เทคนิคตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ , ม.4-5-6 3,000 ข้อ โดย อ.กฤตนัย (สมชาย) จันทรจตุรงค์
ความนิยมของผู้ชม: / 35
แย่มากดีมาก 

NEW PHYSICS TESTS FOR ENTRANCE , M. 4-5-6

เทคนิคตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ , ม.4-5-6 3,000 ข้อ  โดย อ.กฤตนัย (สมชาย)  จันทรจตุรงค์

สารบัญ

เนื้อเรื่อง

หน้า

ข้อสอบบทที่ 14 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

1

เฉลยข้อสอบบทที่ 14 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 63
ข้อสอบบทที่ 15 สมบัติเชิงกลของสสาร 219
เฉลยข้อสอบบทที่ 15 สมบัติเชิงกลของสสาร 257
ข้อสอบบทที่ 16 สมบัติของแก๊สและทฤษฎีจลน์ 329
เฉลยข้อสอบบทที่ 16 สมบัติของแก๊สและทฤษฎีจลน์ 366
ข้อสอบบทที่ 17 ไฟฟ้ากระแสสลับ  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 438
เฉลยข้อสอบบทที่ 17 ไฟฟ้ากระแสสลับ  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 466
ข้อสอบบทที่ 18 ฟิสิกส์ของอะตอม 513
เฉลยข้อสอบบทที่ 18 ฟิสิกส์ของอะตอม 540
ข้อสอบบทที่ 19 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 593
เฉลยข้อสอบบทที่ 19 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 616

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 37877395

Who's Online

ขณะนี้มี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์