ตะลุยโจทย์เคมี Entrance 4400 ข้อ ม.4-5-6 ของ อ.สำราญ พฤกษ์สุนทร
ความนิยมของผู้ชม: / 1167
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
1 สารและการเปลี่ยนแปลง (สารและสมบัติของสาร) (280 ข้อ) 1
  ¨เฉลยละเอียดข้อสอบบทที่ 1 50
2 โครงสร้างอะตอม  (210 ข้อ) 70
  ¨เฉลยละเอียดข้อสอบบทที่ 2 95
3 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1  (250 ข้อ) 112
  ¨เฉลยละเอียดข้อสอบบทที่ 3 137
4 ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง  (205 ข้อ) 179
  ¨เฉลยละเอียดข้อสอบบทที่ 4 207
5 ตารางธาตุ  (165 ข้อ) 232
  ¨เฉลยละเอียดข้อสอบบทที่ 5 250
6 พันธะเคมี  (455 ข้อ) 260
  ¨เฉลยละเอียดข้อสอบบทที่ 6 317
7 สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ  (412 ข้อ) 361
  ¨เฉลยละเอียดข้อสอบบทที่ 7 411
8 ปริมาณสัมพันธ์ 2  (455 ข้อ) 441
  ¨เฉลยละเอียดข้อสอบบทที่ 8 489
9 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  (240 ข้อ) 578
  ¨เฉลยละเอียดข้อสอบบทที่ 9 628
10 สารประกอบของคาร์บอน  (320 ข้อ) 657
  ¨เฉลยละเอียดข้อสอบบทที่ 10 707
11 สารชีวโมเลกุล  (152 ข้อ) 752
  ¨เฉลยละเอียดข้อสอบบทที่ 11 780
12 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  (165 ข้อ) 797
  ¨เฉลยละเอียดข้อสอบบทที่ 12 822
13 สมดุลเคมี  (232 ข้อ) 832
  ¨เฉลยละเอียดข้อสอบบทที่ 13 868
14 กรด-เบส 1  (175 ข้อ) 902
  ¨เฉลยละเอียดข้อสอบบทที่ 14 924
15 กรด-เบส 2  (208 ข้อ) 951
  ¨เฉลยละเอียดข้อสอบบทที่ 15 985
16 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 1  (306 ข้อ) 1028
  ¨เฉลยละเอียดข้อสอบบทที่ 16 1085
17 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 2  (100 ข้อ) 1129
  ¨เฉลยละเอียดข้อสอบบทที่ 17 1146
18 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม  (70 ข้อ) 1155
  ¨เฉลยละเอียดข้อสอบบทที่ 18 1168
  บรรณานุกรม 1176

 

 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 37877450

Who's Online

ขณะนี้มี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์