  13.2 สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน 479
  13.3 ควอนตัมเบื้องต้น 482
  13.4 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 504
14 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 507
  14.1 แบบจำลองของนิวเคลียส 518
  14.2 กัมมันตภาพรังสี 524
  14.3 ปฏกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน 535
  14.4 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน 537
15 ความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ 539
  15.1 แสงเลเซอร์ 539
  15.2 เครื่องเร่งอนุภาค 548
  15.3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 551

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 62889225

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์