โจทย์คณิตศาสตร์ ม. 4-5-6 ของ รศ. สมัย เหล่าวานิชย์
ความนิยมของผู้ชม: / 289
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
1 เซต 1
  แบบทดสอบเรื่องเซต 6
  เฉลยแบบทดสอบเรื่องเซต 14
2 ระบบจำนวนจริง 41
  แบบทดสอบเรื่องระบบจำนวนจริง 47
  เฉลยแบบทดสอบเรื่องระบบจำนวนจริง 54
3 ตรรกศาสตร์ 87
  แบบทดสอบเรื่องตรรกศาสตร์ 94
  เฉลยแบบทดสอบเรื่องตรรกศาสตร์ 102
4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 131
  แบบทดสอบเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 137
  เฉลยแบบทดสอบเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 148
5 เรขาคณิตวิเคราะห์ 183
  แบบทดสอบเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ 194
  เฉลยแบบทดสอบเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ 205
6 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 249
  แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 254
  เฉลยแบบทดสอบเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 262
7 ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ 293
  แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ 301
  เฉลยแบบทดสอบเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ 311
8 เมทริกซ์ 351
  แบบทดสอบเรื่องเมทริกซ์ 362
  เฉลยแบบทดสอบเรื่องเมทริกซ์ 370
9 กำหนดการเชิงเส้น 395
  แบบทดสอบเรื่องกำหนดการเชิงเส้น 401
  เฉลยแบบทดสอบเรื่องกำหนดการเชิงเส้น 403
10 เวกเตอร์ 415
  แบบทดสอบเรื่องเวกเตอร์ 421
  เฉลยแบบทดสอบเรื่องเวกเตอร์ 429
11 จำนวนเชิงซ้อน 463
  แบบทดสอบเรื่องจำนวนเชิงซ้อน 470
  เฉลยแบบทดสอบเรื่องจำนวนเชิงซ้อน 475
12 สถิติ 497
  แบบทดสอบเรื่องสถิติ 511
  เฉลยแบบทดสอบเรื่องสถิติ 527
13 ลำดับและอนุกรม 565
  แบบทดสอบเรื่องลำดับและอนุกรม 573
  เฉลยแบบทดสอบเรื่องลำดับและอนุกรม 579
14 แคลคูลัส 605
  แบบทดสอบเรื่องแคลคูลัส 614
  เฉลยแบบทดสอบเรื่องแคลคูลัส 621
15 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 649
  แบบทดสอบเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 653
  เฉลยแบบทดสอบเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 659
16 ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น 683
  แบบทดสอบเรื่องทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น 685
  เฉลยแบบทดสอบเรื่องทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น 693
17 เลขดัชนี 717
  แบบทดสอบเรื่องเลขดัชนี 722
  เฉลยแบบทดสอบเรื่องเลขดัชนี 724
18 โจทย์เสริมทักษะ (ฝึกทำด้วยตนเอง) 729
  เฉลยโจทย์เสริมทักษะ (ฝึกทำด้วยตนเอง) 753 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 37888770

Who's Online

ขณะนี้มี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์